Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

lijn en programmamanagement

lijn en programmamanagement

Werkervaring interimmanager

Ervaring
• Ruime ervaring in informatieplanning en – management, implementatie van complexe systemen
• In vele omgevingen (profit en non-profit) ervaring opgedaan als projectmanager en adviseur. Vertrouwd met de organisatorische impact van veranderingsprocessen.
• Uitgebreide ervaring in operationeel, algemeen en commercieel management in middelgrote en grote ondernemingen (profit en non-profit)rondom het vakgebied Informatievoorziening.
• Ervaring met fusies/bedrijfsintegraties, bedrijfsovernames (zowel koop als verkoop), in- en outsourcing van organisaties, cultuur- en gedragsverandering en grootschalige veranderprocessen.
• Uitgebreide en aantoonbare ervaring met complexe bestuurlijke en operationele (veranderings) processen en besluitvorming.


Functies (relevant samengevat)
systeemontwerper, project- en programmamanager, informatie adviseur, business development, docent, diverse management- en directiefuncties, lid Raad van Toezicht, lid Raad van Advies

business ervaring (relevant samengevat)
gezondheidszorg patiëntenzorg en – logistiek, electronische patientendossiers, DBC problematiek, enterprise resource planning (bedrijfsvoering), PACS omgevingen, zorgsystemen, personeelsinformatie
veiligheid handhaving, noodhulp en opsporing (Politieprocessen), multi-disciplinaire systemen, crisisbeheersing en rampenbestrijding.
onderwijs student informatie systemen, student volgsystemen, financiering van het onderwijs. personeelsinformatie
diversen Handel en dienstverlening, telecommunicatie
Technologische/methodologische ervaring (relevant samengevat)
informatieplanning en - analyse, systeemontwikkeling inclusief methoden en technieken, diverse hardware platforms, multi media, netwerktechnologie, database management, telecommunicatie, netwerkarchitectuur, applicatie architectuur.
loopbaan overzicht

2006 – heden :
zelfstandig ondernemer, interim management en advies

Februari 2011 – november 2011: ICT manager in de Veiligheidsregio Kennemerland (Veiligheid)
Veiligheidsregio’s zijn wettelijke organisaties met als doel de crisisbeheersing en rampenbestrijding op een efficiënte wijze te organiseren. In Kennemerland zijn dit met name de geregionaliseerde brandweer en GGD. De VRK is ontstaan door samenvoeging van de betreffende hulpdiensten uit de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en 7 andere omliggende gemeenten.
De opdracht was structuur en organisatie aan te brengen in de ICT afdeling. Hiertoe is een procesmodel opgesteld en vervolgens een organisatiestructuur ingericht en ingevoerd. Het resultaat was een organisatie van ca 25 fte waarbij de medewerkers hun positie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden kenden. Er zijn 3 taakgroepen ingericht:
• Technisch beheer
• Servicemanagement en Servicedesk
• Functioneel beheer
en een aantal functies zoals projecten en architectuur.
Daarnaast is een plan ontwikkeld voor de inrichting van decentraal functioneel beheer en is de volledige portfolio aan applicaties en licenties in kaart gebracht.
Dit proces voltrok zich parallel aan een migratieproject, waarbij een ICT infrastructuur is ingericht en een migratietraject heeft plaatsgevonden van werkplekken en applicaties vanuit de participerende gemeenten naar een eigen platform.

2009 – 2010 : Amphiaziekenhuis Breda (gezondheidszorg)
Het Amphiaziekenhuis is één van de grootste top-klinische ziekenhuizen van Nederland. Naast algemeen management van de afdeling Informatie- en Automatisering van dit ziekenhuis (ca. 50 fte) omvatte de opdracht:
• opstelllen van een informatiebeleidsplan
• integratie met de afdelingen Medische Technologie en Telefonie
• professionalisering van programma- en projectmanagement
• (verdere) inrichting van informatiemanagement en organisatiebreed functioneel beheer
• invoering van SLA\\\'s als basis voor de dienstverlening (resultaatverantwoordelijkheid)

De invoering van een organisatiebreed ERP systeem (ten dienste van de bedrijfsvoering) en Elektronisch Patiëntendossier (EPD, voor ondersteuning van de zorgprocessen) stond gedurende deze opdracht centraal. Een professioneel acterende I&A organisatie, vooral in termen van programma- en informatiemanagement, technisch en functioneel beheer, was hiervoor een absolute randvoorwaarde.
De integratie van de afdeling Informatie en Automatisering met Medische Technologie en Telefonie was per 1 januari 2010 een feit, waardoor een afdeling van ca 85 fte is ontstaan. Functioneel beheer (zowel centraal als decentraal) was grotendeels ingericht. De processen voor programma- en projectmanagement waren ingevoerd (m.n. Prince II) en de eerste Dienstverleningsovereenkomsten per medio 2010 getekend.

2006 – 2007 : Roosevelt Academy (universitair onderwijs)
De Roosevelt Academy is een zogenaamd University College, formeel onderdeel van de Universiteit van Utrecht en gevestigd in Middelburg. De Academy bestaat sinds 2004 en de opdracht bestond uit
• Het opstellen van een informatieplan
• Het outsourcen van het ICT beheer
• Inrichten van Informatiemanagement
Deze opdracht is volledig naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd. Hoewel de Roosevelt Academy een relatief kleine onderwijsorganisatie is, zijn de bedrijfs- en onderwijsprocessen in essentie niet anders dan bij grote organisaties en kent het tevens de complexiteit die onderwijsorganisaties eigen is.

2006 – 2008 : Oracle Nederland BV.(handel)
Business- en account development ten behoeve van Oracle in de openbare orde en veiligheidsector. In concreto betekent dit het strategisch positioneren van Oracle als relevante software leverancier (van zowel applicaties als technologie) in het veiligheidsdomein. Dit omvat politie, brandweer, ambulance en de ministeries van BZK, Defensie en Justitie. Deze opdracht heeft in mei 2007 geleid tot een grote order voor Oracle bij de Nederlandse politie.

2003 – 2006 ICT Service Coöperatie Politie Nederland (veiligheid)
2005 – 2006: Directeur Strategie en Beleid
bij het landelijk ICT bedrijf voor politie
Deze portefeuille omvatte:
• verantwoordelijkheid voor de strategische positionering van het bedrijf in het complexe veld van de OOV sector. Dit betreft zowel de juridische als businessgerichte kant.
• verantwoordelijkheid voor in- en externe communicatie
• in samenwerking met de afdeling Personeel en Organisatie verantwoordelijk voor een veranderingsproces gericht op de professionalisering en attitude van medewerkers
• bedrijfs-juridische zaken
• veiligheid en Integriteit
Het bedrijf bevond zich in een opbouwfase waarbij de vorming plaatsvond door fusie met de diverse I&A afdelingen van de politiekorpsen en de landelijke ICT organisatie ITO.
Dit fusieproces voltrok zich in een (bestuurlijk) complexe omgeving, waarbij in meerdere opzichten regelmatig sprake was van belangen die niet geheel synchroon verliepen.

2003 – 2005: Directeur Architectuur Innovatie en Ontwikkeling
De portefeuille omvatte feitelijk het projectenbedrijf van de ISC met totaal ca 500 medewerkers:
• ontwikkeling van een aantal grote ( ca € 10 mln) landelijke applicaties in projectverband
• Grootschalig fusieproces
• Cultuur en attitude veranderproces
• Implementatie van nieuwe processen en procedures
• Complexe politieke omgeving
In deze functie speelde met name de inrichting en uitvoering van interne bedrijfsprocessen op het gebied van ontwikkeling en beheer van politie-informatiesystemen een prominente rol, in combinatie met professionalisering van houding en gedrag van (veelal voormalige) politiemedewerkers.

Meer dan 10 jaar geleden:

TWO WAY BV (gezondheidszorg) functie : algemeen directeur
Informatie en Communicatie Technologie toepassingen voor de zorgsector.

KPN (Telecom) (telecommunicatie) functie: general manager
functie : manager Customer Unit

Computer Beheer B.V. (hoger onderwijs) functie : directeur

Pandata B.V. (dienstverlening) functie : adviseur, projectleider, branche manager

Nederlandse Omroep Stichting (dienstverlening) functie : teamleider/projectleider

Holborn Computers functie : after sales coördinatie

Hollandse Signaalapparaten functie : systeemontwerper/projectleider

Opleiding interimmanager

Opleiding
HBS-B, HTS Elektrotechniek, AMBI (deels)
diverse bedrijfstrainingen en opleidingen op het gebied van bedrijfsorganisatie, management, ondernemingsrecht, financieel management etc. onder andere bij Krauthammer International en INSEAD.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Kerncompetenties
• Managen van verandertrajecten zoals:
• van interne gerichtheid naar externe focus
• (re)organisatie van de Informatiefunctie binnen organisaties
• grootschalige implementatieprojecten
• Fusie- en integratietrajecten
• in- en outsourcing van bedrijven en bedrijfsonderdelen
• zodanig verbinden van mensen dat zij vanuit verschillende optieken uiteindelijk één gezamenlijke doelstelling hebben
• Professionalisering van organisaties, processen en uiteindelijk mensen
• Operationeel management ten aanzien van projecten en beheer, informatiemanagement
• Marketing, sales, accountmanagement, bedrijfsvoering
• Strategie en beleid

persoonlijkheid
• Resultaatgerichte, gedreven en veelal coachende teamplayer
• Operationeel slagvaardig
• Consensus bereiken als het kan, directief zijn als het moet.
• Analytisch en besluitvaardig
• Communicatief en creatief
• Contactueel vaardig en bestuurlijke affiniteit
• ‘Zeggen wat je doet en doen wat je zegt’


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: