Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim manager

Interim manager

Werkervaring interimmanager

Aug 2007-Jan 2007 Stichting IZZ, Apeldoorn
Key account management a.i.
Stichting IZZ is een geheel vernieuwde organisatie. Kern nieuwe koers is verzekering op basis van specifieke behoeften uit de zorg,in combinatie met unieke aanvullende dienstverlening, zoals preventiebeleid en actieve verzuimreductie. Focus op strategie, positionering, innovatie, marktbewerking, strategisch relatiemanagement en kwaliteit.

Met een team van interim managers in deze periode invulling gegeven aan het bovenstaande door gesprekken te voeren met hoofden P&O, directies en RvB leden van 150 grote zorginstellingen in het Ziekenhuiswezen, Geestelijke Gezondheidszorg, Verpleging & Verzorging en Gehandicaptenzorg. IZZ heeft hiermee de kanteling gemaakt van een conventionele schadeverzekeraar naar een innovatieve en strategische partner van CAO gebonden zorginstellingen.

Jan 2007-Juni 2007 Blockland B.V., IJsselstein
Clustermanager Extramuraal bij een medische groothandel.
Operationeel aansturen van het Cluster Extramuraal, gericht op de openbare apothekersmarkt. 15 FTE waaronder een commerciële binnendienst, commerciële buitendienst en Technical Engineering.
Parallel hieraan een onderzoek naar de strategische toekomstmogelijkheden van het cluster, haalbaarheidsonderzoek naar robotisering, grondstoffen en halffabrikaten. Conceptrapport opgeleverd met advies strategische richting voor technische innovatie. Tevens advies samenvoeging van cluster Intramuraal en Extramuraal, wat heeft geleid tot een adviesaanvraag en implementatie. Profiel bepaald voor manager van nieuwe samengevoegde afdeling en vacature ingevuld. Als sparringpartner voor nieuwe manager zorg gedragen voor verankering.

Sept 2006-Jan 2007 SigmaKalon Marine & Protective Coatings, Amsterdam Westpoort
Marketing Communication Manager/Organisatie adviseur.
Operationeel aansturen van de afdeling Marketingcommunicatie met daarbij het evalueren van de afdeling en advies uitbrengen over de mondiale invulling van de functie marketingcommunicatie. Deze opdracht heeft uiteindelijk geresulteerd in een redesign van de afdeling Marketingcommunicatie teneinde de performance en de relatie met interne stakeholders (businesspartners) te verbeteren.

Eigen advies voor redesign van de afdeling uitvoeren:
•Team evaluatie, coaching, training, outsourcing en recruitment
•Opstellen van richtlijnen, protocollen en procedures
•Ontwikkelen naar afdeling die proactief de marketingorganisatie kan
ondersteunen en zodoende een actieve adviserende bijdrage levert aan de businessdoelstellingen
•Installeren van een functie interne communicatie
Projectmanagement
•Project stroomlijnen mondial sales force quality, meten en verbeteren van kwaliteit mondiale Marine&Protective Coatings sales force i.s.m. Cranfield University School of Management.

Dec 2005 - Juli 2006 KPN Telecom hoofdkantoor, Den Haag
Senior Communicatie Adviseur Vaste Telefonie Zakelijke Markt voor een grote reorganisatie waarbij de organisatie gekanteld wordt van een productgerichte organisatie naar een klantgerichte organisatie
(o.a. door introductie klant P&L en cultuurprogramma).

Opstellen communicatieplannen, adviseren van directeur en McKinsey over communicatie rondom geplande reductie 500 fte. Volwaardig lid van Reorganisatie Projectoffice.
•Senior Communicatieadviseur voor alle bedrijfsonderdelen ZM (3500 fte)
•Content Management alle intranetsites Zakelijke Markt
•Leidend in communicatie reorganisatietraject (HR, OR en mw)
•Coaching van projectmedewerkers
•Participatie in diverse workshops op sales en communicatiegebied.
Projectmanagement
•Participatie projectteam introductie nieuwe merkbelofte KPN mrt 2006

•Projectorganisatie cultuurprogramma cosí (creatief, ondernemend, sprankelend en inspirerend) Zakelijke Markt

Werkervaring vaste dienst
Schering Nederland
Feb. 2001- sept. 2005: Business Unit Manager Functioneel rapporterend aan de General Manager Benelux & Subsahara, formeel onder contract bij het moederbedrijf Schering AG Berlin.
Functie inhoud:
•Verantwoordelijk voor omzet en profit Diagnostic Imaging Products
•Direct leidinggevend aan alle sales/marketing medewerkers binnen de unit (binnen-en buitendienst)
•Strategie bepalen naar commerciële doelstellingen
•Vervaardigen van marketing(communicatie)plannen, voortgangsrapportages, introductiecampagnes, visual aids, detail aids en overig promotiemateriaal.
•Ontwikkelen en implementeren van internet-en E-marketing strategie voor de business unit
•Forecast vaststellen en presenteren op Euroboard level.
• Key accountmanagement en (Europese) aanbestedingen (tendering)
•Lifecycle management en productlaunches
•In samenwerking met afdeling Regulatory Affairs samenstellen en updaten van registratiedossiers en 1B teksten
•Rapporteren en monitoren van SAE meldingen ism Drug Safety Officer
•Strategisch en operationeel samenwerken op Benelux niveau.
•Verantwoordelijk voor interne communicatie van het moederbedrijf naar dochteronderneming (Europese Strategische Business Unit), alsmede van corporate communicatie directie/MT naar sales-marketing afdeling
•Samenwerken met ondersteunende afdelingen waaronder ICT, Medisch, Registratie en Financieel
•Participatie in diverse projectbijeenkomsten voor het moederbedrijf
•Integreren en afstoten van producten of bedrijfsonderdelen na externe overnames of samenwerkingen
Activiteiten en resultaten: Afdeling vanaf dieptepunt opnieuw opgebouwd. Salesteam samengesteld en opgeleid, marktleiderschap herwonnen, totale netto omzet verdubbeld tot € 5.1 M. Samenwerkingsverbanden gestart met beroepsverenigingen en externe bedrijven. Desk-top publisher en afdeling Sales Support ad interim begeleid, coaching van ICT manager en aquisitie van helpdeskmedewerkers.
Acquisitie: Relatiemanager, marktaandeel verdubbeld door gebruik te maken van DM, CRM, netwerkactiviteiten en positioneringsstrategieën. Ervaren in gesatureerde markten met commodityproducten. Sterke voorkeur voor differentiatiestrategie en positionering, hierin bewezen inventief en innovatief te zijn.
Product/marketing management: Nieuwe producten geïntroduceerd en klinisch onderzoek begeleid, participatie in International Marketing Frame Groups en Business Group Meetings voor vaststellen van Europese marketingrichtlijnen en productbranding, bezuinigingsstrategieën ontworpen en uitgevoerd. Absoluut gevoel voor acquisitie, coachen, begeleiden van medewerkers en het inrichten/herstructureren van afdelingen. Ervaren in alle gangbare communicatiemethoden, inclusief DM, vervaardigen van visual aids, detail aids, campagnes en productbrochures. Zeer goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden (zgn. vlotte pen).
Administratieve ervaring:
Eindverantwoordelijk voor budgetplanning en budgetbewaking
van salesbudgetten, marketingbudgetten en rayonbudgetten. Hiermee
gepaard gaande voortgangsrapportage en controle lopende ordersystemen
in Scala. Tevens verantwoordelijk voor stock control en OOS (out of
stock) management van de eigen productgroep, alsmede voor controle en verwerken van groothandels creditnota’s over ziekenhuisleveringen. Cijfermatig en analytisch sterk. In staat om en gewend aan het verwerken en controleren van grote hoeveelheden data, het herkennen van trends en trendbreuken en het sturen op basis van deze informatie.
Logistieke ervaring:
•voorraadbeheer en distributie rechtstreeks aan ziekenhuizen
•organisatie en commerciële handling van groothandelsdistributie
•opzetten en implementeren van distributie van zgn “hot products”, nucleair actieve stoffen voor medische beeldvorming met een zeer korte halfwaardetijd en derhalve logistiek een zeer nauwkeurig traject!

Okt. 1997- jan. 2001: Sales-marketing Manager Diagnostic Imaging Products, Eindverantwoordelijk voor alle sales/marketing aangelegenheden van de afdeling medische beeldvorming.

Feb-okt 1997:Productspecialist Ultrasound Aangenomen voor een nieuw product in een nieuwe markt, verantwoordelijk voor sales/marketing.

1992-1997: Coördinerend laborant mammascreening.
Personeelsplanning en operationele organisatie van het bevolkingsonderzoek borstkanker in de regio N-W Veluwe. Contacten met externe partijen als gemeenten, GGD, leasemaatschappij en leveranciers.
1989-1992 Fulltime (leerling) radiodiagnostisch laborant.
Alle voorkomende werkzaamheden en onderzoeken op een algemene radiologie afdeling.
Opleiding interimmanager

2006-2007 Young Interim Management Program (Twynstra Gudde)
Leiderschapsprogramma, gericht op verdere professionalisering van managers
die hun vermogen willen ontwikkelen rond managen, inspireren, organiseren en veranderen, bestaande uit 5 modules van in totaal 27 dagdelen.

2006-2007 Diverse korte workshops: Content Management, Financials for non-financials, leren veranderen, organisatie-ontwikkeling, Marketing PR

1997-2005 Diverse interne cursussen en externe workshops waaronder softwaretrainingen, farmamarketing trainingen, projectmanagement, salestrainingen, seminars, symposia en (internationale) congressen.

1994-1996 Hoger Management (Inst. Bedrijfswetenschappen): certificaten onderdelen: Personeelsmanagement, Budgettering, Communicatie, Leiderschapsvaardigheden, Marketing, Strategisch Beleid en Management

1993 Opleiding tot screeningslaborant Academisch Ziekenhuis Nijmegen.

1989-1992 Inservice Opleiding Radiodiagnostisch laborant (HBO): diploma: Anatomie, Pathologie, Fysica, Röntgentechniek, Stralingshygiëne.

1982-1989 VWO: diploma. Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Wiskunde, Scheikunde, Biologie, Economie I, Economie II.


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Managementstijl: overwegend sturend coachend. Interessegebieden: strategische heroriëntaties, ontwikkeling van afdelingen en medewerkers, klant/marktgericht ontwikkelen naar binnen en buiten, verandermanagement/crisismanagement/reorganisaties, echter overbruggings-en projectmanagement niet uitgesloten.

Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift Duits goed in woord en geschrift.

Overig

Windows, MS-office, MS Projects, Scala, Lotus Notes, Outlook, Plato, div. ERP en CRM systemen etc.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: