Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Projectleider, directievoerder, manager, hoofd bedrijfsburea

Projectleider, directievoerder, manager, hoofd bedrijfsburea

Werkervaring interimmanager

Ervaring interim:
-----------------
2012 - 2013: rizbouw bv - IJsselstein
- Directie-assistent
- Verantwoordelijk voor diverse kleine projecten vanaf calculatie tot en met oplevering
- Werkvoorbereiding 7 woningen Ameide
- Diverse werkzaamheden rondom renovatie van 96 woningen in Utrecht

2010 - 2012: Coen Hagedoorn Bouw bv - Huizen
- Opzetten werkmethodiek voor het maken van plannen van aanpak
- Werkvoorbereider gevelsluiting nieuwbouw Furore Amsterdam
- Werkvoorbereider nieuwbouw Vista Huizen
(88 woningen, commerciële ruimtes en parkeergarage)
- “Kartrekker” van een bouwteam voor appartementen-
gebouw Amsterdam
- Werkvoorbereider renovatie van 30 woningen in Huizen
- Werkvoorbereider renovatie onder BREAAM-label van een
winkelcentrum in Gouda
- Diverse werkzaamheden ten behoeve van
aanbestedingen

2010: Slokker - Apeldoorn
Projectcoördinatie ten behoeve van de aanbesteding van een uitbreiding van een winkelcentrum met woningen

2009-2010
Werkvoorbereider a.i. - Visscher Amersfoort
- Werkvoorbereidingswerkzaamheden tbv nieuwbouw psychiatrisch paviljoen te Amersfoort;
- Werkvoorbereidingswerkzaamheden voor diverse betonbouwprojecten;
- Diverse werkzaamheden tbv aanbestedingen en planontwikkeling, oa:
* 20 appartementen en kantoorruimtes te Frankfurt (Duitsland)
* ca. 53 woningen te Alkmaar

2009
Directievoerder uitbreiding woning (particuliere opdrachtgever)

2008-2009
Senior werkvoorbereider a.i. - Van Wijnen Lelystad
- Weer op gang brengen van de werkvoorbereiding van een project dat reeds in uitvoering was. Dit op een zodanige wijze dat de gevolgen voor tijd, kwaliteit en budget tot een minimum beperkt bleven.

2008-2009
Van Wijnen Arnhem
Diverse werkzaamheden voor een bouwteam.
Doelstelling: het schetsontwerp zodanig uitwerken dat het binnen gestelde budget en tijd gerealiseerd kan worden zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

2007-2008
Senior werkvoorbereider a.i. - Dura Vermeer Bouw Amsterdam
- Verantwoordelijk voor de voorbereiding van o.a. 2 parkeerkelders (24.000m2 oppervlak) en de ruwbouw van een appartementengebouw van 8 verdiepingen;
- Controle en aansturen ontwerpers, leveranciers en onderaannemers;
- Onderhandelen met opdrachtgever;
- Coachen, opleiden en sturen overige werkvoorbereiders.

2007-2008
Projectleider a.i. Invepro bv
- Eindverantwoordelijk voor de realisatie van een parkeerkelder
- Aansturen uitvoerder
- Financiële afhandeling

2008
Diverse werkzaamheden in verband met de aanvraag van een gebruiksvergunning van een uitgaanscentrum.
Opdrachtgever: Invepro b.v.

Overige ervaring
-----------------
Februari 2005 – Augustus 2007
Hoofd bedrijfsbureau bij Invepro b.v. te Lopik
Werkzaamheden:
- Reorganiseren bedrijfsbureau
- Leiding geven aan en verantwoordelijk voor:
- werkvoorbereiding
- tekenkamer
- constructeurswerkzaamheden
- offerte- en contractvorming
- Operationeel maken ERP-software (Kooijman AEC)
- Planontwikkeling, met name bedrijfshuisvesting
- Juridische zaken

November 2000 – Februari 2005
Projectleider / hoofduitvoerder bij Aan de Stegge B.V. te Hoofddorp
Werkzaamheden:
- Verantwoordelijk voor de realisering van projecten binnen gestelde tijd, budget en kwaliteitseisen.
- Leiding geven aan de werkvoorbereiding
- Leiding geven aan de inkoop
- Leiding geven aan de uitvoering
- Leiding geven aan bouwplaatspersoneel en onderaannemers

September 1999 – November 2000
Projectleider bij Aannemersbedrijf De Leeuw B.V. te Driebergen
Werkzaamheden:
- Planontwikkeling
- Directievoering en toezicht
- Verantwoordelijk voor de realisering van projecten binnen gestelde tijd, budget en kwaliteitseisen.
- Leiding geven aan de werkvoorbereiding
- Leiding geven aan de uitvoering

December 1995 - September 1999
Werkvoorbereider bij Ballast Nedam Woningbouw te Utrecht

Maart 1993 - December 1995
Werkvoorbereider bij Maarssens Bouwbedrijf te Maarssen

Opleiding interimmanager

HTS - Bouwkunde
Diploma behaald in 1991
Afstudeerrichting : Bouwen en beheer

VWO
Diploma behaald in 1987

CROW – Ede
Basiscursus Risicoanalyse en -management in de Bouw en Infra
Certificaat behaald in 2012

Diverse cursussen op het gebied van leiding geven, bouwrecht en bouwbesluit.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Door de jaren heen heb ik mij ontwikkeld tot een allround (bouw)professional die door de opgedane ervaring breed inzetbaar is. Enerzijds door mijn grote kennis van techniek en bouwmethodieken, anderzijds door mijn vermogen processen en projecten te organiseren, te coördineren en te plannen.
Gevoegd bij mijn vermogen om ondoorzichte en/of complexe zaken (weer) overzichtelijk te maken en het overzicht vervolgens te behouden, maakt dat ik in staat ben om vastlopers weer vlot te trekken en orde op zaken kan stellen.
Voor mijn omgeving ben ik een motivator, vraagbaak en coach.

Ik ben gedreven, een vasthouder en een doorzetter. Maar blijf altijd open staan voor de mening van anderen.

Door de jaren heen heb ik vaak op projecten gezeten die "in het slob" geraakt waren en weer op de rails gezet moesten worden.

Ik ben o.a. inzetbaar voor:
- crisismanagement
- verandermanagement
- projectmanagement

Talenkennis interimmanager

Nederlands: goed
Engels: redelijk
Duits: matig, maar lang niet gebruikt


Overig

Overige ervaring
-----------------
Februari 2005 – Augustus 2007
Hoofd bedrijfsbureau bij Invepro b.v. te Lopik
Werkzaamheden:
- Reorganiseren bedrijfsbureau
- Leiding geven aan en verantwoordelijk voor:
- werkvoorbereiding
- tekenkamer
- constructeurswerkzaamheden
- offerte- en contractvorming
- Operationeel maken ERP-software (Kooijman AEC)
- Planontwikkeling, met name bedrijfshuisvesting
- Juridische zaken

November 2000 – Februari 2005
Projectleider / hoofduitvoerder bij Aan de Stegge B.V. te Hoofddorp
Werkzaamheden:
- Verantwoordelijk voor de realisering van projecten binnen gestelde tijd, budget en kwaliteitseisen.
- Leiding geven aan de werkvoorbereiding
- Leiding geven aan de inkoop
- Leiding geven aan de uitvoering
- Leiding geven aan bouwplaatspersoneel en onderaannemers

September 1999 – November 2000
Projectleider bij Aannemersbedrijf De Leeuw B.V. te Driebergen
Werkzaamheden:
- Planontwikkeling
- Directievoering en toezicht
- Verantwoordelijk voor de realisering van projecten binnen gestelde tijd, budget en kwaliteitseisen.
- Leiding geven aan de werkvoorbereiding
- Leiding geven aan de uitvoering

December 1995 - September 1999
Werkvoorbereider bij Ballast Nedam Woningbouw te Utrecht

Maart 1993 - December 1995
Werkvoorbereider bij Maarssens Bouwbedrijf te Maarssen

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: