Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interimmanager, organisatie adviseur kinderopvang

Interimmanager, organisatie adviseur kinderopvang

Werkervaring interimmanager

Stichting Kinderopvang Barendrecht juni 2013- april 2014
Interim directeur:
Hoofdtaken: reorganisatie staf- en lijnfuncties en dagelijkse aansturing servicebureau en managers kinderopvang.

Forte kinderopvang april 2013- september 2013
Vervanging directeur/bestuurder en overname organisatie in de regio.

Kwink kinderopvang oktober 2012-15 februari 2013
Interim directeur:
Taken: aansturen unitmanagers en verbeteren financiele positie binnen veranderende markt.

Cohesie januari 2012-augustus 2012
Verzuimcoach Bouman GGZ

Stichting Rijswijkse Kinderopvang januari 2012-september 2012
Interim Clustermanager:
Taken: reorganisatie op vier locaties doorvoeren, optimaal exploiteren van de locaties en verbeteren profilering binnen de wijk.

Stichting Kinderopvang Amersfoort juli 2010-januari 2012
Sept. 2011- jan.2012: Interim manager kinderopvang voor twee regio’s
Taken:twee regio’s met 500 medewerkers aansturen; strategisch en tactisch beleid voorbereiden en realiseren; financiële doelstellingen behalen, aansturen van 16 wijkmanagers, verbetering bewerkstelligen van de bezetting en personeelsinzet.
Jan. 2011- sept. 2011: Interim regio manager kinderopvang
Taken:Regio met 250 medewerkers aansturen; strategisch en tactisch beleid voorbereiden en realiseren; financiële doelstellingen behalen, verbeteren van de managementvaardigheden van de managers.
Juli 2010- jan. 2011: Interim manager kinderopvang
Taken: aansturen van een vijftal locaties, samenwerking tussen een wijken bevorderen, verbeteren van de bezetting en personeelsinzet en instellen van een gezamenlijke oudercommissie.

Dec. 2009 -juli 2010 : interim directeur, Kinderopvang IJsselkids

April 2008-2010:Algemeen manager, Kinderopvang IJsterk

Taken: het veranderingsproces i.v.m. de fusie tussen Bink en Kinderopvang Binnenstad begeleiden. Daarnaast dagelijkse aansturing van onderneming met 350 medewerkers; strategisch en tactisch beleid voorbereiden en realiseren; financiële doelstellingen behalen;

April 2006 – april 2008:Algemeen manager, kinderopvang Bink ad interim

Taken: onderneming met 125 medewerkers tijdelijk aansturen; Vebeteren strategisch en tactisch beleid; verbeteren van het behalen van financiële doelstellingen


Aug. 2005- april 2006: Locatiemanager ad interim, Kinderopvang Binnenstad

Taken: ad interim leiding geven aan- en samenwerkingsverbetering aanbrengen binnen een team van 18 medewerkers; budgetbewaking; beschrijving en bewaking pedagogisch beleid.

Juli 2001-aug. 2005: Leidinggevende afd. Klantenservice & Bemiddeling, Kinderopvang Binnenstad

Taken: opzetten van- en leidinggeven aan een bemiddelingsafdeling voor kinderopvang; budgetbewaking; zorgdragen voor een verantwoorde bezetting binnen de 22 kindercentra.

Nevenfuncties:
2005-2006 : Vertrouwenspersoon, Kinderopvang Binnenstad

Per sept. 2009: Commissaris, Gastouder Opvang Thuis


Kindercircus Elleboog 1998-2001:

Okt. 1998 – jan. 2001:Manager samenwerkingsprojecten

Taken: acquisitie van samenwerkingsprojecten; plannen, coördineren en organiseren van kindercircusactiviteiten; aansturen van een team van 11 medewerkers, beleid schrijven en implementeren.

RIAGG Zaanstreek/Waterland afd. jeugd 1995-1998:

Aug. 1996- okt. 1998: Coördinator van een onderzoek naar een behandeling voor kinderen met gedragsproblemen

Taken: werven van fondsen, cliënten en therapeuten; uitvoeren van psychologisch onderzoek; aansturen studenten; leiden van behandelingsgroepen; verslaglegging onderzoek.

Sep. 1995- mrt. 1996: Stage klinische kinder- en jeugdpsychologie, adolescentenafdeling

Opleiding interimmanager

Sep. 1981- jun. 1988:
VWO diploma, Montessori lyceum Amsterdam

Sep. 1990- jan. 1991:
Public Relations basisdiploma, SRM

Sep. 1991- feb. 1996:
Doctoraal Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie, Universiteit van Amsterdam
aantekening Psychodiagnostiek

Okt. 1999- jan 2000:
Certificaat Middle Management, BDW - Advies

Sept. 2001-dec. 2001:
Certificaat Coachend leidinggeven, NIZW

Jan. 2005-dec. 2005:
Certificaat Vertrouwenspersoon, Hubert Consult
Certificaat Financieel management, ICM

Feb. 2007-jun. 2008:
Master opleiding voor organisatieprofessionals, waaronder Bedrijfskunde, Omgaan met belangentegenstellingen en Sturen van veranderingsprojecten, SIOO

Nov. 2008-jan. 2009:
Middagseminars verandermanagement, Universiteit Nijenrode

September 2009:
Masterclass Authentic Personal Branding, door H.K. Rampersad t.b.v. de Smart group

Leergang Coaching, Kuin Coaching

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Doorvoeren van veranderingen; Adviseren over proces/structuur verbeteringen en deze aanbrengen; Verbeteren teamsamenwerking; Coaching


Talenkennis interimmanager

Engels, Frans, Duits

Overig

Resultaatgerichte interim manager/directeur, met ruime kennis van veranderprocessen, die (verander)opdrachten breed georiënteerd aanpakt.
Verwacht en biedt ruimte voor eigen initiatief om het gemeenschappelijke doel, de organisatie in de breedste zin van het woord gezond te houden, te bewerkstelligen.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken: