Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Hfd./man. Marketing & Communicatie

Hfd./man. Marketing & Communicatie

Werkervaring interimmanager

OPDRACHTEN FREE LANCE

2010 - heden

Juli 2011 – heden
Adviseur
ROC Zadkine

Branche: Onderwijs

Lid denktank management adviseur voor de opleiding Human Technology.

Juli 2011 – heden
Projectleider Stadsmarketing
Gemeente Delft

Branche: : Lokale overheid

Ontwikkeling visie en strategie voor de profilering van Delft als “center of technology”.
Overall projectleider over het project ‘Delft Amazing Technology’.
Adviseert en ondersteunt de wethouder en zijn beleidsafdeling (Vakteam Kenniseconomie & Stadsmarketing).

Juli 2010 – heden
Conceptontwikkelaar en projectleider
Stichting Delft Marketing

Branche: Semi -overheid

Ontwikkelen van nieuwe toeristische producten.
Overall projectleider voor de realisatie van deze producten.

April 2010 – heden
Uitgever van de titel ‘Delft Highlights’

Branche: Media

In april 2010 heb ik in Delft een huis-aan-huis krant opgericht over kennis, technologie en
innovatie; “Delft Highlights”. Deze krant geef ik zelfstandig uit. Oplage 82.000 exemplaren.


2009 - 2010

December 2009 – maart 2010
Adviseur verandermanagement
ROC Zadkine

Branche: Onderwijs

Reorganisatie directie M&C:
• Adviseren van directie en CvB.
• Ontwikkelen van een visiedocument en organisatiemodel voor de nieuwe M&C organisatie.
• Ontwikkelen van een implementatiestrategie.

Juli 2009 – maart 2010
Projectleider Stadsmarketing
Gemeente Delft

Branche: Lokale overheid

Ontwikkeling mediastrategie en –campagne voor profilering en lokale verankering van Delft als centrum voor hoogwaardige technologie.
Overall projectleider over het project ‘Delftse iconen’.


2008 - 2009

Platform Bèta Techniek
• Geven van workshops en houden van presentaties over onderwijsmarketing.
• Lid expert pool o.g.v. onderwijsmarketing.

NHTV Breda
Advies en ontwikkeling verbeterprogramma voor studentenwerving en alumnibeleid.

Fontys Hogescholen
Advies en ontwikkeling programma voor verbetering voor studentenwerving en alumnibeleid.

Wageningen Universiteit / Van Hall Larenstein
Ontwikkeling en implementatie van een professionele aanpak voor studentenwerving; transformatie
van massacommunicatie met een algemene doelgroep naar 1 op 1 communicatie met individuele
studiekiezers: “Keuzecoaching”.

Universiteit Utrecht
Effectieve inzet van CRM voor onderwijsmarketing, alumnibeleid en corporate relatiebeheer.

WERKERVARING (DIENSTVERBAND)

Mei 2008 - heden
Zelfstandig ondernemer

November 2002 –mei 2008
Hoofd Corporate Communicatie
Technische Universiteit Delft

Branche: Hoger Onderwijs

Reorganisatie:
Leiding geven aan de implementatie van de reorganisatie binnen het directoraat Marketing & Communicatie; kanteling organisatie (decentrale eenheden naar centraal werkgeverschap), andere manier van werken (klant- en leveranciersrelatie, geïntegreerde M&C aanpak), gedragsverandering Corporate reputatie management.
Professionalisering processen en procedures.

Ontwikkelingen:
Ontwikkeling en implementatie van een geïntegreerd studenten wervingsproces: CRM.
Professioneel model voor wetenschapscommunicatie en publieksvoorlichting.
Professioneel model voor corporate relatiebeheer en corporate sponsoring.

Taken/rollen
Leiding geven aan expertise centra Marketing, Corporate Communicatie en
Shared Service Center Support (120 fte).
Leiden van de gehele planning en control cyclus.
Relatiebeheer interne en externe stakeholders TU Delft.
Lid MT.
Lid directieteam OBP TU Delft.
Adviseert CvB, in het bijzonder voorzitter college van bestuur.

Overig
Lid werkgroep strategieontwikkeling 3TU federatie.
Lid VONU.
Lid Cultuurteam TU Delft.
Lid Stuurgroep Citymarketing gemeente Delft.
Lid Werkgroep Regioversterking Zuid Holland.


Januari 2000 – september 2002
Senior Business Consultant
Empact BV Eindhoven

Branche: Zakelijke dienstverlening

• Opdrachten gericht op de rol en inzet van communicatie bij het succesvol implementeren
van fusie en het verandertraject.

• Projecten uitgevoerd voor o.a. de volgende opdrachtgevers: KPN, KPN-ESN, Eneco Energie,
Eneco Netbeheer, Canon Europa, Canon UK en Wolters-Kluwer.

Eneco Energie Rotterdam
Communicatieadviseur bij organisatieontwikkeling als gevolg van reorganisatie door liberalisering
energiemarkt (ontvlechting en fusie).

Eneco Netbeheer Dordrecht
Communicatieadviseur bij organisatieontwikkeling als gevolg van reorganisatie door liberalisering
energiemarkt (ontvlechting en fusie).

KPN ESN Heerlen
Communicatieadviseur bij organisatieontwikkeling als gevolg van reorganisatie door insourcing
IT activiteiten Daimler Chrysler.

KPN Voorburg
Ontwikkeling en implementatie communicatiestrategie voor een nieuwe zakelijk product ((IP/VPN).

Canon Europa Amstelveen
Ontwikkeling en implementatie communicatiestrategie voor een nieuwe zakelijke dienstverlening
(Canon Business Solutions).

Canon UK Londen
Ontwikkeling en productie van een bedrijfsfilm.

Februari 1996 – december 1999
Adjunctdirecteur
TP Adcom BV Tilburg

Branche: zakelijke dienstverlening (marketing- & communicatiebureau)

Taken/rollen
Verantwoordelijk voor dagelijkse leiding van het bureau (12fte) en creatieve aansturing.
ontwerpstudio, beheer key accounts, new business.
Adviseren algemeen directeur.
Leiden van de gehele planning en control cyclus.
Lid directieteam.
Ontwikkelen beleid en strategie.

Opleiding interimmanager

OPLEIDING

’09 - heden Open Universiteit
 In 2009 gestart met een studie rechten
 Deeltijd

’08 Nyenrode Business Universiteit
 Masterclass Verandermanagement

’07 Nyenrode Business Universiteit
 Masterclass Strategische marketing

’06–’07 TU Delft HRM Leergang
Leergang voor high potentials uit het OBP en WP
 Persoonlijk leiderschap in complexe organisaties.

’95- ’96 Nima Marketing
 Nima B

’93- ’94 Nima Marketing
 Nima A

’89–’94 Katholieke Universiteit Nijmegen
 Communicatiewetenschap
 Specialisatie: Commerciële Communicatie
 Voltijd

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Inspirator en motivator.
Gedreven en resultaatgericht.
Paradigmatisch kijker.
Stressbestendig.
Oplossingsgericht.

Talenkennis interimmanager

Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk)
Engelse taal (mondeling en schriftelijk)
Duits (mondeling en schriftelijk)


Overig

Computerkennis:
 MS Office (Word, Excel, Access, Visio, Project, PowerPoint)
 Prezi

Publicaties:
 Van omkoping tot Keuzecoaching, ScienceGuide oktober 2007
 Educational institution, from distibutor to partner, ScienceGuide juli 2008

Interesses en hobby’s:
Golf, snowboarden, technische natuurwetenschappen.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken: