Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim manager / Coach binnen de gezondheidszorg

Interim manager / Coach binnen de gezondheidszorg

Werkervaring interimmanager

Werkervaringen:

02-2009 - heden Wijkziekenverzorgende/- wijkverpleegkundige
In bovenstaande functie werk ik met een 0-uren contract bij de stichting STMR.

03-2007 - heden Zelfstandig Interim manager / Coach .

11-2010 tot 4-2011 Teamleider 2 zorgafdelingen Woon-/zorgcentrum te Teteringen

2010 Teamleider zorgafdeling + verpleegunit en afd Activiteiten Begeleiding zorgcentrum te Dirksland

2009 Manager Verpleging en Verzorging Service Residentie te Loon op Zand.

2007 -2008 Manager HV Thuiszorgorganisatie te Apeldoorn / Nijmegen.

2007 Hoofd Zorg. Zorgcentrum, landelijk centrum voor dove ouderen, te Ede.

Voor resultaten zie bijlage

2005-2007 Zorgmanager in zorgcentrum te Gouda.

2003-2005 Zorgmanager Psychogeriatrisch Verpleeghuis te Amsterdam.

2001-2003 Interim Manager in loondienst via verschillende bureau’s.

Teamleider Somatische afdeling Verpleeghuis te Rotterdam.

Operationeel Manager Verpleging &Verzorging Thuiszorgorganisatie te Amersfoort.

Zorgmanager Verzorgingshuis te Amsterdam.
Voor resultaten zie bijlage.

2001 Zorgmanager in zorgcentrum te Ameide.

2000 Afdelingshoofd in Psychogeriatrisch verpleeghuis te Rotterdam.

1998-2000 Teamleider poliklinieken in ziekenhuis te Rotterdam t.b.v. de poliklinieken chirurgie, urologie, KNO, de stoma- incontinentieverpleegkundige en de bijbehorende secretariaten.

1988-1998 Sectorcoordinator c.q. waarnemend afdelingsmanager in ziekenhuis te Bergen op Zoom t.b.v. de Spoedeisende Hulp en alle poliklinieken tot 1995.
Patientencoordinator op de afdeling Gynaecologie/ Obstetrie tot 1998.

1986-1988 Teamleider in verpleeghuis te Roosendaal op een somatische afdeling.

1985-1986 Waarnemend Hoofdverpleegkundige in ziekenhuis te Roosendaal op een algemeen chirurgische afdeling.

1982-1985 IC-verpleegkundige in ziekenhuis te Rotterdam tot 1984 Waarnemend afdelingshoofd op de afdeling orthopedie tot 1985

1977-1982 heb ik gewerkt in ziekenhuis te Rotterdam waar ik de opleiding tot Verpleegkundige-A heb gevolgd als ook het getuigschrift I.C. heb gehaald.

Nevenactiviteiten binnen de instellingen:
Lid geweest van een reanimatie cie.
Lid geweest van een trauma cie.
Lid geweest van de bouw cie. m.b.t. de renovatie van de afdeling Spoed Eisende Hulp
Lid geweest van de vrijwilligers cie.
Lid geweest van de cie. statusrouting
Lid geweest van de begeleidings cie. renovatie poliklinieken
Lid geweest van de kwaliteits cie. MIP meldingen
Voorzitter werkgroep zorgdossier

Nevenactiviteiten buiten de instellingen:
Bestuurslid geweest van een Basisschool
Lid geweest van een kerkbestuur/kerkenraad
Lid geweest van het bestuur van De Zonnebloem afdeling Culemborg

Bijlage met betrekking tot resultaten Interim werkzaamheden

11-2010 t/m 03-2011
Teamleider 2 zorgafdelingen Woon-/zorgcentrum te Teteringen.
Het betreft een invulling i.v.m. ontslag teamleider.
Geven van dagelijkse leiding aan de teams
Begeleiding van een team na verhuizing.
Samenvoegen van dit team met een bestaand team binnen de organisatie.
Structuur brengen in het werken en de zorgdossiers.
Jaarplan 2011 schrijven
FormatiePlaatsen Plan maken
Analyse en adviesrapport.

Behaalde resultaten;
De veranderingsprocessen m.b.t. verhuizing en samenvoegen van twee teams met resultaat
begeleid en gecoached.
Rust gebracht binnen de teams.
Structuur gebracht binnen de werkprocessen
Gecoached in het verzorgen van de zorgdossiers volgens het kwaliteitshandboek welke daar
gebruikt werd.
Formatieplaatsen Plan gemaakt met een efficiënter en nauwkeurige berekening.
Analyse en adviesrapport geschreven betreffende zaken die efficiënter konden.

01-2010 t/m 03-2010
Teamleider zorgafdeling + verpleegunit en de Activiteiten Begeleiding zorgcentrum te
Dirksland.
Het betreft een tijdelijke invulling i.v.m. ontslag teamleider en zwangerschapsverlof van
locatiemanager.
Geven van dagelijkse leiding aan de drie teams.
Ondersteunen en coachen van de collega teamleider.
Analyse en adviesrapport m.b.t. de Activiteiten Begeleiding.
Aanzet maken tot verandering m.b.t. de zorg: van taakgericht naar vraaggericht.

Behaalde resultaten:
Rapport m.b.t. Activiteiten Begeleiding is gemaakt en besproken; adviezen overgenomen.
Rapport m.b.t. afdelingen verzorging en verpleegunit is gemaakt en besproken; adviezen overgenomen.
Aanzet naar andere zorgmethodiek is ingezet.
Advies m.b.t. collega teamleider is gegeven en overgenomen.

2009
Manager Verpleging en Verzorging Service Residentie te Loon op Zand.
Geven van dagelijkse leiding aan het team van verpleegkundigen en verzorgende.
Kijken naar de organisatie van het werk, efficiëntie, formatie, in relatie tot de opdracht aan de werknemers en in relatie tot de opdracht vanuit de begroting.
Kijken naar samenstelling MT
Hierover een analyse en advies uitbrengen.


Behaalde resultaten:
Organisatie van de afdeling verandert met gevolg; meer rust in het werk, meer overzicht, gezonder rooster.
Formatie Plaatsen Plan gepresenteerd. Methodiek geïmplementeerd voor alle diensten.
Kaders aangebracht d.m.v. procedures; hierdoor meer duidelijkheid gebracht.
Opzetten van een goed ziekteverzuim beheer en begeleiding.
Preventief ziekteverzuim beheer.
Coachen van de teamleider in haar nieuwe functie.
Coachen van medewerkers waar nodig.
Voorstel gedaan m.b.t. scholing; wordt later dit jaar besloten.
Voorstellen gedaan m.b.t. samenstelling MT; deze zijn geïmplementeerd.

2007 -2008
Manager HV bij een thuiszorgorganisatie te Apeldoorn / Nijmegen.
Geven van dagelijkse leiding aan het planbureau HV en de uitvoerende medewerkers HV in Nijmegen.
Het herinrichten van de HV organisatie van Vestiging Nijmegen conform de vastgestelde processen vanuit Apeldoorn. Doel: efficiëntere planning en inzet personeel; hogere productiviteit planbureau.
Opzetten van overlegstructuur conform model Apeldoorn
Het beheren van de personeelsformatie en inrichten op de groei, in samenwerking met P&O
Voorbereiden en uitvoeren van verhuizing van Planners HV en Alpha Coördinatoren van Nijmegen naar Apeldoorn.
Advies geven (Quick Scan) over voor-/nadelen van verhuizen afspraken bureau VVDA en JGZ naar de Front Office.

Behaalde resultaten:
Planning is efficiënter geworden, daardoor productiviteit van planners omhoog gegaan
Overleg structuur is ingevoerd, volgens de richtlijnen vanuit Apeldoorn
Personeelsformatie bijgesteld
Verhuizing begeleid en volbracht.
Advies m.b.t. verhuizing VVDA en JGZ gegeven en opgevolgd.

2007
Hoofd Zorg Zorgcentrum, landelijk centrum voor dove ouderen, te Ede.
Voorstellen doen t.a.v. organisatie structuur van de afdeling Zorg.
FormatiePlaatsenPlan (FPP) maken t.b.v. afdeling Zorg.
Verpleegunit, kleinschalig wonen, verder implementeren.
Protocollen/procedures in het algemeen van de afdeling zorg.
Rust brengen binnen het team van de Zorg.
Coachen van de Teamleiders.
Voorstellen ten aanzien van de organisatiestructuur in het algemeen en
Voorstel organisatiestructuur Management Team in het bijzonder.

Behaalde resultaten:
Na het maken van een FPP werd de organisatie van de afdeling zorg duidelijk. Het FPP is ook geïmplementeerd binnen de andere diensten waardoor de organisatie nu sneller inzicht en duidelijkheid heeft m.b.t. de formatie.
Verpleegunit PG, kleinschalig wonen, is geopend en alle medewerkers en familie hebben informatie bijeenkomsten gehad.
Medewerkers gecoached in het anders werken op een kleinschalig wonen unit.
Scholing voor medewerkers Verpleegunit m.b.t. kleinschalig wonen wordt gerealiseerd evenals coaching on the job.
Protocollen/procedures worden/zijn aangepast; nieuwe waar nodig gemaakt.
Procedure/logistiek medicamenten verandert.
Rust binnen het team keert terug
Teamleiders kunnen zelfstandig besluiten nemen, weten wat er verwacht wordt, staan achter besluiten die door MT genomen zijn.
Organisatiestructuur van Zorgcentrum is in verandering
Organisatiestructuur van MT is in verandering2001-2003

Teamleider Somatische afdeling Verpleeghuis te Rotterdam
Structuur brengen op een afdeling, rust brengen onder het personeel, communicatie multidisciplinair verbeteren, implementeren cliënt gerichte zorg, invoeren EVV.
Rapport met analyse en advies gemaakt.
Advies geïmplementeerd

Operationeel Manager Verpleging &Verzorging Thuiszorgorganisatie te
Amersfoort:
Samenwerking optimaliseren tussen verpleging / verzorging en de huishoudelijk medewerkers. Rust brengen in het team na vertrek manager.

Zorgmanager Verzorgingshuis te Amsterdam:
Afdeling draaiende houden en samenwerking tussen afdelingen optimaliseren.
Al werkend een kleine analyse met advies gegeven over een aantal knelpunten in de
instelling.

Opleiding interimmanager

02-2008 – heden Academie voor Counseling en Coaching te Utrecht
Leiding geven en organisatie Poliklinieken Hoge School Nijmegen: diploma 1993
Kaderopleiding Gezondheidszorg Sociale Academie Den Haag : diploma 1986
AMO Intensive Care opleiding : diploma 1982
Verpleegkundige-A opleiding : diploma 1981

Training, Workshop, Seminar, Cursussen:

22 april 2010 : ZZP ( Zorg Zwaarte Pakket) en de gevolgen voor HRM. Gegeven door Dosaris
18 juni 2010 : Lean in de Zorg. Gegeven door ExpeQt i.s.m. Elisabeth ziekenhuis Tilburg
09 september 2010 : ZZB (Zorg Zwaarte Bekostiging) en de gevolgen voor Zorg- en Locatiemanager. Gegeven door Dosaris
24 november 2010 : Verbetering doelmatigheid in de zorg (Lean). Gegeven door Dosaris

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• Betrouwbaar
• oplossingsgericht
• Mogelijkheden zien
• analytisch
• Maatwerk leveren
• adviseur
• Luisteren
• inspireren
• Samenwerken
• integriteit


 beschikbaar?

Interim managers zoeken: