Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Operations Manager / Logistiek Manager

Operations Manager /  Logistiek Manager

Werkervaring interimmanager

Bedrijf : AGF bedrijf in regio Den Bosch
Functie : Interim statutair directeur.
Jaar : October 2009 - heden
Omschrijving : Herstructureren van organisatie in de volle breedte en het ‘fundament’ herstellen van het bedrijf om in de toekomst weer verder uit te groeien. Op korte termijn professionalisering van de organisatie, middellange termijn planvorming om kwalitatief ‘de beste aanbieder’ in de markt te worden met verse producten.
Update : zwaar verliesgevend bedrijf 2009 inmiddels weer winstgevend boven branchenorm!!!!

Bedrijf : Apply Opleidingen Terneuzen.
Functie : Freelance – docent/promotor/examinator.
Jaar : Juni 2010 – heden.
Omschrijving : Apply-opleidingen doceert de praktijkgerichte opleidingen Middelbare Veiligheidskunde en Hogere Veiligheidskunde.

Okt.2007 - heden : Mede-oprichter en mede-eigenaar van logistiek dienstverlener volgens het \\\"Total Chemical Management\\\" concept; MT - lid.
Verantwoordelijk voor strategie en beleid van het bedrijf;acquisitie in high-tech segment (semi-conductor-, lithografie- en crop-protection segment), wereldwijde inkoop van speciaalchemie (met name vanuit Azie: Japan en China), value added services naar opdrachtgevers; specialist op gebied van VR (BRZO), ISO 9001:2000 en SQAS (warehousing en transportservices, concreet uitwerken van SQAS normering vanuit de organisatie). Opzetten van nieuwe marktconcepten in de praktijk in combinatie met innovatie,creativiteit en flexibiliteit;leveren van maatwerk binnen genoemd concept bij iedere aanvraag met aanpassing en inspelen van de interne organisatie (marktgericht ondernemen); optimalisatie van voorraadniveau\\\'s en verlaging van de cash-flow; toll-formulating van producties;contractbeoordeling en onderhandeling; omzet ca. 20 miljoen euro.

Kerncompetenties in deze turbulente tijden : klantcontacten, spreiding van activiteiten, bedrijfsprofilering, toegevoegde waarde, continue kostenbeheersing, blijven werken aan innovatie !!!


jan 2005 - okt.2007: Interim Plantmanager Luxan; MT lid.
Producent van gewasbeschermingsmiddelen; BRZO bedrijf.
Aantal medewerkers binnen afdeling : 60 personen.
Verantoordelijk (operationeel en beleidsmatig) voor 4 productielocaties, magazijnen/expeditie, technische dienst, investeringen en logistiek (bedrijfsbureau/inkoop).
Doorvoeren van een reorganisatie, kostenreductieplan;
Doelstelling is om productiebedrijf break-even te laten draaien;
Speerpunten met name logistiektechnisch, efficienter werken en cultuuromslag (mn. kostenbewustzijn en externe focus).
Introductie van industrieel loonwerk van \\\'zware chemie\\\' en als zodanig acquisitie hiervoor introduceren.

April 2001-dec.2004:
Production & Supportmanager.
Producent van diamantonderdelen voor de industrie;
Aantal medewerkers binnen afdeling : 55 pers.
Toepassingen voor telecom, optische en chirurgische markt.
Verantwoordelijk (operationeel en beleidsmatig) voor 6 tal productie-afdelingen, production-engineering, onderhoud & investering, facility (Arbo & Milieu).
Uitvoeren van een reorganisatie , waarna externe focus , multifunctionaliteit en continue verbetering is doorgevoerd.
Resultaten behaald in verkorten doorlooptijd product,
implementatie van ERP pakket JDEdwards,
25 % reductie van externe kosten;
implementatie van key performance indicators;
herstructurering van processtandaarden;
optimalisatie van proces en producttransfers en afstemming van de interne organsiatie met de klantspecifieke functionaliteit.
Verbetering zijn multidisciplinair doorgevoerd.

dec.2000-april 2001
Producent van Dyneema vezel;
Interim project als projectleider.
Doel : reductie van emissie van oplosmiddelen door middel van brongerichte maatregelen.

Jan.1999-dec.2000
Producent van diepvriesgebak;
Functie:Productie- en logistiek manager; MT lid
Aantal medewerkers binnen afdeling : 150 pers.
Verantwoordelijk voor gehele productie- en logistieke proces binnen het bedrijf;
Doorvoeren van een omvangrijk verander- en verbeterprogramma;
Werken met systemen als GMP, HACCP, ISO-9001.

April 1993-Dec.1998
Producent van poedervormige was- en reiningsmiddelen.
Functie: Productiemanager; MT lid.
Aantal medewerkers binnen afdeling : 55
Verantwoordelijk voor het gehele productieproces; verantwoordelijk voor het realiseren van het productieprogramma, optimalisatie van het productieproces. Mede verantwoordelijk voor investeringen en uitvoering van de investeringen.
Nederlandse vertegenwoordiger binnen concern van Kaizen-Improvement programm.
Aanzienlijke kostenbesparingen behaald volgens KaiZen aanpak (TPM en SMED).
Implementatie van ISO-9001 en ISO-14001 systemen.

Jan 1990-Mrt 1993
Producent van banketproducten.
Functie: Assistent bedrijfsleider
Aantal medewerkers binnen afdeling : 90
Dagelijkse leiding van gehele productie alsmede de productieplanning.

Opleiding interimmanager

HTS, chemische technologie;
MTS, food;
Krauthammer International: managementtraining;
Kaizen trainingen.
AutoCad.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Resultaatgericht, daadkrachtig, gestructureerd, communicatief, analytisch.

Talenkennis interimmanager

Nederlands (moedertaal)
Engels (goed in woord en geschrift)
Duits (goed in woord en geschrift)

Overig

Brede kennis en ervaring in het opstarten en beheersen van organisaties in diverse branches.

Software ervaring : MS Office, ISAH, JDEdwards.

Vrijwilligerfunctie binnen plaatselijke hockeyvereniging.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: