Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Manager (programma, project, Lijn)

Manager (programma, project, Lijn)

Werkervaring interimmanager

2008 - 2009 Coördinator Projecten a.i. Pensioenverzekeraar
Coördinatie projecten, overall planning, resource management over projecten en beheerwerkzaamheden, management project portfolio, audit en mijlpaalproducten (conform Prince2) van projecten.
Opzet en uitvoering van programma voor verbeteringen in de bedrijfsvoering van projecten en de daarbij behorende bedrijfsprocessen, m.n. monitoren & control, inrichten resource management, prioritering, portfolio management, project governance, gebaseerd op Prince 2. Afstemmingsprocessen tussen business, service management en ICT, implementatie projectresultaten.

2007 –2008 Project Audit Consultancy Landelijke Branche organisatie
Audits van verschillende (E-business en marktgerichte) projecten, gericht op realisatie business doelstellingen en het bijsturen van de projecten en verbeteren van de algemene projectaanpak.
Introductie bedrijfsspecifieke systematiek voor reguliere uitvoering van audits van projecten, gebaseerd op CMMi, Prince2 en ISO 9001. Training medewerkers in de praktijk.

2005 –2007 Delivery & Contract Management Internationale ICT Service Dienstverlener
Management van het portfolio van programma’s, projecten en servicecontracten voor ICT dienstverlening aan klanten (met een omvang van ongeveer 30M€ per jaar). Uitvoering contractering, offerte management en servicemanagement, (toe)leveranciersmanagement en contractmanagement, transities, delivery en change management voor klanten van deze dienstverlener. Betreft services, BPO diensten, software development projecten, testen, implementatie maatwerk software en standaard pakketten, E-business, onderhoud & beheer van software en infrastructuur. Dienstverlening heeft betrekking op een groot aantal primaire businessprocessen en ondersteunende bedrijfsprocessen van klanten (in doorlooptijd variërend van enkele maanden tot ongeveer 5 jaar en in omvang van 100K€ tot vele tientallen M€).
Realisatie verbeteringen in de interne bedrijfsprocessen zoals offerte management, contract management, leveranciersmanagement, delivery management in de interne organisatie met als doel vergroting van kwaliteit, efficiëntie en beheersbaarheid van dienstverlening (CMMi en ISO 9001).

2004 –2005 Business Development Internationale ICT Service Dienstverlener
Ontwikkeling outsourcing voor wat betreft inhoud dienstverlening en deliverabeles, services, transitie, offerte management en tendering, contracten en inrichting service management en reporting voor een grote wereldwijd opererende bank om belangrijke delen van de ICT services te outsourcen in NL en offshore landen.

1999 –2004 Account Management Internationale ICT Service Dienstverlener
(Global) Account Management voor een wereldwijd opererende bank. Gestart voor een deel van het NL account, na verloop van tijd verantwoordelijk voor de hele klant organisatie. Groei gerealiseerd voor deze klant naar een Global Client met wereldwijde dienstverlening en services en een wereldwijd opererend account team. Fikse groei in omvang dienstverlening en omzet gerealiseerd. (>40 M€ per jaar)
Ontwikkeling en uitvoering van accountstrategie, account planning, klant relatie management, business development voor de klant, raamcontracten, tendering, servicedienstverlening. Betreft tal van bankprocessen in verschillende klantsegmenten. Resultaatverantwoordelijk voor de totale omzet en dienstverlening voor deze klant.
Management van het Sales en Account Team voor deze klant.

1999 –2000 Team Management Banken en Verzekeraars ICT Service Dienstverlener
Operationeel management van verschillende consultancy teams (20-40 FTE) met de daarbij behorende inhoudelijke competentie ontwikkeling op het gebied van projectmanagement, project management support en banking business consultancy.

1997 –1999 Team Management Zorginstellingen ICT Service Dienstverlener
Operationeel management van de portfolio van de ICT Dienstverlener voor softwareproducten op het gebied van resource planning en EPR voor de (ongeveer 30) klanten in de zorgsector.
Management van het sales en dienstverleningsteam (15 FTE).
Verantwoordelijk voor de gehele cyclus van product ontwikkeling, sales en offerte management, contractmanagement, systeemrealisatie, klant implementaties, training en support.
Uiteindelijk de softwareproducten en de klantcontracten verkocht aan een andere leverancier en transitie van klanten en contracten succesvol afgerond.

1997 –1998 Change en Programma Management Verzekeraar
Programma management van opzet en uitvoering van de transformatie van het ICT directoraat (>300 FTE) van deze verzekeraar leidend tot de realisatie van organisatie en werkprocessen gebaseerd op ISO 9001.

1996 –1997 Manager Product Marketing voor Informatie Dienstverlener
Vertaling bedrijfsstrategie naar business planning, portfolio management en business cases. Implementatie van de bedrijfsstrategie naar interne bedrijfsvoering en dienstverlening voor alle klantsegmenten van het bedrijf en invoering in de verschillende product portfolio’s. Reorganisatie product en dienstenportfolio. Ontwikkeling nieuwe diensten. Verbetering (financiële) bedrijfsvoering.
Management van product managers (8 FTE).

1996 Manager Marketing & Planning a.i. Informatie Dienstverlener
Ontwikkeling vernieuwde bedrijfsstrategie voor de inhoud van de dienstverlening, samenwerking en concurrentie met andere organisaties in de zorg en bedrijven in overleg met Management team, RvB en RvC. Extern overleg en afstemming hierover met de klantsegmenten (overheden, verzekeraars, zorgveld).

1991 –1995 Manager Consultancy & Training Informatie Dienstverlener
Management van Business Consultancy en Training Afdelingen (>50 FTE). Gestart op ad-interim basis, daarna functie permanent vervuld.
Realisatie transformatie van de Consultancy en Training Services door optimalisatie van consultancy services portfolio, bedrijfsvoering en realisatie van focus in dienstverlening. Resulterend ook in groei omzet en marge.

1991 –1992 Programma Management
Contract en resultaat verantwoordelijk voor verschillende trans Europese consortia op het gebied van programma’s voor de ontwikkeling van regionale en instellingsgebonden informatievoorziening voor ziekenhuizen regionale informatiesystemen en trans Europese informatienetwerken (programma portefeuille >25M€), gebaseerd op Europese tenders.


1990 –1991 Manager Corporate Marketing Informatie Dienstverlener
Management van de afdeling (5 FTE).
Realisatie en invoering van de bedrijfsfunctie voor bedrijfsplanning van dienstverlening, financiering nieuwe diensten, planning & control.

1986 –1989 Product Manager Informatie Dienstverlener
Product management voor de dienstverlening aan ziekenhuizen en medisch specialisten.
Uitvoering van het programma voor de totale vernieuwing van het portfolio van de informatie dienstverlening, turn around van structuur en proces van dienstverlening en daarvoor benodigde informatie systemen voor de algemene ziekenhuizen en de medisch specialisten in Nederland. Bereiken van overeenstemming hierover met de klanten. Contract management en realiseren afspraken met de toeleveranciers van ziekenhuis informatiesystemen. Landelijke invoering en invoering in alle instellingen met succes afgerond. (programmabudget >25M€)

1982 – 1986 Hoofd planning Provincie
Leiding van de afdeling voor uitvoering van de provinciale taken voor planning en bouw van de instellingen voor zorg (8 FTE).
Opzet en programma management voor herinrichting van de structuur voor planning, informatievoorziening en advisering in de zorg. Uitvoering van het change management. Focus op intern en extern management van het transformatie programma en realisatie in samenwerking met adviesorganen, zorgveld, verzekeraars, (inter)gemeentelijke en landelijke overheden. Succesvol afgerond.

1979 –1982 Stafmedewerker Beleidsontwikkeling Ministerie
Opzet en uitvoering van programma’s voor regionale samenwerking in de zorgverlening in Nederland, doen ontwikkelen van research projecten en praktijkexperimenten. Het doen uitvoeren van innovatieve projecten en experimenten voor zorgplanning, samenwerking, inter-institutionele zorgverlening en (regionale) informatievoorziening, vooruitlopend op nieuwe wetgeving.

1975 –1979 Hoofd Afdeling Organisatie Algemeen Ziekenhuis
Gestart als medewerker van de afdeling; vanaf 1976 hoofd van de afdeling.
Verantwoordelijk voor de projecten op het gebied van primaire en ondersteunende zorgprocessen en bedrijfsvoering, organisatieverandering, invoering ziekenhuisinformatie systeem, het change management in het ziekenhuis.
Management van de afdeling en de medewerkers (5 FTE).


Opleiding interimmanager

Bedrijfskunde, Technische Universiteit Eindhoven
Ziekenhuiswetenschappen, Medische faculteit Rijksuniversiteit Utrecht
Werktuigbouwkunde, HTS Eindhoven


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Resultaat gericht manager, betrokken, strategische visie in combinatie met focus op haalbaarheid, doelgericht, neemt verantwoordelijkheid, pragmatisch. Sturend op transparantie, kwaliteit en efficiëntie.
Specifieke expertise op het gebied van transitie, bedrijfsvoering, bedrijfsprocessen, product & diensten portfolio, delivery & contractmanagement, servicemanagement, projectmatig werken, planning & control, kwaliteitsmanagement.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken: