Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Kinderopvang

Kinderopvang

Werkervaring interimmanager

WERKERVARING

2012 – 2013 Rayonmanager bij IJsterk.
- Verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het pedagogisch, financieel, kwaliteits en personeelsbeleid van 8 locaties.
- Integreren afdelingen kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en afdeling welzijn ( speeltuinen, school en educatie, buurtwerk ) binnen mijn rayon; wijkgericht werken.
- Contact onderhouden met ouders, betrokken instellingen en gemeente.
- Actief lid werkgroepen ICT en stuurgroep ICT hervorming.
- Opzetten integraal kindcentrum en fusies BSO’s.
- Aansturen van meerdere locaties ( + 80 fte. ).
- Reorganiseren van mijn rayon; verhogen productiviteit.

2010 – 2012 Interim locatiemanager / flex manager bij SKON.
- Verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het pedagogisch, financieel, kwaliteits en personeelsbeleid.
- Leiding geven aan meerdere locaties ( 40> fte ).
- Contact onderhouden met ouders, betrokken instellingen en gemeente.
- Opstellen, uitvoeren, bijstellen en evalueren van het jaarplan, pedagogisch werkplan en communicatie plan.
- Actief lid werkgroepen facilitair, normering en ontwikkelcyclus.
- Betrokken bij opzetten brede scholen.

Consultant management recruitment / fieldcoach
Randstad Callflex.
- Searchen van kandidaten.
- Aanvragen binnen halen van bedrijven.
- Assessments afnemen bij kandidaten.
- Houden van STAR-gesprekken met kandidaten.
- Profielen van bedrijven en kandidaten opstellen.
- Kandidaten en aanvragen van bedrijven matchen.
- Opstellen van contracten en zorg dragen voor naleving CAO.
- Begeleiden en coachen van gedetacheerden.
- Verkennen, in kaart brengen en bewerken van mijn arbeidsmarkt.
- Opstellen en uitvoeren van wervingsplannen.
- Eindverantwoordelijk voor arbeidsvoorwaarden en contractuele zaken.

Opleiding interimmanager

OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES.

1992 IPABO diploma 1996.
1987 HAVO diploma 1992.

2012 Aandachtsfunctionaris.
2012 Bedrijfsschool; praktijkopleider locatie manager.
2011 Situationeel leiding geven.
2011 Verzuim management.
2011 Psychisch verzuim.
2010 Time management.
2010 Acquisitie klanten werven, SWOT en communicatieplan.
2010 Gezond werken.
2010 (Kinder ) EHBO.
2010 Verandermanagement.
2009 MEURS trainingen assessments.
2008 Introductieprogramma Randstad met afsluiting SEU-examen.
2007 Persoonlijke Effectiviteit.
2004 Bedrijfshulpverlening, intervisie en pedagogisch klimaat.
2004 Bouwen, programmeren en installeren computers. Officepakket. Besturingssystemen. Multi media software.
2002 Bouwcoördinator, middenmanagement.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

PROFIEL

Man, 37 jaar, direct en contactvaardig. In staat om mensen juist in te schatten. Ervaring in en gevoel voor leidinggeven, reorganiseren, onderwijzen, marktbewerking en recruitment. Altijd gericht op besluitvorming met een kritisch oog voor kwaliteit. Kansen zien en die ook pakken. Doorziet snel de grote lijnen binnen een organisatie. Structureren van een organisatie en het motiveren ( d.m.v. onder andere competentie management ) van personeel gaat als vanzelf. Sterk ontwikkeld empathisch vermogen en maakt daar gebruik van.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken: