Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim- en projectmanager inkoop, logistiek, productie

interim- en projectmanager inkoop, logistiek, productie

Werkervaring interimmanager

Profiel:
Jules heeft 20 jaar ervaring in het doorvoeren van veranderingen op het gebied van inkoop en logistiek; zowel vanuit de rol van interim manager, lijnmanager alsook vanuit een adviesrol. Hij heeft een sterke “drive” tot het realiseren van verbeteringen terwijl hij wel rust en vertrouwen uitstraalt. Zijn kracht ligt in een combinatie van analytisch vermogen, persoonlijk leiderschap en “hands-on” mentaliteit. Door deze combinatie is hij in staat om de mensen om hem heen eigenaarschap te laten nemen van de structurele verbeteringen die hij in gang zet.

Werkervaring

2005-nu Zelfstandig interim manager
2000-2005 Managing Consultant Supply Chain Management bij Cap gemini Ernst & Young
1998-2000 Inkoopmanager Europa voor verpakkingsmultinational
1996-1998 Logistiek manager in verpakkingsindustrie
1993-1996 Productiemanager in verpakkingsindustrie
1991-1993 Projectmanager productie & logistiek


Opdrachten als Interim Manager(2005 - heden):

Projectleider Logistiek bij ThyssenKrupp (1/8/2010 - 1/2/2011):
Verantwoordelijk voor de uitvoering van een logistiek project (binnen de tijd en budget) dat heeft geleid tot een aanzienlijke kostenbesparing.

Interim Inkoopmanager bij Thomas Cook (1/10/2009 - 1/6/2010):
Verantwoordelijk voor alle indirecte inkoop, met als doelstelling om in één jaar tijd 9% inkoopbesparing te realiseren. Binnen 8 maanden is 8% gerealiseerd, waarna een opvolger in vaste dienst het heeft overgenomen;

Interim Supply Chain Manager bij ThyssenKrupp (1/10/2008 - 1/10/2009):
- Voor de belangrijkste inkoopsegmenten zijn inkoopstrategieën geformuleerd, op MT-niveau gevalideerd en vervolgens ingevoerd;
- Er zijn inkoopbesparingen gerealiseerd van 10% op de totale inkoopuitgaven;
- Er is een versnelling gerealiseerd in de implementatie van logistieke processen om een nieuw ontwikkeld product zonder vertraging in de markt te kunnen zetten.
- Door actief people-management is het functioneren van de individuele inkoopmedewerkers en de afdeling als geheel sterk verbeterd;
- Jules heeft een Supply Chain organisatie gedefinieerd die deels door hemzelf, deels door zijn opvolger inmiddels is ingevoerd.

Interim Manager Inkoop & Logistiek bij Dekker Zevenhuizen (1/7/2007 – 1/10/2008):
Voor deze fabrikant in de meubelindustrie is hij ruim een jaar verantwoordelijk geweest voor Inkoop en Logistiek. Hierbij zijn de volgende verbeteringen gerealiseerd:
- Door actief people-management is het functioneren van de individuele inkoopmedewerkers en de afdeling als geheel sterk verbeterd;
- Door strakker leveranciersmanagement zijn kwaliteits- en leverproblemen enerzijds verminderd en anderzijds worden ze nu sneller opgevolgd;
- Een integraal logistiek model is gedefinieerd (met een bijbehorende roadmap voor realisatie) waarbij de eerste fundamenten ook door Jules zijn ingevoerd.

Interim Operations Manager bij Lighting Partner (1/10/2006 - 1/8/2007):
Voor deze producent van innovatieve LED-verlichting was Jules gedurende 10 maanden verantwoordelijk voor Productie, Inkoop en Logistiek. Hij heeft de volgende verbeteringen gerealiseerd:
- Meer focus aangebracht in klanten, producten en productontwikkeling;
- Het gebruik van ERP als hulpmiddel voor de logistieke processen is verbeterd waardoor achterstanden in productie en inkoop drastisch zijn verminderd;
- De aansturing van de (uitbestede) productiebedrijven verbeterd en een deel van de productie is verplaatst naar Thailand;

Projectleider Inkoop bij Havenbedrijf Rotterdam (1/5/2005 - 1/4/2007):
Jules heeft het Havenbedrijf als Inkoopadviseur ondersteund bij een inkoopverbeter-programma annex ERP-implementatie. Hierbij was hij verantwoordelijk voor de definitie en implementatie van de tactische en operationele inkoopprocessen en het vormgeven van een nieuwe inkooporganisatie. De grootste uitdagingen hierbij vormden de transitie van decentrale naar gecoördineerde inkoop en het invoeren van een uniform inkoopproces.

Opdrachten als consultant SCM bij Capgemini Ernst & Young:

Amgen:
Jules is gedurende anderhalf jaar projectmanager van een omvangrijk Europees ikoopverbeterprogramma geweest:
- Europese inkoopanalyse
- Definiëren en implementeren van een Europese inkooporganisatie.
- Alle voorstellen m.b.t. deze inkooporganisatie zijn goedgekeurd en binnen een jaar geïmplementeerd.
- Ook zijn de belangrijkste besparingsvoorstellen overgenomen en zijn de doelstellingen hiervan ruimschoots overtroffen.

Philips Electronics:
Jules heeft voor Philips verschillende projecten uitgevoerd op het gebied van inkoop en logistiek, waaronder het definiëren van een inkoopstrategie voor de divisie Medical Systems en een inkoopanalyse op corporate niveau.

Nokia:
Jules heeft Nokia in Finland ondersteund in het reorganiseren van hun wereldwijde supply chain organisatie. Resultaat was een kortere “time-to-profit” voor de afnemers van UMTS-netwerken in de telecom-industrie. Ook heeft Jules een risico-analyse uitgevoerd m.b.t. een wereldwijde ERP-implementatie.

Crown van Gelder:
Jules was projectmanager bij het definiëren van een Supply-Chain- en IT-strategie, en heeft later verschillende projecten uitgevoerd bij implementatie daarvan.

Lijnmanagement ervaring:

Inkoopmanager Europa bij Tenneco Packaging (1998 - 2000):
- Verantwoordelijk voor Europees inkoopvolume van € 300 mln. verspreid over ± 10 werkmaatschappijen.
- Ontwikkelen van strategische partnerships met belangrijkste leveranciers
- Initiëren en uitvoeren van strategische inkoopproject dat heeft geresulteerd in belangrijke besparingen in zowel strategische als niet-strategische inkoop

Logistiek manager bij KNP BT (1996 - 1998)
- Verantwoordelijk voor interne en externe logistiek van een van de werkmaatschappijen, leidinggevend aan een afdeling van 40-50 mensen in productieplanning, magazijn en distributie.
- Ontwerpen en invoeren van nieuw logistiek concept na integratie van 2 fabrieken, waarbij door elimineren van diverse bottle-necks zowel flexibiliteit omhoog ging als de kosten omlaag.
- Ontwerp en implementatie van hoogbouwmagazijn en sluiting van externe magazijnen
- Selectie en implementatie van ERP-systeem
- Selectie en implementatie van APS-systeem

Productiemanager bij KNP BT (1993 - 1996):
Turnaround van een golfpapierfabriek met 70 medewerkers in productie. De fabriek was verwaarloosd in termen van people management en productiemiddelen hetgeen grote problemen had opgeleverd in termen van kwaliteit, kosten en productievolume. Na invoering van een intensief verbeteringstraject is de productiviteit met 35% gestegen, afval verminderd, doorlooptijden zijn verkort en het productievolume is significant gestegen. Hierna werd door het hoofdkantoor goedkeuring gegeven voor een omvangrijk investeringsprogramma om de productiemiddelen te moderniseren.

Projectmanager productie & logistiek bij KNP BT:
Sanering en productiviteitsverhoging van een werkmaatschappij met een aantal productielocaties in Nederland en België.

Opleiding interimmanager

- Drs. Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen
- VWO-B
- APICS

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- Het doorvoeren van kostenverlaging en flexibiliteitsverhoging in productie, inkoop en logistiek.
- Persoonlijk leiderschap met oog voor het ontwikkelen van anderen
- Scherp analytisch vermogen
- Sterke focus op verbetering


Talenkennis interimmanager

• Nederlands: moedertaal
• Engels: vloeiend
• Duits: zeer goed
• Frans: matig


Overig

- Avonddocent Inkoopmanagement en Strategische Logistiek aan Hogeschool van Amsterdam
- Trainer Supply Chain Management aan Europese Supply Chain Academy van Capemini (2003 - 2005) beschikbaar?

Interim managers zoeken: