Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Invalmanager, Overbruggingsmanager, Teamcoach, Persoonlijk a

Invalmanager, Overbruggingsmanager, Teamcoach, Persoonlijk a

Werkervaring interimmanager

VAARDIGHEDEN

Na tien jaar werkzaam geweest te zijn voor de zorgsector, twee jaar als freelancer en bijna vijf jaar in de informatie- en communicatietechnologie, ben ik nu vier jaar werkzaam als invalmanager. Het overbruggingswerk als manager biedt mij de mogelijkheid om mijn ervaring met leiding geven, resultaatgericht werken, product- en procesgericht werken en kwaliteitsbewust werken te integreren.
Ik ben sterk in geleidelijke veranderingstrajecten en procesverbeteringen. Ik weet mezelf en mijn teams goed op de kaart te krijgen en te houden bij de stakeholders door een kwaliteitsbewuste en resultaatgerichte werkwijze.
Ik communiceer duidelijk en stel me volledig in dienst van de organisatie. Ik ben helder, assertief, positief en kritisch. Bij opdracht en organisatie ben ik snel betrokken. Ik koppel regelmatig en duidelijk terug en toon initiatief en doorzettingsvermogen.
Het resultaat van mijn inspanningen is steeds weer terug te vinden in:
 teams die met grote inzet, professionaliteit en betrokkenheid zelfstandig en collegiaal werken;
 producten die binnen de afgesproken tijd opgeleverd worden en ruim aan de verwachtingen voldoen.WERKERVARING

2008 - 2009 Managen - Stg Rijswijkse Kinderopvang
Interim locatiemanager VSO, BSO en PSZ
- Integraal verantwoordelijk voor opvang, personeel
en beheer
- Verhuizing van een locatie managen

2008 - 2008 Managen - Nieuwe Hoeven, dienstencentrum
zorg en welzijn
Interim Teammanager V&V
- Integraal verantwoordelijk voor zorg, personeel en beheer
- Teamprocessen en communicatie verbeteren
- Taakvolwassenheid team verhogen

2006 - 2008 Managen - Huize Thomas, kinderdagcentrum
Interim Locatiehoofd kinderdagcentrum
voor verstandelijk en meervoudig
gehandicapte kinderen
- Integraal verantwoordelijk voor zorg, personeel en beheer
- Processen structureren en verbeteren
- Project kostenbesparing
Coach
- Trainen, coachen en adviseren startende teamleider

2005 - 2006 Managen - Heimdal, kinderdagcentrum
Interim Locatiemanager kinderdagcentrum
voor verstandelijk en meervoudig
gehandicapte kinderen
- Integraal verantwoordelijk voor zorg, personeel en beheer
- Zorgplannen implementeren
- Zorgprocessen verbeteren

2003 - 2005 Project leiden - ICT, overheid en
verzekeringen
- Teamleider testprocessen projecten interne
automatiseringsafdeling
- Projectleider implementeren testmanagement
bij ontwikkelafdelingen
- Consultant methodisch testen bij
ontwikkelafdelingen
- Projectleider audit en implementatie
verbeteringen testproces
acceptatietestafdeling

2000 – 2002 Coördineren - IVOP, landelijke overheid
Teamleider
- Coördineren acceptatietesten salarissysteem van de
landelijke overheid,
- Leiden testteam met zowel externe collega´s als interne
medewerkers,
- Opleiden en coachen nieuwe testers.

1999 – 2000 Freelance werken - Diverse branches
- Projectleider congressen;
- Projectwerker personeel en organisatie;
- Educatief medewerker;
- Documentalist.

1977 – 1999 Organiseren en kennis overdragen -
Diverse Branches
- Coördinator cultuur en geestelijke verzorging;
- Cursusleider;
- Bibliothecaris;
- Verkoper/adviseur;
- Interim bibliothecaris;
- Directiesecretaresse.


Opleiding interimmanager

CURSUSSEN/WORKSHOPS/CONGRESSEN

2009 Colloquium Kunstgeschiedenis
 Collegereeks verandermanagement/Nyenrode
 Regisseren van verandering/Nyenrode
 Appreciative Inquiry/Nyenrode
 Werk aan de woning (kleinschalig wonen voor
ouderen)
 Spaans.
 Planning en control cyclus in de zorg
2008 Spaans.
 Zorg voor vrijheid, gebruik van
vrijheidsbeperkende middelen in de zorg
 Signaleren ouderenmishandeling en ontspoorde
zorg.
2007 Financieel management voor de
niet-financiële manager in de zorg.
 Spaans.
2001 - 2006 Kleinschalig wonen in de ouderenzorg.
 Spaans.
 Financieel management voor de
niet-financiële manager in de zorg;
Testmanagement.
 Effectief beïnvloeden; Beoordelen en
feedback geven; Conflicthantering;
Interviewtechnieken; Onderhandelen; Spaans.
 Adviseurvaardigheden; Presentatietechnieken;
Technieken Metaplan® (co-moderator).
 Projectmanagement; Prince2 Foundations;
Inleiding Informatiebeveiliging.
 Basisopleiding administratieve organisatie.
1998 - 2001 Audit aanpak en fasering; Inleiding
kwaliteitsmanagement; Test Management
Approach (TMap®); Test Process Improvement
(TPI®).
Commerciële vaardigheden; Basis teamwerk
(Teamrollen volgens Belbin).
Omgaan met stervenden.


BOEKEN

Heerlijk, de werkvloer op / Bert Overbeek. – PS Publishing
Verbeteren van teams / Jan Schouten e.a. – Thema
De creatiespiraal / Marinus Knoope. – K.I.C
Ready for anything / David Allen. – Viking
Huize Valckenbosch / Jan Jaap Schmitz e.a. – Huize Valckenbosch
Lichtvolles Alter / Norbert Glas. – AAA

OPLEIDINGEN

1969 – 1976 Gymnasium-b
1976 - 1977 College for Liberal Arts (Propedeutisch
jaar)
1978 - 1981 Pedagogische academie (PABO)
1989 - 1990 GO-A (Bibliotheekmedewerker)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• Sturing geven
• Concrete en tastbare resultaten tot stand brengen
• Snelle verbeteringen invoeren
• Organiseren
• Ontwikkelen en innoveren
• Signaleren en controleren
• Vergaren en vervolgens overdragen van kennis en
expertise
• Praktisch en pragmatisch

Talenkennis interimmanager

Engels - goed
Duits - goed
Frans - matig
Spaans - matig

Overig

Overbruggingsmanagement, Invalmanagement, Teamcoaching, Persoonlijk adviseur.
Ik ben het meest in mijn element als invallend manager. Als invallend manager ben ik voor een organisatie nuttig wanneer ik de ruimte krijg om de vinger op de zere plek te leggen, processen inzichtelijk te maken, samen te werken, helder te communiceren, veiligheid te geven, teams en individuele mensen betrokken en kundig te maken.

Werkwijze
Ik werk intuïtief. Wat ik bewust doe is drie vragen stellen om mijn inzet te bepalen: Wat zijn de doelen (licht in de zaak brengen)? Wat is hier aan de hand (lucht brengen)? Wat is er nodig (warmte geven)?

Opdrachtgevers
Mijn opdrachtgevers en collega's vind ik in organisaties en teams die meerwaarde willen ontwikkelen in hun werk en omgeving en bereid zijn tot zelfreflectie.
Voor mij heeft werken en leven alleen zin als het mij lukt mijn omgeving zo in te richten dat mensen zichzelf kunnen verwerkelijken en ontwikkelen. Iedere keer dat het mij lukt om licht, lucht en warmte in een team/organisatie te brengen, ben ik weer een stapje verder op weg naar mijn doel. Licht wil ik brengen door informatie goed toegankelijk te maken en door heldere processen in te richten. Lucht ontstaat door taken en werkzaamheden helpen af te bakenen en te verlichten. Warmte lever ik door erkenning te geven.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken: