Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Verandermanager

Verandermanager

Werkervaring interimmanager

Procescoach (zelfstandig ondernemerschap) 2000-heden
Netwerkorganisatie gericht op het verwerven en uitvoeren van organisatie ontwikkelingsopdrachten.

Opdrachten als interim management, organisatie advies, coaching en training zijn/worden door mij uitgevoerd.

Werkvelden:
Woningbouw corporaties, Energie sector, Onderwijs (Universiteit, HBO en MBO), Overheid (Provincie, Gemeenten en Onderzoeksinstellingen), Gezondheidszorg, Zakelijke dienstverlening (IT-sector), Banken.

Recente opdrachten
Interimmanagement:
-Heroriëntatie strategie Woningbouwcorporatie traject van 8 maanden waarin ik als rechterhand van de directeurbestuurder gewerkt heb aan wijzigingen in samenstelling van MT en opstellen van nieuwe strategie en bijbehorende bedrijfsplan.
-Herpositionering intergemeentelijk samenwerkingsverband op het gebied van Welstandszorg met 52 aangesloten gemeenten. Traject van één jaar als projectleider waarin onderzoek en ontwerp van nieuwe positionering, creëren draagvlak bij aangesloten gemeenten ten behoeve van positieve besluitvorming bereikt is. Tegelijkertijd gewerkt aan ontwikkeling van bijbehorende deskundigheid van de uitvoeringsorganisatie.
Advies:
Diverse trajecten binnen woningbouwcorporaties betreffende ontwikkelen van cultuur tot een organisatie die in staat is bij de stakeholders de agenda op te halen en die leidend te laten zijn voor de eigen agenda, binnen de contouren van een stevige eigen visie en bedrijfsdoelstelling.
Training en coaching:
Bij alle trajecten die ik uitvoer, programma’s op maat gemaakt ten behoeve van het halen van de doelstellingen. Programma’s gericht op teamontwikkeling, effectieve samenwerking, ontwikkeling leidinggevend kader, resultaatgericht werken, klantgericht handelen, conflicthantering etc.
Waar nodig, voer ik coaching uit, gericht op vergroten effectiviteit van gedrag en handelen bij de relevante organisatievraagstukken van dat moment.
Waar gewenst, schakel ik door naar persoonlijke ontwikkeling op een dieper niveau. Ik coach dan mensen bij het zelfstandig zetten van stappen in hun persoonlijk leiderschap.


Start Loopbaaninterventie

Start Loopbaaninterventie was de grootste intermediair in Nederland op het gebied van door en uitstroom van personeel. Het uitvoeren van de personele consequenties van bedrijfsreorganisaties behoort tot de kerncompetentie. Sterk projectmatig georiënteerd.

\'96 ‘00 Manager te ‘s-Hertogenbosch
Eindverantwoordelijk voor de vestiging in \'s Hertogenbosch
vestiging bestaat uit zes professionals en administratieve ondersteuning.
Lid van het MT van de regio Zuid. (totaal 36 fte)
Initiërend ten aanzien van grote acquisities
Verantwoordelijk voor de Werving en Selectie, opleiding en professionalisering van medewerkers van de vestiging en het rayon.
Speciale projecten:
Opzetten van de vestiging
Resultaat: in een jaar een volwaardige vestiging opgebouwd met zeven personeelsleden en een omzet die voldoet aan de rendementseisen.
Professionaliseren eigen medewerkers en medewerkers (totaal 44) uit het Rayon
Resultaat: Kennismanagementstructuur van intervisie en supervisie.
-Uitvoering van outplacement en loopbaanbegeleidingtrajecten hogere kader.Schouten & Nelissen

Schouten & Nelissen is een van de grootste training en organisatieadviesbureaus in Nederland gericht op het veranderen van gedrag van mensen en organisaties. Handelingsgericht en Resultaatgericht werken vanuit de kant van gedragsbeïnvloeding behoort tot de kernkwaliteiten van het bureau.

\'94 \'96 Trainer/Adviseur/Projectleider (drie jaar)
Verantwoordelijk voor productontwikkeling acquisitie en uitvoering trainingen en adviesopdrachten op gebied van HRM-development.
Resultaat:
Mobiliteitsproducten ontwikkeld en tot renderend product vermarkt.
Individuele jaaromzet van 3 ton.
Speciale projecten:
• Begeleiding van de medewerkers van Fokker bij het faillissement.
• Begeleiding van veranderingstrajecten bij de vorming van de Regionale Onderwijs Centra in het Mbo-onderwijs.
• Begeleiden WSW-bedrijf.


Arbeidsvoorziening West Utrecht
\'93 \'94 Consulent bij Topcentre afdeling onderwijs
Taken: Bemiddeling wachtgelders in het onderwijs. Daarvoor diverse grote loopbaanbegeleidingtrajecten ontwikkeld en uitgevoerd.

Universiteit Utrecht
\'91 \'93 Adviseur Mobiliteit en Opleidingen
Taken: Beleidsadvisering van 8 faculteiten m.b.t. de ontwikkeling van hun strategisch personeelsbeleid. Loopbaanadvisering en opleidingsfunctionaris. In die tijd veranderde de organisatie van centraal aangestuurd naar een structuur met zelfstandige units. In dit veranderingstraject hebben mijn opleiding en ontwikkelingadviezen een bijdrage geleverd aan het leerproces van de units.
Speciaal project:
Begeleiden van de WSW-ers van de Universiteit van Utrecht.
\'89 \'91 Voorlichter Steunpunt Studiefinanciering
Taken: Voorlichting en advies m.b.t. de wet studiefinanciering.
\'85 \'88 Trainer Bureau Studievaardigheden
Taken: Geven en ontwikkelen van trainingen en adviseren van faculteiten bij onderwijskundige problemen.

Opleiding interimmanager

OPLEIDINGEN:
\'74 \'80 Atheneum B te Eindhoven
\'82 \'89 Doctoraal Theologie aan de Universiteit Utrecht Specialisatie: Psychologie, Filosofie, Organisatie en Bestuurskunde
\'91 \'94 Bedrijfskunde, 3 jarige avondopleiding Post HBO te Utrecht Specialisatie: Sociaal Beleid, Marketing en Organisatieverandering
DIVERSE CURSUSSEN:
Career Counselor,
Strategisch Personeelsmanagement,
Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden,
Adviesvaardigheden,
Handelingsgericht leren, R.E.T. basistraining,
Diverse managementtrainingen en persoonlijke ontwikkelingstrainingen.
’01-’03 Opleiding Organisatieopstellingen,
’02-heden Ridhwan, persoonlijke ontwikkeling

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Resultaatgericht, Proces oriëntatie, Coachend, Sturend, Kaderstellend, Creatief, waar nodig hard waar het kan met hart.
Manager, Organisatie Adviseur, Trainer en Coach met oog voor het gebied van verandermanagement, HR-ontwikkeling en Management Development.
Mijn stijl van werken kenmerkt zich door zowel het persoonlijke als het bedrijfsmatige te verbinden. Ik werk precies op het punt waar de individuele drijfveren raken met de organisatiedoelstellingen. Ik werk op het kruispunt van bedrijfskunde en psychologie.
Daarbij maak ik gebruik van principes van ‘boeren verstand’ en ‘stoutmoedigheid’.
Veranderen is grenzeloos.

COMPETENTIES:
Sterk in analyse, gevoel voor verborgen agenda’s en in staat die bespreekbaar te maken.
Resultaat gericht. Ik werk vanuit overeengekomen doelen waarin ik rollen en onderlinge verwachtingen duidelijk maak.
Gericht op het bevorderen van de autonomie.
Er zijn geen grenzen aan ‘ontwikkelen’. Een veranderingsproces gaat altijd door.
Grote interesse in zowel mensen als bedrijfsprocessen.Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels goed, Duits OK, Frans matig

Overig

Interesse:
Klassieke auto\'s met name Citroen
Fietsen
Wijn proeven

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: