Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

(Project)Manager Zorg en publieke sector

(Project)Manager Zorg en publieke sector

Werkervaring interimmanager

In de periode 2009 - 2010 diverse opdrachten:

- Projectadviseur forensische zorg bij IrisZorg, opstellen strategisch en operationeel beleid. Advisering beleid ex-gedetineerden.
- Projectleider aanbod Lelystad, haalbaarheidsonderzoek, uitbreiding bestaand aanbod met hostel en dagbesteding, uitbreiding huisvesting, communicatie- en personeelsbeleid.
- Aanbodbeschrijving zwerfjongeren regio zuid en verslavingszorg regio midden
- Subsidie-advies IrisZorg forensische zorg, leerwerkproject zwerfjongeren, filmschool en jongerenkliniek Rivierenland

- Opstellen programma van eisen VIM-systeem (veilig incidenten melden) binnen de forensische psychiatrie voor GGz Nederland.
- Deskresearch veiligheidsbeleid (patiënten en medewerkers) binnen de forensische psychiatrie voor GGz Nederland.

- Subsidie-advies Stichting PresEarth, diverse projecten waaronder milieumaatregelen, nieuwe zorgconcepten en duurzaam innoveren.

- Subsidiescan herstructurering Kinderdorp Neerbosch Nijmegen.

2007-2009 Teamleider Leo Kannerhuis
1. Projectleider veiligheidsbeleid
2. Onderzoek en advisering strategische en operationele aspecten samenwerkingsverbanden, vertaling juridische en fiscale adviezen naar de praktijk en inhoudelijke uitwerking samenwerking.
3. Projectleider aanschaf en implementatie projectadministratie
4. Teamleider team ondersteunende diensten
5. Adviseur nieuwe teamindeling polikliniek
6. Subsidie-aanvragen

2002-2007 Projectmanager OGGz provincie Gelderland
1. Projectleider doelgroepen OGGz en verslavingszorg
Deelprojecten: budgetbeheer en schuldhulpverlening, dagbesteding/sociale activering, registratie en monitoring, cliëntenparticipatie, huisvesting en zwerfjongeren.
2. Coördinator regionaal sociaal beleid Noordwest-Veluwe
3. Projectadviseur Ontgroening & Vergrijzing in het bijzonder domotica

1997-2002 Teamleider/projectmanager arbeidsmarktbeleid
De projecten en activiteiten kunnen globaal verdeeld worden over drie beleidsterreinen:
1. Arbeidsmarkt & Scholing
arbeidsmarktonderzoek, (flexibele) scholingstrajecten, doelgroepenbeleid, stagecoördinatie etc.
2. Mobiliteit
collectieve loopbaantrajecten, informatie over wetgeving in het kader van arbo-, verzuim en reïntegratie en de inzet van instrumenten, implementatie HR-instrumenten etc.
3. Imago/beeldvorming
foldermateriaal, website, banenmarkten etc.

Opleiding interimmanager

Ruim 15 jaar ervaring in diverse managementfuncties, fusietrajecten, reorganisaties en opzetten en uitbouwen van afdelingen c.q. projecten.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik heb altijd bij organisaties gewerkt met een breed werkgebied en projecten geleid die een breed spectrum aan partners of andere samenwerkingsvormen kenden. Mijn praktische kennis is tot nu toe vooral gericht geweest op Zorg, Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken met Veiligheids- en Woonbeleid als raakvlakken. In mijn manier van werken ben ik vooral een generalist. Ik heb een coachende stijl van leidinggeven en geef mensen de ruimte om hun talenten in te zetten en te ontwikkelen. Ik ben in staat om snel kennis op te doen over uiteenlopende onderwerpen en vind het een uitdaging om verbanden te ontdekken en te schakelen tussen verschillende onderwerpen. Complexe vraagstukken die een beroep doen op mijn creativiteit en denkkracht motiveren me enorm. Mijn benadering van dergelijke vraagstukken is samenwerkingsgericht en pragmatisch.


Talenkennis interimmanager

Nederlands: zeer goed in woord en geschrift
Engels: near native (C2-niveau)
Duits: goed in woord en geschrift (B2/C1-niveau)
Italiaans: redelijk in woord en geschrift (B2-niveau)
Frans: redelijk (B1-niveau)

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: