Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Afdelingsmanager, teamleider, projectleider, adviseur, busin

Afdelingsmanager, teamleider, projectleider, adviseur, busin

Werkervaring interimmanager

PERIODE: 01-01-2010 TOT HEDEN (B.V.)
ACTIVITEITEN: Als Manager verantwoordelijk voor het opzetten en leiden van de dienstverlening op het gebied van Business Intelligence. Tevens (mede)verantwoordelijk voor het realiseren van een verregaande groei en professionalisering in het algemeen.
Tevens als adviseur en consultant betrokken bij trajecten op het gebied van procesinrichting en bedrijfsbesturing bij klanten

Taken en verantwoordelijkheden:
• Opzetten, inrichten en leiden van Business Intelligence werkmaatschappij.
• Mede bepalen van het strategisch beleid als lid van het MT.
• Adviseren van klanten en relaties op het gebied van Business Intelligence, procesinrichting en bedrijfsbesturing.
• Ontwikkelen van strategie en plannen op het gebied van New Business.
• Ontwikkelen van relaties met partners en leveranciers.
• Werven van vaste- en tijdelijke werknemers
• Opstellen en uitvoeren van marketingplannen.
• Coachen en aansturen van medewerkers.
BRANCHE: ICT Dienstverlening


PERIODE: 01-09-2008 TOT 31-12-2009 (LinkiT group holding bv)
ACTIVITEITEN: Als Manager verantwoordelijk voor het inrichten en leiden van het Shared Service Center van de LinkiT group holding. Direct leidinggevend aan 15 personen (niveau: MBO, HBO en WO).
Binnen het Service Center werden centraal de volgende staffuncties aangestuurd: Marketing & Communicatie, Contractmanagement, Kwaliteitsmanagement, Functioneel Applicatiebeheer, Informatievoorziening, Kennis & Expertise en Facilitaire Zaken. Vanwege de sterke groei van de organisatie en het samenbrengen van twee vestigingen in één nieuw pand werd er een transitietraject gestart waarbij de inrichting van het Service Center een belangrijke rol speelde. Het samenbrengen van processen en ICT-oplossingen van verschillende bedrijfsonderdelen vormde hierbij de grootste uitdaging.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Opzetten, inrichten en aansturen afdeling Service Center.
• Mede bepalen van het strategisch beleid van LinkiT als lid van het MT.
• Mede opstellen transitieplan nieuwe LinkiT organisatie.
• Ontwikkelen strategie en plan voor ICT transitie.
• Vormgeven Informatiebeleid en ICT architectuur.
• Ontwerpen van nieuwe processen, procedures en werkinstructies.
• Leiden van projecten, o.a. onderzoek applicatiearchitectuur.
• Onderhouden van contacten met leveranciers.
• Organiseren van klantevenementen.
• Inrichten van loketfunctie voor Managementrapportages
BRANCHE: ICT Dienstverlening


PERIODE: 01-01-2006 TOT 01-09-2008 (LinkiT projectmanagement bv)
ACTIVITEITEN: Als Manager verantwoordelijk voor de algehele leiding over de werkmaatschappij LinkiT projectmanagement bv. Direct leidinggevend aan 35 personen, waarvan 6 Account Managers, 1 Business Development Manager en 25 IT-professionals (niveau: MBO, HBO en WO). Verantwoordelijk voor ruim 240 detacheringsopdrachten.
De werkmaatschappij hield zich bezig met het detacheren van IT-professionals bij multinationals en de top van het MKB. Naast de eigen IT-professionals werd er op grote schaal gebruik gemaakt van freelancers en inhuurkrachten.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Algemene managementtaken.
• Ontwikkelen van strategie en plannen op het gebied van New Business.
• Direct aansturen en coachen van het team van Account Managers op het gebied van werving, matching, aanbieding en plaatsing.
• Plegen van acquisitie en behandelen van aanvragen van klanten.
• Coachen en aansturen van in- en externe medewerkers.
• Inrichten van een afdeling Contractmanagement
• Ontwikkelen en vormgeven van Managementrapportages
• Ontwikkelen en bewaken van het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van de werkmaatschappij in het kader van de ISO9001-2000 certificering.
• Onderhouden van contacten met leveranciers, klanten en partners.
• Organiseren van klantevenementen.
BRANCHE: Zeer divers, met name grote tot zeer grote ondernemingen


PERIODE: 01-01-2004 TOT 01-09-2008 (LinkiT information bv)
ACTIVITEITEN: Als Manager verantwoordelijk voor de algehele leiding over de werkmaatschappij LinkiT information bv. Direct leidinggevend aan 15 personen, waarvan 5 inhuurkrachten (niveau: HBO en WO).
De werkmaatschappij hield zich bezig met softwareontwikkeling, consultancy en detachering op het gebied van Business Intelligence. In eigen beheer werd een softwareproduct ontwikkeld, verkocht en ondersteund waarmee het mogelijk werd om een Business Intelligence omgeving te beheren, te analyseren en te documenteren.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Algemene managementtaken
• Ontwikkelen verkoopstrategie en actief verkopen van producten en diensten.
• Coachen en aansturen van medewerkers.
• Vormgeven van de architectuur en het ontwerp van softwareproduct.
• Aansturen van ontwikkelteam en voeren van het projectmanagement
• Begeleiden van gedetacheerde externe medewerkers
• Onderhouden van contacten met leveranciers, klanten en partners.
• Inrichten van een beheer- en onderhoudsorganisatie
• Ontwikkelen en bewaken van het KMS (ISO9001-2000)
• Opstellen marketingplannen en organiseren van klantevenementen
BRANCHE: Zeer divers, met name grote tot zeer grote ondernemingen


PERIODE: 16-11-1999 TOT 01-01-2004 (PinkRoccade Public)
ACTIVITEITEN: Als Business consultant diverse opdrachten uitgevoerd op het gebied van bedrijfsbesturing, procesontwerp en (bestuurlijke) informatievoorziening. De uitgevoerde opdrachten lagen vrijwel allemaal op het snijvlak van organisatie en ICT. Als consultant in meerdere rollen geacteerd: adviseur, projectleider, informatieanalist en opleider. Tevens zeer veel presentaties, demonstraties en workshops verzorgd.
Uitgevoerde opdrachten:

• Adviseren over het ontwerp van de bestuurlijke informatievoorziening als onderdeel van een nieuw informatiesysteem ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen.
• Adviseren over het ontwerp van een bestuurlijke informatievoorziening.
• Uitvoeren van een onderzoek naar de stand van zaken van de informatievoorziening en het doen van aanbevelingen ter verbetering.
• Ontwerpen van meerdere versies van een bestuurlijke informatievoorziening ter ondersteuning van de invoering van een nieuw (resultaatgericht) besturingsmodel.
• Ontwerpen en inrichten van een loketfunctie in de vorm van een portaal (‘BI Portal’) als onderdeel van een nieuw op te zetten BI Competence Centre.
• Adviseren over het inrichten van de functie van Informatiemakelaar.
• Organiseren van een Business Intelligence Masterclass.
• Ontwikkelen van een Business Balanced Scorecard ter ondersteuning van de invoering van een nieuw (resultaatgericht) besturingsmodel.
• Ontwikkelen van een workshop bestuurlijke informatie gericht op het management.Ontwikkelen van een bedrijfsbrede bestuurlijke informatievoorziening op het gebied van tijdsbesteding. Deze voorziening maakte deel uit van de implementatie van het SAP-systeem.
BRANCHE: Centrale- en lokale overheid en zakelijke dienstverlening


Opleiding interimmanager

AMBI (richting organisatie en informatiebeleid) BSO/NOVI/LOI 1993
Opleiding tot applicatieprogrammeur BSO/Rabobank 1988
Atheneum B Thorbecke Scholengemeenschap 1987


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

Overig

Allround manager, teamleider en business consultant met een gedegen ICT achtergrond en een specialisatie op het gebied van softwareontwikkeling, procesinrichting en Business Intelligence. Bezit een sterke inhoudelijke drive en heeft veel ervaring op het gebied van bedrijfsvoeringvraagstukken binnen complexe en professionele omgevingen. Weet mensen te motiveren en te enthousiasmeren. Is sterk resultaat- en klantgericht en heeft een pragmatische aanpak. Een sterke persoonlijkheid die, met veel gevoel voor humor, mensen voor zich weet te winnen en aan zich weet te binden.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: