Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

HR Manager / Directiesecretaris

HR Manager  / Directiesecretaris

Werkervaring interimmanager

INTERIM-OPDRACHTEN
2008 BEWEGING 3.0, HR manager divisie wonen en zorg – 13 verpleeg- en verzorgingstehuizen ca 1000 medewerkers, 3 personeelsadviseurs
Taak: vervanging en begeleiding van 3 onervaren personeelsadviseur.
Klant laten zien wat goed P-advies is, wat zij van P&O mogen verwachten.
Actie: onderlinge werkverdeling van adviseurs geregeld. Ondersteuning naar de klant van de adviseurs. De echte onderwerpen op de agenda. Klant opgetrokken naar niveau van tehuisdirecteur. En voor mij naar niveau van divisiedirecteur en Bestuur. Ook zij luisteren graag als je wat te vertellen hebt.
Resultaat: enthousiaste P-adviseurs, tevreden klanten, verbazing bij bestuur dat het zo kan.
Tijdsbuur: ca 5 maanden
2006 RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS, Manager HR van Service Centre (SC) Europa.
Taak: Invoeren van nieuw beoordeling- en beloningssysteem Nederland.
Systemen door directie en directie Resources Nederland halen en twee OR-en ‘halen’ en laten uitvoeren door management.
Daarnaast going concern afdeling leiden in verband met ziekte HR manager.
Actie: Beloningsysteem is samenwerking met HAY Group gemaakt, door mij aangepast om in de praktijk te functioneren. Met beide directies besproken en door beide geaccordeerd. OR – SC-Europe en OR Nederland systeem besproken uitgelegd gemotiveerd en geaccordeerd. Planning tot invoering gemaakt, oude onderdelen weggehaald, managementteams in- / voorgelicht, beoordelen met de MT’s gemaakt. Oneffenheden gladgestreken etc.
Resultaat: Systeem werkt. Opdracht beëindigd
Tijdsduur: ca 6 maanden
2005 GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT, Hoofd P&O
Taak: Intern het huis op orde brengen. Administratie en advies op niveau brengen. Klaar maken voor regionalisering, inbrengen in Shared Service Centre
Actie: Strakke planning voor controle en correctie van personeels- en salarisadministratie. Invoering Walvis, nieuwe ziektekostenstelsel, WIA etc.
Adviseur namens gemeente in regionale samenwerking van sociale diensten.
Moeizame onderhandelingen op alle niveaus wethouders van samenwerkende gemeenten, gemeentesecretarissen en praktijkafdelingen. Rechter hand wist niet wat de linker deed. Politieke slangenkuil.
Resultaat: huis op orde grote stappen gemaakt,
2006 gaat schoon in, Shared Service Centre laat op zich wachten. Voorbereidingen getroffen ism andere gemeenten.
Tijdsduur: 4/5 maanden
2004/05 DE WOONMAATSCHAPPIJ ca 330 medewerkers (Woningcorporatie ca 10e grootste van Nederland), Manager P&O
Taak: In een fusie situatie de personeelsafdeling omvormen van beheer naar P&O-adviseurs, harmonisatie arbeidsvoorwaarden, organisatie opbouw, kwaliteit binnenhalen van nieuwe managers.
Actie: vanaf 1 februari 2004 bezig met implementatie van nieuwe processen, nieuw personeelsinformatiesysteem geïmplementeerd, voorbeeld functie geweest voor de komende adviseurs. Organiseer diverse interne opleidingen om de adviseurs te ontwikkelen.
Harmonisatiearbeidsvoorwaarden traject door Bestuur geaccordeerd daarna onderhandelingen met OR, individuele overgangsregelingen arbeidsvoorwaarden met personeel geregeld, werving nieuw management, sociaal plan etc. etc. Weinig vakbondsproblemen, veel ontslagzaken.
Resultaat: In 2005 fusie formeel afgerond, Nieuw P&O informatie systeem en medio 2005 P-beheerders zijn P&O adviseurs, de leaseautoregeling rond met nieuw leasebedrijf. Klaar in ca september 2005. Laatste individuele arbeidsvoorwaarden harmonisatie met bestuur afgerond
Tijdsduur: ca 18 maanden
2002 ESSENT DIVISIE ENERGIE, HR consultant
Taak: van uit de HRM-taak alle operationele zaken uitvoeren die nodig zijn voor het opzetten van de nieuwe commerciële B2B-organisatie van Essent.
Actie: Introduceren van een professionele HRM - organisatie die wordt gedragen door de organisatie. Veel contact met divisie directeur en afdelingsdirecteuren.
Resultaat: lopende werkzaamheden overgedragen.
Tijdsduur: ca 1 ¼ jaar
2001 PLAN CO, Interim-directeur van een detacheringbureau in zorgsector met 100 man personeel waarvan er ca 85 gedetacheerd zijn.
Taak: De DGA op sleeptouw nemen, herstructureren van kantooractiviteiten, planning verkoop en administratie. Organisatie klaarmaken voor verkoop. Financiële situatie was zeer kansarm.
Actie: Halvering hoofdkantooractiviteiten. Ontslag aanzegging van 8 man op het kantoor, arbeidsvoorwaarden gereconstrueerd van gedetacheerden met vakbond, kort geding tegen de bank om toezeggingen na te laten komen. Vervolgens wegens onmacht tot betaling van de lonen heeft Cadans (WW art. 61) de lonen overgenomen, begeleiding DGA naar persoonlijk faillissement. Kopende partijen gezocht, daarvoor diverse netwerk geactiveerd, met vele partijen rond de tafel gezeten, voor onderhandelingen, boekonderzoek etc.
Resultaat: Overname na faillissement door twee dezer partijen niet gelukt. Uiteindelijk faillissement ook een persoonlijk faillissement DGA.
Tijdsduur: ca 5 maanden
2001 HOLCO BV - Hoofd P&O – conserven fabriek ca 450 medewerker in Nederland op vier vestigingsplaatsen en ca 200 op fabriek in Polen.
Taak: Analyse maken van interne problemen in samenwerking en communicatie (cultuur), veranderplan opstellen met concrete oplossingen alsmede zorgdragen voor continuïteit. Leiding geven aan afdeling van 5 man en sturing geven aan het management en productiemanagement (o.a. algemeen directeur, commercieel directeur, financieel directeur, BU manager, hoofd productie, productie managers, hoofd kwaliteit).
Opzetten (personele aspecten) van verkooppunten in Frankrijk en België.
Resultaat: stroomlijning afdeling – acceptatie van het plan van aanpak en het maken van afspraken met directeuren over het hoe omgaan met de cultuurverschillen, verschillen in werkwijze. Het acteren van de directie in is essentieel voor de aanpak van de interne problemen in samenwerking en communicatie. In dit geval moesten zij kiezen voor een hoofdcultuur en daar ook consequent mee omgaan.
Tijdsduur: ca 6 maanden
2001 ERNST & YOUNG, HRM Manager Hoofdkantoor a.i..
Taak: zorgen voor veranderingen, laten merken dat professie werkt.
Leiding geven aan een afdeling van 5 fte’s. Sturing geven aan de (ca 10) hoofden van de stafafdelingen; hoe te managen, hoe personeel de productiefactor is. Het begeleiden / coachen van stafhoofden in het omgaan met personeel en via motivatie hun doelstellingen te realiseren.
Situatie: politieke slangenkuil en tegengestelde belangen.
Resultaat: de afdeling HR staat intern weer op de kaart, zijn weer als van zelfsprekend in alle veranderingsprocessen aanwezig. De mening van de afdeling is medebepalend voor de opstelling en uitvoering van de veranderplannen. Er is weer een natuurlijke vraag naar begeleiding ontstaan.
Tijdsduur: ca 6 maanden
2000 ERNST & YOUNG Manager Arbeidsvoorwaarden a.i.:
Taak: zorgdragen voor de implementatie van de verandering, zowel professioneel als cultuur. In dit taakgebied lag ook het opstellen van Arbo-beleid en het zorgdragen voor draagvlak voor deze terreinen.
Leiding geven aan 8 man. Drie arbeidsvoorwaarden specialisten, één arbo-deskundige, 4 informatiemedewerkers. Leiding geven aan het proces van arbeidsvoorwaarden zijnde OR, de Raad van Bestuur en haar overlegorgaan in deze, zijnde een aantal invloedrijke leden van de maatschap.
Resultaat: Een soepel lopende onderhandeling en een voor allen goed overkomend resultaat. De eerste invloed is gecreëerd aangaande flexibiliteit en keuze vrijheid in de arbeidsvoorwaarden en het voor het eerst groots publiceren van het resultaat in een arbeidsvoorwaarden krant.
Leesbaar geschreven en naar het huisadres gestuurd (ongekende openheid).
Daarnaast was het interne resultaat dat arbeidsvoorwaarden medewerkers van door strakke leidding gestuurde pionnen zijn geworden tot zelfstandig opererende specialisten.
Tijdsduur: ca 10 maanden
99- 00 Adviseur van sector VROM Gemeente Enschede.
Veranderingsproces en managementcoach afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouwbeheer.
o Analyse afdelingsproces RO veranderingen aangeven en laten accorderen door afdelingsmanager en clustermanager, ondersteunen implementatie. Interne samenwerkingstrajecten binnen de afdeling RO opgezet en utgevoerd.
o Analyse afdelingsproces Bouwbeheer veranderingen aangeven en laten accorderen door afdelingsmanager en clustermanager, ondersteunen implementatie. Onderdelen van de afdeling samengevoegd. Veel gedaan aan ondersteuning en motivatie van de diverse groepen teneinde de basiscultuur van (onder)bewust onderling tegen werken om te buigen naar meewerken.
o Begeleiden van het hoofd bedrijfsbureau van de sector

CLUSTERMANAGER binnen sector VROM Gemeente Enschede van cluster archief, secretariaat en tekstverwerking.
Analyse effectiviteit Cluster en maken van het opheffingsplan en het herplaatsen van werk en medewerkers.
Beoordelen functioneren van medewerkers, aanstelling en ontslag.
Verbeteren van samenwerking in het cluster.
Tijdsduur totaal ca 18 maanden


Opleiding interimmanager

HBS-B
TH Delft Tech. Natuurkunde (kand.fase).
HBO Arbeidsmarkt Politiek/Pers. Beleid.
De Baak Masterclass HR
Masterclass DGA-advisering (Nijenrode)
Diverse economische & bancaire opleidingen.
Diverse trainingen, seminars etc.Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

CONSULTANCY OPDRACHTEN
2009 Organisatie- ontwikkeltraject Personeelsadviseurs Drechtwerk
Opdracht: training P&O adviseur in veranderingsmanagement – Kotter.
Actie: Na eerste kennismaking een niveau lager gaan zitten wat doet P&O
Resultaat: Voor het eerst inhoudelijk aangesproken op hun functioneren
Vervolg is coachingtraject
Tijdsduur: ca 6 maanden
2009 Nationaal Platvorm Zwembaden/ NRZ - Masterclass HRM onderdeel
Deelnemers zijn directeuren zwembaden die meestal gericht zijn. Zwembadtechniek/lesgeven etc. en niet op hun personeel. Boeiende bijeenkomsten
Tijdsduur: vijf dagdelen
2008 Drijver & Partner – Ondersteuning reorganisatie overname HRM onderdeel
2008 WDTM -meldkamers in de zorg: Presentatie aan directeuren van meldkamers in de zorg (telefonische alarmcentrales) over nieuwe invalshoeken HRM.
Resultaat is veel contacten in de zorg
Tijdsduur: vier dagdelen
2008 Nationaal Platvorm Zwembaden/ NRZ - Masterclass kwaliteit
Deelnemers zijn directeuren zwembaden die meestal gericht zijn. zwembadtechniek/lesgeven etc. en niet op hun personeel. Boeiende bijeenkomsten
2007 HR-AUDIT training ontwikkeld voor Controllers - eenmaal zelf gegeven
2007 MD PROGRAMMA ontwikkeld voor (Mee West-Brabant) als vervolg op audit.
Actie: doel met directeur uitonderhandelt, OR overtuigt dat het moest gebeuren, programma samengesteld, trainingsbureaus uitgezocht, coachingsbureau geregeld etc.
Resultaat: Directeur ging weg en alles werd op de lange baan geschoven.
Tijdsduur: 4 maanden enkele dagen per week
2007 HR-AUDIT in de zorgsector (MEE west Brabant)
Opdracht grote veranderingen waren op komst in de zorgsector - het bestuur wilde beeld hebben in het reilen en zeilen van alles wat met Human Resources te maken had.
Actie: HR- administratie door genomen, werkwijze en procedures en management interviews gedaan over hoe zij omgaan met personeel en waarom, hoe zij ondersteund worden door P&O en bestuur. Rapport samengesteld.
Resultaat: Plan van aanpak gemaakt dat wordt medio mei 2007 besproken. Plan van aanpak op een aantal fronten zoals: regelgeving, werkwijze afdeling HR, leidinggevenden middels een leidinggevenden programma.
Tijdsduur: 4 maanden
2007 Directie-adviseur van een adviesbureau in de leasure industrie tijdens een overname traject van aandeelhouders.
Opdracht: begeleiden van oude directeuren/eigenaren die hun aandelen wilden verkopen aan de zittende Sr. Adviseurs.
Actie: pendel diplomatie.
Resultaat: aandeelhouders zijn gebleven omdat de Sr. Adviseurs te weinig ondernemers waren.
Tijdsduur: 9 maanden enkel dagen per maand.
‘06 - 07 Compensation & benefits, extern Sr. consultant Drijver en Partners, consultancy bureau in Leasure-industrie, Zwembaden, Sporthallen etc.
Opdracht: Zwembad. Overgang van Ambtenaren Cao naar Cao Recreatie, overleg bestuur, bonden etc.
Actie: Analyse situatie. Voorgenomen besluit / resultaat bepalen. Overleg & onderhandelen bestuur, directie, bonden, werkgeversvereniging en medewerkers.
Resultaat: Overgangsregeling getroffen zonder arbeidsonrust en met meer dan 20% loonkosten verlaging.
Tijdsduur: ca 1 jaar ca 2 dagen per week
Vanaf ’05 Extern adviseur personele aangelegenheden van zwembad de Zwoer
Extern adviseur personele aangelegenheden Kuipersgroep, bedrijf in kantoormeubelen
Extern adviseur Personele aangelegenheden van het bestuur van Utrechtse Golfclub de Pan.

2003 Adviseur MD, Essent Divisie Energie.
Taak: Opzetten van een MD-traject en opleidingsafdeling voor de divisie Energie.
Actie: sedert 1 januari 2003, betreft het opzetten van een trainings- en opleidingsbeleid voor het hoger management, het maken van een manual opleidingen en het ontwerpen en het organiseren van de interne management course voor de top 150 managers van de divisie en een professionaliseringstraject van de P&O-ers van de divisie. Veel interactie georganiseerd met het management van de diverse onderliggende groepen in de divisie.
Eind april 2003 is het beleidsplan door het MT geaccepteerd zonder enige modificatie.
Resultaat: eind oktober 2003 klaar, Management Course start 1-12-2003.
Tijdsduur: ca 4 maanden
2002/03 Programma mamanger, Oversticht, de stichting die voor de gemeentes in de provincie Overijssel het welstandsbeleid uitvoert.
Opdracht: projectleider te coachen en te helpen in de uitvoering
Actie: Onderliggend was de komende wet op Herinrichten en cultuurverandering van de welstand - architecten ( de oude schoonheidscommissies).
Daarnaast het mee helpen om hen te leren zich te profileren als commerciële professionals in de mark Communicatie traject opgezet om alle betrokken gemeenten( wethouders en ambtenaren) te wijzen en te activeren tot het handelen in deze.
Resultaat: de bijna alle gemeenten zijn meegegaan in het opstellen van nieuwe welstandsnota’s en dus kon de activiteit van de stichting worden gecontinueerd.
Tijdsduur: ca 6 maanden enkele dagen per maand
2002 Arbeidsvoorwaarden specialist Edilon. Een bedrijf dat spoor/tramrail legt en vastmaakt aan beton en Staal. Ca 120 man personeel.
Opdracht: Het maken van een handboek personeel –aansluitend op de CAO. Het zorgen voor overdracht aan het personeel dat de rails vastlijmt.
Actie: Interne arbeidsvoorwaarden zodanig geschreven dat er geen CAO noodzakelijk is. Het personeel dat de rails vastlijmt is in een aparte BV en met een ander bedrijf samengevoegd, o.a. om uit de CAO te blijven.
Zorgvuldig met directeur en personeelsvertegenwoordiging het traject doorlopen.
Resultaat: alles smooth verlopen geen noemenswaardige tegenwerking of opmerkingen en zeker geen vakbondsherrie op de werkvloer.
Tijdsduur: ca 2 maanden

2001-03 Korte trajecten –
• Van omroepmedewerker naar zelfstandig ondernemer, helpen met keuzes maken en zelfvertrouwen krijgen.
• Coachen Directeur Rabobank in fusie traject.
• Coachen medewerker stafdienst P&O Essent divisie energie inzake opdracht ziekteverzuim aanpak.
• Onderzoekopdracht inzake samenwerken binnen de productie eenheid van een energie centrale van Essent.
• Uittredende medewerker in de zorgsector
• startende bouwondernemers


Vanaf 1996 DIVERSE ADVIESOPDRACHTEN zoals:
fusie en overname, arbeidsvoorwaarden harmonisatie, vergelijkingen, stroomlijnen van interne werkprocessen, voorzitter plaatsingscommissie bij fusie en privatisering van vier semi-overheidsbedrijven, coachen van leidinggevenden en specialisten, opstellen en uitvoeren van motivatieprogramma’s, ontwikkelen van P&O beleid, geven van trainingen etc.
Deze adviesopdrachten uitgevoerd bij: Computerconsultancy, Pensioenbureau, Project management organisatie, Investeringsbedrijf, Vertaalbureau, Overheidsopleidingen, Provincie, Gemeente, universiteit, Metaalverwerkingsbedrijf, Transportbedrijf, Technisch handelsbedrijf, Meubelketen,Groothandel voor de tandarts.Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels in woord en geschrift, Duits redelijk in woord en geschrift, Frans kan ik redelijk/goed lezen

OverigBranches
HR of People management

Gezondheidszorg
• Beweging 3.0, zorginstelling
• Brancheorganisatie WDTM - meldkamers in de zorg:
• MEE West Brabant – Zorg instelling begeleiding Down syndroom kinderen.
• Planco - detacheringbureau zorgsector
• UWOZ- stichting keten opleiding tot werk

Trainingsbureau
• Improfin – Stichting Register Controllers
• MKB-opleidingen.

Recreatie
• Drijver & Partner
• Golfclub de Pan
• Zwembad de Zwoer
Nationaal Platvorm Zwembaden/ NRZ - brancheorganisatie

Handel & industrie
• Holco – conservenfabriek
• Kuipersgroep-kantoormeub.
• PVG handel tech. Art.
• Vecom techn industrie
• Bakker veredelingsbedrijf
• Sentinel CD ‘perser’
• Pompfontijne verhuur pompen

Woningcorporatie
• De Woonmaatschappij

Nutsbedrijf
• Essent - divisie Energie

Gemeente / provinciale instelling
• Gemeente Enschede
• Hendrik-Ido-Ambacht
Stichting OVERSTICHT, adviseur welstand gemeenten

Dienstverlening
• Ernst & Young, accountants en belastingadviseurs
• Resources Global Professionals – detachering / interimbureau. Europees Servicecenter.
• Drechtwerk

Financiële dienstverlening
• Zanders – treasury and finance Solutions .
• In loondienst,
o Credit Lyonnais Bank (CLBN) thans Fortis
o Indover Bank

Ervaring
Ik heb 20 jaar in dienstverband gewerkt in alle soorten HR-functies, o.a. als HR adviseur, HR manager en als HRD manager. In 1996 ben ik als zelfstandige (ZZP-er) begonnen. Ik heb ervaring op alle hoofdterreinen van HR, strategisch, tactisch & uitvoerend.
Mijn insteek is altijd pragmatisch. Mijn uitgangspunt is dat de mensen de organisatie vormen. Derhalve is de organisatie leading.

Kenmerken
Ik kan mezelf typeren als gedreven, analytisch, creatief, initiatiefrijk, oplossingsgericht en geduldig. Een out-of-the-box denker en doener.
Mijn uitgangspunt is dat de medewerker zich ten dienste stelt aan de organisatie. Als de medewerker zich ontwikkelt, doet de organisatie dat ook. De mens is de organisatie, de mens doet het. Dat is de ‘fit’ die er moet zijn.
Ik heb hierin de sturende, coachende, adviserende, ondersteunende rol.

Ambitie
Mijn ambitie is om ervaring en kwaliteit in te zetten om de organisatie, de medewerker en HR verder te ontwikkelen. Om HR ‘smoel te geven’ in een bewegende organisatie. Vanuit HR werken aan waarde. Strategische maar vooral tactische en operationele zaken in elkaar laten overlopen en in je taakgebied hebben. Dat is mijn ideaal beeld. Kortom het bedrijfsproces in samenhang met de mens, de cultuur.Ontwikkeling:

HBS-B
TH Delft Tech. Natuurkunde (kand.fase).
HBO Arbeidsmarkt Politiek/Pers. Beleid.
De Baak Masterclass HR
Masterclass DGA-advisering (Nijenrode)
Diverse economische & bancaire opleidingen.
Diverse trainingen, seminars etc.


Rollen:

Pragmatisch HR manager:
• Beweging 3.0
• Resources Global Professionals
• Hendrik-Ido-Ambacht
• De Woonmaatschappij
• Essent Personeelsconsulent
• Essent - Manager Opleidingen
• Holco - Hoofd P&0
• E&Y - HRM regiomanager
• E&Y - Hoofd Arbeidsvoorwaarden

Extern HR consultant adviseur
• PVG
• Vecom
• Bakker
• Sentinel
• Pompfontijne
• Zanders - Recruitement
• Drijver & Partner –
management advies
• WDTM –meldkamers
• Nationaal Platvorm
Zwembaden/ NRZ
• Golfclub de Pan
• Improfin – Stichting Register Controllers
• MEE West Brabant HR audit
• MEE West Brabant MD traject
• Zwembad de Zwoer
• Kuipers groep
• Stichting OVERSTICHT –
• Buck Consultants

HRD management
• Essent - Manager Opleidingen
• CLBN: In loondienst
Hoofd training en development
W&S Trainees
• Drechtwerk –O-O adviseur

Algemeen management
• Planco - Interim directeur
• Gemeente Enschede Clustermanager/
management adviseur

Ondernemer
UWOZ- oprichter/ondernemer

Professionalisering & allianties
• Antenne Managementclub
(prof. & intervisie)
• MSC – networks (prof. & intervisie)
• Symfoia
• IQNet
• NVP (Nederlandse vereniging
voor Personeelbeleid)
2009 Organisatie- ontwikkeltraject Personeelsadviseurs Drechtwerk
2009 Nationaal Platvorm Zwembaden/ NRZ - Masterclass HRM onderdeel
2009 UWOZ, Stichting die de keten van de personeelsplanning in de zorg verbindt.
2008 Beweging 3.0- HR manager divisie Wonen & zorg – 950 medewerkers in divisie
2008 Zanders - Wervingstraject voor financieel consultant in een moeilijke markt
2008 Drijver & Partner – Ondersteuning reorganisatie overname HRM onderdeel
2008 WDTM -meldkamers in de zorg: Presentaties nieuwe invalshoeken HRM
2008 Nationaal Platvorm Zwembaden/ NRZ - Masterclass kwaliteit
2008 Golfclub de Pan - RIE project
2007 Improfin – Stichting Register Controllers -HR control voor register controllers
2007 Improfin - HR control training ontwikkeld voor controllers
2007 MEE West Brabant - Ontwikkelen MD-Programma in zorgsector
2007 MEE West Brabant - HR-audit de kwaliteit van het managen van de HR
2007 Drijver - Directieondersteuning van een adviesbureau in traject van overname.
2006 Resources - Manager HR, Int. dienstverlener, beoordelen en belonen, ServiceCenter Europe, nieuw loongebouw ontwikkeld
2005 -nu Zwembad de Zwoer - Extern Sr. Consultant, Consultancy op HRM-vakgebied.
Kuipers groep - Adviseur Personele aangelegenheden,bedrijf in kantoormeubelen.
De Pan - Personeelsadviseur van het bestuur van Utrechtse Golfclub de Pan.
2005 H-I-Ambacht - Hoofd P&O, Gemeente, stroomlijning salarisadministratie & personeelsrapportages, SLA’s voor adviseurs, begin van Shared Service Centre.
2004 De Woonmaatchappij - Manager P&0, Woningcorporatie. Fusie, recruitment, inplaatsing en harmonisatie. OR en vakbonden.
2003 Essent - Manager Opleidingen, divisie Energie ca 1000 man, Ontwikkeling traject managementkader.
2002 Adviseur Stichting OVERSTICHT, voor het welstandbeleid in gemeenten.
2002 Essent - Personeelsconsulent bij verzelfstandiging energiemarkt. Hoofdtaak werving B2B segment
2001 Planco - Interim directeur, detacheringbureau zorgsector. Herstructureren.
2001 Holco - Hoofd P&0, conservenfabriek. Van analyseren tot veranderplan.
2001 E&Y - HRM manager, Accountants & belastingadviseurs.
2000 E&Y - Hoofd Arbeidsvoorwaarden. Accountants & belastingadviseurs, zowel inhoudelijk zaken als zorgen voor draagvlak.
2000 Gemeente Enschede Clustermanager/ management adviseur


Vanaf 1996 kleinere opdrachten gedaan als interim-manager & adviseur o.a. bij een: Computerconsultancy, Pensioenbureau, Project management organisatie, Investeringsbedrijf, Vertaalbureau, Overheidsopleidingen, Provincie, Gemeente, universiteit, Metaalverwerkingsbedrijf, Transportbedrijf, Technisch handelsbedrijf, Meubelketen, Groothandel voor de tandarts.


In Loondienst:
1982-96 Generale Bank Nederland, Credit Lyonnais Bank (CLBN) thans Fortis.
Personeelsconsulent, Werving en Selectie hoger kader, W&S Trainees, arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht, vakbondscontact, opzetten Management Development, trainees, hoofd Personeelsconsulenten, hoofd Development en Training, hoofd fusie, HR overleg met RvB, OR en bonden, afbouw en outsourcing interne opleidingscentrum. Etc etc.
1977-82 Hoofd Personeelszaken, Indonesische Overzeese Bank
1976-77 Accountmanager, N.V. Slavenburg Bank, trainee tot accountmanager
acquisitie en beheer in kredietverlening
ONDERNEMEN

2009 UWOZ, Stichting die de keten van de personeelsplanning in de zorg verbindt.
Doel: nieuwe manier van denken in w&s en opleiding.
Actie: Overeenkomsten gesloten met Werkbedrijf / opleidingsinstituten en re- integratiebureaus.
Commercie in de V&V om dit concept te verkopen op niveau van Bestuur en/of directeur zorg
Resultaat: Actief blijven de eerste opdracht moet nog komen.

2002/4 MEDEOPRICHTER van De Co-Piloot, een deskundigennetwerk van pluriforme en ervaren ondernemers, een deskundigennetwerk van interim-managers.
Doel: van het netwerk is om elkaar in de individuele ontwikkeling en de uitvoering van het werk te ondersteunen en gezamenlijk te gaan ondernemen, dat wil zeggen bedrijven kopen en gaan runnen.
Actie: diverse bedrijven onderzocht op ‘koopwaardigheid”.
Resultaat: alle bedrijven afgewezen.

2002 WET POORTWACHTER: Lezingen gegeven en opdrachten verworven om de wet poortwachter in te voeren in bedrijven. Samen met Bijzonder Psychologisch Bureau. Doel een alternatief te bieden als zelfstandig arbobedrijf, Arboarts / re-integratieassistenten preventiemedewerkers etc.
Resultaat: Bijzonder Psychologisch Bureau heeft naam gevestigd in deze markt.

2001/5 MEDEOPRICHTER EN -BESTUURDER van De Heeren Ondernemers, een deskundigennetwerk van 15 interim-managers, die de Masterclass DGA van E&Y.
Doel: de netwerken aan elkaar te koppelen alsmede de individuele ontwikkeling te ondersteunen. Onze gemeenschappelijke binding is de rol van de DGA-ondersteuner die wij allen willen spelen.
Actie:Veel bijeenkomsten met de groep voor het maken van bedrijfsplan, commerciële strategie. Het hele politieke spel spelen tussen 15 interimmers met al hun eigen wijsheden.
Resultaat: er zijn enkele opdrachten uitgevoerd maar te weinig. Ik ben opgestapt.

Vanaf ‘01 DGA ADVISEUR Ernst & Young. Een Masterclass DGA gevolgd van een ¾ jaar, georganiseerd door E&Y Het lesprogramma is thans overgenomen door Neijenrode). Het hele scala van het ondernemen is hier aan de orde geweest.
Doel van de Masterclass is de interimmers de kennis en vaardigheden mee te geven die nodig zijn bij het uitvoeren van hun taak om de DGA op alle facetten te kunnen ondersteunen op een niveau dat E&Y waardig is.
Resultaat: E&Y heeft zijn positie in de markt opgegeven, kon geen overeenstemming met ons bereiken. Oprichting De Heeren Ondernemers.

‘00/’02 COMPENSATION & BENEFITS, thans Watson Wyatt, (internationaal adviesbureau)
Doel was het HRM-werk in Nederland opzetten als losse BV. Dat houdt in:
- benchmarking beloningscomponenten (Salaris Survey),
- advies aan organisaties over totale arbeidsvoorwaarden,
- fusie aspecten van personeel en organisatie,
- advies van genoemde en overige HRM activiteiten.
Actie: met veel van hun klanten over deze propositie gesproken. Amerika pushte erg.
Resultaat: Geen animo / geen samenwerking met bedrijf.


IN LOONDIENST
1982-96 Generale Bank Nederland, Credit Lyonnais Bank (CLBN) thans Fortis.
o personeelsconsulent 1982-85
o hoofd Personeelsconsulenten & W&S hoger kader / trainees - arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht 1985 -88
o hoofd fusie HR 1988-91, overleg met RvB, OR en bonden, afbouw en outsourcing, veel vakbondscontact, organisatieopbouw maken en invullen met afspiegelingbeginsel.,
o hoofd Development & Training 1991-96 opzetten Management Development, trainees, afbouwen interne opleidingscentrum naar opleidingsmakelaar, etc.
1977-82 Hoofd Personeelszaken, Indonesische Overzeese Bank, opzetten van OR & opzetten van moderne personeelsafdeling
1976-77 Accountmanager, N.V. Slavenburg Bank, trainee tot accountmanager
acquisitie en beheer in kredietverlening

PROFESSIONALISERING
• Lid NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelbeleid)
• Lid Antenne Managementclub (professionalisering & intervisie)
• SMC-netwerk (professionalisering & intervisie& commerciële netwerkorganisatie )
• Symfoia (commerciële netwerkorganisatie)
• IQNet (commerciële netwerkorganisatie)
BESTUURSFUNCTIE - Bestuurslid in de loop der jaren van:
• Hockeyclub,
• Zeilvereniging/zeilschool,
• Flexibel Response (ondernemersvereniging in Ontwikkeling),
• De Heeren Ondernemers (ondernemersvereniging in DGA activiteit),
• Antenne Management Club (professionalisering & intervisie),
• Co-Piloot (bedrijvenmanagement & intervisie).
• Stichting uwoZ (voorzitter)
PUBLICATIES
• Mede-auteur handboek Personeel en Praktijk, uitgeverij Weka.
• Familiebedrijf maandblad van uitgeverij Elsevier; De waarde van het bedrijf
• Nationaal tijdschrift voor tandartsen: Een levenlang leren.
• tijdschrift voor mondhygiëniste: De fiscus en opleidingen
• mede –auteur content
• content voor website


 beschikbaar?

Interim managers zoeken: