Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Finance Manager

Finance Manager

Werkervaring interimmanager

Projectcontroller a.i. - VtS Politie Nederland,
ICT-Service Centrum Politie, Justitie en veiligheid (ISC) te Odijk, Overheid
Mei 2006 t/m Augustus 2006
Financiën, Planning & Control
• Samenvoeging 2006-begrotingen en het opsplitsen van de begroting 2006 in tijd (i.v.m. bestuurlijke verantwoording)
• Omvorming DMD-begroting, inclusief stelselwijziging
• Operationele projectcoördinatie - financieel project VtS Politie Nederland vanuit ISC, ITO en DMD: het coördineren van noodzakelijke acties in de financiële kolom voor drie entiteiten, zodat de continuïteit in de bedrijfsvoering en een verantwoord financieel beheer na overgang naar VtS Politie Nederland zijn geborgd


Manager Financial Controlling a.i. - Agis Zorgverzekeringen te Amersfoort - Bank-/verzekeringswezen
November 2005 t/m April 2006
Afdeling Financiën
• Leiding aan afdeling Financial Controlling, 9 FTE
• Planning & coördinatie jaarwerk
• Inventarisatie werkzaamheden & bezetting, inrichtingsplan (basisverzekering 2006) / reorganisatie
• Project maandrapportage
• Project kwaliteitsverbetering FA


Project-consultant - KLM te Schiphol - Vervoer
Maart 2005 t/m Augustus 2005
KLM Accounting House (SSC)
• Het vervullen van een brugfunctie, zodat werkzaamheden van controlling naar het SSC worden overgeheveld
• Het projectmatig beoordelen en beschrijven van de werkzaamheden
• Advies aan de stuurgroep, aan de hand van de bevindingen
• Het met de controllers en assistent controllers inhoudelijk bespreken van de huidige werkzaamheden; het beschrijven, uitwerken en vastleggen van de werkzaamheden in procedures, werkinstructies en een overdrachtsdocument


Lid projectgroep implementatie SAP - Sanoma Uitgevers
te Hoofddorp - Media
Juli 2004 - Februari 2005

Project SAP-implementatie, afdeling I&A
• Beschrijven van processen (business blueprints), controle AO/IC, werkinstructies, begeleiden/uitvoeren testen, coördineren projectvoortgang van specifieke deelgebieden (inclusief implementatie)
• Beschrijven/uitwerken conversies
• Voorbereidingen & communicatie live-gang-momenten, voorbereiding / uitwerking conversie
• Presentaties en inleidingen

Implementatie-medewerker - Sanoma Uitgevers
te Hoofddorp - Media
December 2003 - Juni 2004
Project SAP-implementatie, afdeling Financiën
• Implementatie & support BasWare
• Implementatie nacalculaties i.c.m. SAP
• Cursussen / presentaties / inleidingen

Hoofd financieel beheer a.i.
Politie Noord-Holland Noord te Alkmaar - Overheid

April 2003 t/m November 2003
Afdeling Financiën
• Dagelijkse leiding aan de afdeling, 9 FTE
• Maandafsluiting
• Projecten (externe financiering, salariskosten, e.d.)


Beleidsconsulent financiën a.i. (controller)
Politie Noord-Holland Noord te Alkmaar - Overheid
Juli 2002 t/m Maart 2003

Afdeling Financiën
• Begeleiding budgethouders
• Resultatenbeoordeling
• Adviezen
• Rapportages
• Coördinatie begrotingscyclus
• Implementatie nieuwe mandaatstructuur

Projectleider Clarity-project - Cognos B.V. (ICT) te Nieuwegein - ICT
Februari 2002 t/m Juni 2002

• Optimalisering en afstemming HRM-Payroll-Finance alsmede proces-beschrijving / vastlegging (procedures)
• Het uitvoeren van procesbeoordelingen (finance)

Projectleider - F&C Netherlands
(voorheen Achmea Global Investors) te Amsterdam - Bank-/verzekeringswezen

Augustus 2001 t/m Januari 2002
• Opzet & inrichting van een nieuwe afdeling: Standing Data Department, stamgegevensbeheer.
• Beschrijven procedures / werkinstructies
• Overheveling van werkzaamheden en verantwoordelijkheden


Cliënten-administrateur - F&C Netherlands (voorheen Achmea Global Investors) te Amsterdam - Bank-/verzekeringswezen

Juni 2001 - Juli 2001
Afdeling cliëntenadministratie
• Verrichten van maandcontroles op portefeuilles effecten en leningen van pensioenfondsen

Logistics Controller a.i. - Telfort
te Amsterdam - Communicatie
Juli 2000 - Mei 2001
Afdeling Operations - Financial Control
• Voorraadbeheer hardware (mobiele telefoons)
• Deelnemer automatiseringsproject L2K (logistiek)
• Contractoverleg logistieke partners
• Opzetten contract-administratie externen
• Projectbegeleider / coach financiële administratie Hardware


Hoofd financiële administratie - Klaas Visser International B.V. te Aalsmeer - Tuinbouw
Maart 1995 - Juni 2000

• Dagelijkse leiding, eindverantwoordelijke voor financiën, leidinggevend aan vijf medewerkers
• Lid Management Team
• financiële administratie (exploitatie-B.V., vastgoed-B.V. en diverse Holding-B.V.\'s), salarisadministratie en beheer assurantiën
• Implementatie nieuw boekhoudsysteem in combinatie met een nieuw verkoopinformatie-systeem
• Opzet buitenlandse deelneming, vanuit financieel perspectief

Financieel admi¬nistratief medewerker /
assistent systeembeheer - Klaas Visser International B.V. te Aalsmeer - Tuinbouw

Augustus 1993 - Februari 1995
Financiële administratie (debiteuren, crediteuren, grootboek)


Admi¬nistratief mede¬werker / chef de bureau-
Evelezo B.V. te Amstelveen - Tuinbouw

Februari 1989 - Juli 1993

• Financiële administratie
• Salarisadministratie
• Personeelszaken
• Opzet/implementatie van een geautomatiseerde financiële administratie (Grote Beer)


Opleiding interimmanager

S.P.D., InterManagementSchool (HBO-niveau), NIMA-A, MMO.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• vakkundig, financieel, allround, breed inzetbaar
• accuraat, met behoud van overzicht
• volledig onderlegd in financiële processen, AO/IC, subadministraties, e.d.
• bedreven in organiseren en samenwerken
• ervaring in het oplossen van problemen
• communicatief, gesprekspartner op alle niveaus binnen een organisatie
• met succes en tevredenheid bij diverse organisaties werkzaam geweest
• zich zelfstandig eigen kunnen maken van een probleem c.q. situati


 beschikbaar?

Interim managers zoeken: