Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

ICT Manager

ICT Manager

Werkervaring interimmanager

Zeer ervaren ICT lijn-, Program- en Project Manager zowel private als publieke sector. Ervaring in transities on-premise en cloud. Uitstekende kennis van ICT Infrastructuur en netwerken. Sterk analytisch en financieel, business cases, stakeholder management.

Werkervaring

Periode Functie Bedrijf
2019-2020 Project Manager / adviseur LKQ Europe
Leiding geven aan het project Netwerk Harmonisatie met als doel om technisch één pan-Europees netwerk te realiseren voor 1100+ locaties, opzetten van een Europees Networking Competence Center, terugbrengen van het aantal leveranciers van 57 naar 5 en behalen van minimaal 20-25% kostenreductie, rapporterend aan CIO LKQ Europe
Kernwoorden: Project Management, vendor management, stakeholder management, Wide Area Network (WAN), business case, inkoop, kostenreductie, RfI, RfP, strategisch advies, hybrid cloud, on-premise, Azure, automotive branch.
• Uitwerken strategie m.b.t. de key leveranciers, opzetten van projectplannen, uitwerken business cases, implementeren van de beheerprocessen en opzetten Networking Competence Center.
• Managen van alle stakeholders, met name de CIO’s, IT Managers en technische supportgroepen van de verschillende bedrijfsonderdelen.
• Groeperen en aansturen van een netwerk Core Team bestaanden uit IT Managers en architecten uit de 5 verschillende Business Units.
• Aansturen van een externe partij m.b.t. contractonderhandelingen.
• Regulier wekelijks overleg met diverse teams en senior management (6 CIO’s en 5 IT Managers) van de verschillende Business Units.
• Samenwerking met inkoop VS om RfI’s en RfP’s in de markt te zetten.
• Verantwoording afleggen aan Stuurgroep van CIO’s en Inkoop Management.
2018-2019 ICT Manager UWV - Amsterdam
Leiding geven aan de unit Tactisch Infrastructuur Management, rapporterend aan Directeur ICT
Kernwoorden: Management, outsourcing, hosting, reorganisatie IV, Agile, ITIL, CMMi, Service Management, ICT security, overheid, stakeholder management, keten management, ICT Regie-organisatie.
• Directe aansturing van 4 afdelingsmanagers, 4 architecten en als gedelegeerd opdrachtgever diverse programma/project managers, indirect ca. 90 FTE.
• Tactisch verantwoordelijk voor alle ICT infrastructuur, (outsourced) hosting en technisch applicatiebeheer (TAB), 20.000 werkplekken en smartphones, printing, WAN/LAN/Wi-Fi.
• Aansturing Service Management (ITIL processen) en Service Level Management naar klanten. Aanpassing en implementatie van processen op basis van CMMi level 3.
• Aansturing Security & Risk management (o.a. Security Operations Center (SOC), SSD en Pentesten).
• Aansturing Basis Infrastructuur Management (technisch en functioneel management van diverse tools en infrastructuur componenten).
• Aansturing leveranciers, controle op contractuele afspraken en financiën.
• Gedelegeerd opdrachtgever en voorzitter van de Stuurgroep van Programma Groot Onderhoud (jaarlijks €15M).
• Gedelegeerd opdrachtgever en voorzitter van de Stuurgroep van diverse projecten, o.a. XL Deploy, Security Information and Event Management (SIEM Loghost), Information Security Management System (ISMS).
• Verantwoordelijk voor het uitwerken van plannen voor een ICT regie-organisatie, overleg met alle stakeholders, met als doel om de IV-organisatie te ondersteunen bij een agile manier van werken. Kwartiermaker om binnen de ICT Services organisatie meer focus aanbrengen op de service naar de interne klant en sterkere regie te gaan voeren over diverse leveranciers. Heropzet van het target operating model, aanpassing van de change/run processen, inrichten ICT (IV)-Office, inrichten portfolio management binnen de ICT organisatie aansluitend op portfolio management van UWV.

2018 Consultant / Project Manager AVG/GDPR Heinen & Hopman - Bunschoten
Uitvoeren van organisatie en proceswijzigingen m.b.t. privacy van persoonlijke gegevens met als doel te voldoen aan de nieuwe wetgeving AVG/GDPR.
Kernwoorden: AVG, GDPR, compliancy, privacy.
• Interviewsmet alle stakeholders incl. management en directie, project governance, initiatie.
• Setup strategie gebaseerd op het Nymity raamwerk
• Managen van alle activiteiten, opleveren documenten, implementeren van aangepaste processen en websites.


2016 - 2017 Sr. Consultant, Program Manager, Project Manager Raet - Amersfoort
Verantwoordelijk voor strategisch advies en programma management van een groot aantal corporate IT projecten, outsourcing strategie cloud m.b.t. werkplekdiensten en ondersteunende business applicaties binnen een DevOps organisatie.
Kernwoorden: Cloud, business case, SCCM, DevOps, Kanban, Bitlocker, Office 365, Windows 7, Windows 10, CMDB, outsourcing, WAN, LAN, Wi-Fi, SharePoint, Confluence, Slack, virtual workspace, Azure, agile, Hardware-as-a-Service (HaaS), Software-as-a-Service (SaaS), Software Asset Management (SAM), DevOps, Managing Succesful Programs (MSP).
• Uitwerken van strategische keuzes m.b.t. telecom en werkplek leveranciers.
• Uitwerken strategie m.b.t. de Office applicaties en werkplek-automatisering, overleg met alle stakeholders, opstellen business case, wel/niet outsourcing naar public of private cloud.
• Upgrade van 1300 werkplekken van Windows 7 naar Windows 10 en tevens outsourcing van het management van de werkplekken en alle legacy business support applicaties naar een private cloud leverancier. Veelvuldig overleg met de softwarebouwers m.b.t. tooling, business applicaties als onderdeel van de totale stack. Upgrade SCCM distributie omgeving naar versie 2012, management van MS Windows 10 met Bitlocker, heropzet CMDB en access management.
• Evaluatie huidige netwerk-leverancier, selecteren van een nieuwe leverancier/partner voor alle netwerk infrastructuur, voeren van contract onderhandelingen, inkoop en opstellen contracten.
• Implementeren van een nieuw wereldwijd Wide Area Network (WAN), outsourcing van Local Area Network management, implementeren van een nieuw Wi-Fi netwerk op alle locaties in Europa, realiseren van een koppeling met Microsoft Azure cloud voor applicatie hosting en development, opzetten van een Central Internet Gateway.
• Selecteren van een nieuwe leverancier/partner en merk voor de levering van nieuwe werkstations, opstellen business case voor strategische keuzes van leverancier, hardware eigendom en financiering, het voeren van contract onderhandelingen, inkoop resulterend in levering van Hardware-as-a-Service (HaaS), alle activiteiten rond bestellen, configureren, uitleveren, voorraad houden, break&fix wereldwijd uitbesteed (outcourcing).
• Opstellen van beleidsregels voor hardware & software management, opzetten catalog.
• Opstellen business case voor inkoop van ICT software tegen 0-marge tarieven, contract onderhandelingen voeren met de leverancier voor diverse software en selectie en implementatie van een Software Asset Management (SAM) tool en service. Uitvoeren van acceptatietesten en inbedding in de organisatie waarbij de services worden geleverd vanuit Azure cloud.

2016 Sr. Consultant K3Delta - Nijmegen
Adviesrapport opgesteld m.b.t. IaaS Cloud versus in-house management.
Kernwoorden: Strategisch advies, Cloud, IaaS, hybrid cloud, private cloud, outsourcing.
• Rapport opgesteld met advies en second opinion over toekomstige ICT keuzes en ondersteunende diensten (zelf doen of outsourcing, voordelen/nadelen, kosten, leveranciers).2015 - 2016 Sr. Consultant, Service Manager Bureau Krediet Registratie (BKR) - Tiel
Opzetten Dienstverleningsovereenkomst, Service Level Agreement (SLA) en Document Afspraken Procedures (DAP), rapporterend aan Directeur ICT
Kernwoorden: Privacy Impact Assessment (PIA), service delivery, SLA, DFA, DAP.
• Belangrijk onderdeel hiervan was de eis om te werken volgens EU richtlijnen conform artikel 77 lid 1 onder g WBP, een modelovereenkomst en machtiging hiervoor op te zetten.

2015 Register Strateeg, ICT Manager
Eigen bedrijf opgezet (een lange wens in vervulling) en opleiding gevolgd.
Kernwoorden: Bedrijfsadvies, strategie.
• Eigen bedrijf opgezet, met succes een opleiding gevolgd tot Chartered Strategist (gecertificeerd Register Strateeg™) en gestart met freelance opdrachten.
• een onafhankelijk managementadviesbureau gespecialiseerd in het geven van bedrijfsadvies aan het Midden- en KleinBedrijf (MKB) en ICT Interim Management voor Midden- en KleinBedrijf (MKB) en Groot Zakelijke Markt (GZM).

2012 - 2015 Business Manager, Service Owner, Category Manager Hewlett-Packard - Amstelveen
Leiding gegeven aan een compact team en samen met succes de HP support business uitgebouwd van 45M$ naar tot jaarlijks 63M$ omzet, rapporterend aan Country Manager Nederland
Kernwoorden: Sales, P&L, service delivery, business management / development, portfolio management, channel partners, distributeurs.
• Verantwoordelijk geweest voor het verkopen van Technical Support op HP Enterprise Servers, Storage en Netwerk Producten in Nederland waarbij de Support producten optimaal werden gepositioneerd qua gebruik en pricing voor directe verkoop en verkoop via HP partner partijen en wederverkopers.
• Afhandeling van supportcontract issues met HP Direct klanten en channel partners.
• Met veel waardering bruggen geslagen tussen de diverse sales en support teams om de verkoop van supportproducten te bevorderen. Roadmaps voor business development opgezet en uitgevoerd. Sales targets gedefinieerd en gedistribueerd. Sales aangestuurd m.b.t. de verkoop van support producten.
• Dagelijks Profit & Loss (P&L) verantwoordelijk geweest voor de goedkeuring van kortingen op listprijzen en verkoop van 200-300k$ aan support producten.

2008 - 2012 Program Manager, Project Manager en Business Manager Hewlett-Packard - Amstelveen
Leiding gegeven aan meerdere programma’s en projecten, rapporterend aan Directeur en Country Manager TS Nederland
Kernwoorden: Cloud, aanbesteding, RFI, RFP, SLA, DFA, DAP, Cisco, business development, life-cycle management, marketing, Sarbanes-Oxley, Patriot Act, kwartiermaker, Managing Succesful Programs (MSP)
• Met groot succes en zeer veel waardering het Cloud Computing programma geleid waarbij veel nieuwe cloud producten en diensten voor zowel private, public en hybrid clouds geïntroduceerd werden binnen HP Nederland. Dit programma raakte alle business units en divisies. Leiding gegeven aan het Cloud programmateam en werkgroepen samengesteld binnen de diverse bedrijfsonderdelen.
• Met veel waardering als projectmanager de aanbesteding en totstandkoming geleid van een nieuw raamcontract tussen Politie Nederland, derde partijen en Hewlett-Packard. Lastig traject, met name wat betreft de uitsplitsing van verantwoordelijkheden, wie doet wat, welke processen worden geraakt, inregelen facturatiestroom, opstellen Nadere Overeenkomsten, SLA’s en DAP’s.
• HP’s wereldwijde groei-initiatieven in Nederland gecoördineerd. Uitvoering van internationale programma’s en projecten met als doel het opzetten van nieuwe en uitbouwen van bestaande business.
• Business development programma geleid. Met succes de multi-vendor business uitgebouwd, profit & loss (P&L) verantwoordelijk.
• Nieuw concept uitgewerkt en project geleid voor de verkoop van Cisco support producten door HP, zelfstandig contract onderhandelingen gevoerd met partijen als BT, Cisco en diverse andere netwerk leveranciers met als resultaat een volledig nieuw Europees contract en een besparing (marge) voor HP van jaarlijks 10M$. Als onderdeel van dit nieuwe contract projectmatig netwerkmigraties begeleid bij klanten waarbij de netwerk infrastructuur werd gemigreerd naar Cisco / BT dienstverlening via HP.
• Life Cycle Management programma met succes opgezet en geleid. Doel: de vervanging van oude technologie HP systemen en het uitvoeren van check-ups van infrastructuur bij klanten van het programma.
• HP MainFrame Alternative programma (MFA) voor NL met succes opgezet en geleid. Dit programma werd tegelijkertijd in meerdere landen uitgerold. Mijn aanpak was erop gericht om het programma zo breed mogelijk, over alle HP divisies heen, in te voeren. Dit vereiste heel veel bruggetjes bouwen maar vooral ook het commitment van het volledige management en directie. Dit is uitstekend gelukt. Ik heb daarbij zeer veel waardering geoogst vanuit HP EMEA (best lopende MFA programma op EMEA niveau en een voorbeeld voor de andere landen).

2006 - 2007 Program Manager Getronics - Amsterdam
Opzetten van UtilityOne 1.0 cloud programma.
Kernwoorden: Cloud, utility computing, architectuur, IV organisatie, kwartiermaker, ITIL, ASL, BiSL.
• Op uitnodiging van de directie van Getronics (PinkRoccade) gevraagd om als Programma Manager het strategische programma UtilityOne 1.0 op te zetten en te leiden. Dit programma was een voorloper van de huidige Cloud diensten en betrof het opzetten van Utility Computing in de data centers van Getronics PinkRoccade in Amsterdam en Apeldoorn met als doel deze nieuwe dienst te gaan leveren aan klanten.
• Opzetten van use cases voor de verschillende te leveren diensten.
1998 - 2006 ICT Manager, Program Manager, Project Manager PTT Post / TPG Post – Den Haag
Managen van de ICT infrastructuur van TPG Post NL met een team van ca. 40 mensen.
Kernwoorden: Infrastructuur, WAN, LAN, RFI, RFP, SSC, IT Service Management, ITIL.
• Vele infrastructurele projecten geleid en de ICT infrastructuur van TPG Post Nederland beheerd, 2 datacenters, 500 locaties, WAN, LAN, 1000 servers, storage systemen, firewalls, load balancers, datacommunicatie, virtualisatie, OS (Windows / Linux / HP Unix), storage, backup Cisco, RedHat Linux, SUSE Linux, Windows.
• Opzet van een dienstenmodel, kostprijscalculaties (TCO), Shared Services catalog.
• Levering van IT diensten aan andere divisies en bedrijfsonderdelen van TNT .
• Project geleid opzetten van IT Service Management (ITIL processen).
• Project geleid voor de inkoop (RFI en RFP) en implementatie van netwerk (WAN en LAN) hardware en software.
• Als Programma Manager European Mail Network voor TNT opgeleverd.
1996 - 1998 ICT Manager, Project Manager Rijks Computer Centrum - Apeldoorn
Managen mainframe infrastructuur 4 datacenters, leiding geven aan een team van 46 mensen, o.a. technische specialisten, consultants, projectleiders, dienstverlening aan klanten.
Kernwoorden: Mainframe, datacenter, Prince2, RFI, RFP, inkoop, leveranciersmanagement.
• Leiden van een project voor de koppeling van de datacenters van Getronics met die van de Belastingdienst middels een dark-fibre verbinding en het realiseren van wederzijdse uitwijk op die locaties.
• Leiden van projecten (Prince2) en coachen van andere projectleiders in het toepassen van de Prince2 methodiek. Het betrof het leveren van managed services aan klanten van het Rijks Computer Centrum, veelal overheid, ministeries, waterschappen en het uitvoeren van verschillende interne infrastructuur projecten.
• Overnames en transities leiden van klant datacenters en het beheer daarvan onderbrengen binnen mijn eigen team. Beantwoorden van aanbestedingen.
• Inkoop van mainframes, storage systemen en software, het opzetten van RFI en RFP aanbestedingen, selectie shortlist van leveranciers, inkoopgesprekken voeren, onderhandelingen voeren, opzetten van leverancierscontracten en leveranciersmanagement. Door dit traject kwam ik erachter dat ik goed was in het inkopen van ICT middelen en het managen van verschillende leveranciers in een dergelijk proces.

Opleiding interimmanager

AMBI, EIFA

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Analytisch, mensgericht leiderschap, samenwerken, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, energie, motiveren, organiseren, resultaatgericht.

Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels uitstekend, Duits verstaan

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: