Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Manager

Manager

Werkervaring interimmanager

april 2013 – heden: Opgezet (als nevenactiviteit) Gemengd Dubbel.nl

juli 2011 – april 2013: Interimmanager Onderzoek (recherche fraudezaken) en Brand/Varia schade-expertise bij Univé Expertise Services BV (lid MT, budgetverantwoordelijk).
Opdracht: interne reorganisatie van de afdeling Onderzoek + outsourcen van de Brand/Varia-expertise werkzaamheden. Gedurende dit proces de continuïteit van de werkzaamheden waarborgen. Aan het einde van het proces: het opheffen van Univé Expertise Services. Resultaat: afdeling onderzoek is ondergebracht bij de afdeling Speciale Zaken van Univé en de expertise-werkzaamheden worden nu uitbesteed aan CED. Univé Expertise Services BV bestaat inmiddels niet meer.

januari 2010 – juni 2011: Interimmanager Operations Schade Volmacht bij Avéro Achmea (lid MT Volmacht en lid Regieteam Schade, resultaatverantwoordelijk).
Opdracht: overnemen van de meeste operationele- en leidinggevende taken van de directeur Volmacht betreffende de branches Motorrijtuigen, Brand en Aansprakelijkheid. Het weer winstgevend maken van het volmachtbedrijf. Resultaat: bij vertrek droeg het volmachtbedrijf weer positief bij aan het resultaat van Avéro Achmea.

oktober 2008 – mei 2009: Interimmanager Development bij Uniserv (ASP- en BPO-services t.b.v. verzekeraars) – lid MT, budgetverantwoordelijk.
Opdracht: leidinggeven aan de consultants, projectleiders en programmeurs; onderhouden klantrelaties; meewerken aan de overname van Uniserv door het Duitse COR AG. Resultaat: continuiteit van de werkzaamheden gewaarborgd en overname door COR AG is gerealiseerd.

februari 2008 – augustus 2008: Interimmanager afdeling Behandelen & Aflossen (4 teams) bij Stater – lid MT Operations, budgetverantwoordelijk.
Opdracht: leiding geven aan de 4 teams van de afdeling gedurende zwangerschapsverlof van de manager; conversie voorbereiden (twee ABN AMRO teams die werkten met ABN AMRO-systeem op basis van customer intimacy moesten over op het werken met het Stater-systeem op basis van operational excellence). Resultaat: door een goede voorbereiding is de conversie geslaagd. Samenwerking met de projectorganisatie aanzienlijk verbeterd.

oktober 2006 – september 2007: Interimmanager pensioenafdeling Offerte Collectief MKB van Zwitserleven – lid MT Operations, budgetverantwoordelijk.
Opdracht: werk op orde brengen (achterstanden wegwerken en efficiëntere werkmethoden en processen invoeren), daarna afdeling ontmantelen en op laten gaan in vier bestaande klantenteams. Resultaat: werkachterstanden weggewerkt, efficiënter proces ingevoerd voor met name verlenging van collectieve contracten, afdeling voorbereid op de reorganisatie en reorganisatie uitgevoerd.

mei 2006 – oktober 2006 : Interimmanager bij AXA Schade.
Opdracht: opzetten van een offerte-bedrijvendesk
als lid van de projectgroep die een nieuw zakelijk product had ontwikkeld (pakketpolis). Resultaat: door een zwakke projectleiding liep het project slecht en werden deadlines niet gehaald. Ook het opzetten van de offerte-bedrijvendesk liep hierdoor vertraging op. Door het ontbreken van goede software moesten veel werkzaamheden handmatig worden uitgevoerd. De offertedesk is dus wel gerealiseerd maar had niet de kwaliteit die ik voor ogen had.

januari 2004 – maart 2006: Interimmanager Verzekeringen bij Bouwfonds Hypotheken (thans ABN/AMRO Hpotheken/Florius Hypotheken). Leiding geven aan de afdeling Verzekeringen, resultaatverantwoordelijk, optreden als Feitelijk Leider van het leven- en schade- volmachtbedrijf.
Opdracht: overspannen manager vervangen en optreden als Feitelijk Leider van de leven- en schadevolmachten (inschrijving als zodanig bij de SER); afdeling opsplitsen in drie teams (leven, schade en financieel); werkachterstanden wegwerken en orde scheppen. Resultaat: SER-inschrijving Volmacht gerealiseerd; periodiek overleg met directies van Reaal en Aegon over de volmachten; volmachten winstgevend gemaakt; afdeling gereorganiseerd en achterstanden weggewerkt; probleemdossiers opgelost; processen efficiënter ingericht.

1985 – december 2003: Directeur/eigenaar van een financieel advieskantoor (met schadevolmachten) en franchisenemer van de Pensioendesk Nieuwegein, met op het laatst ca. 20 medewerkers.

1982 – 1985: Groepshoofd Mutatie Leven bij de Zwolsche Algemeene (nu Allianz Verzekeringen).

1980 – 1982: Docent afdeling Opleidingen bij Concordia Verzekeringen (Concordia is nu onderdeel van SNS
Reaal).

1978 – 1980: Medewerker Concernboekhouding van Concordia Verzekeringen.

1973 – 1978: Actuarieel Rekenaar op afdeling Wiskunde van Concordia Verzekeringen.

Opleiding interimmanager

Master of Science Verzekeringskunde Universiteit van Amsterdam (afgestudeerd in 2011). Afstudeerscriptie: Business Process Outsourcing van primaire processen door Nederlandse verzekeraars.

Diverse vakopleidingen o.a.: Actuarieel Rekenaar, Branche Leven, Assurantie A, Gevolmachtigde Agent, Consumptieve kredietverlening, Zakelijke kredietverlening, Woningfinanciering I, Erkend Hypotheekadviseur, diverse specialistische workshops (o.a. over nieuwe wetgeving, technische- en bedrijfsschade-verzekeringen), Wft PE bijgehouden.

Verder: diverse Masterclasses zoals Leergang Change, Lean voor financiële dienstverleners, zakelijk gebruik van Social Media.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Daadkrachtig, ervaren, een echte professional, blijft kalm in moeilijke situaties.

Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: