Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim manager Kinderopvang/HRM

Interim manager Kinderopvang/HRM

Werkervaring interimmanager

MANAGER – Kinderstralen, Lunchen op School 2018 – juli 2018
Interim positie
Samen met de algemeen directeur verantwoordelijk voor aansturing van de organisatie. 80 vaste medewerkers en 200 vrijwilligers. Organisatie heeft een enorme behoefte aan professionalisering. Commerciële rol richting basisscholen, relatiebeheer, nieuwe scholen werven, etc.

HOOFD HRM/FACILITAIR– MKB Brandstof 2017- 2018
Interim positie
Zakelijke dienstverlening, groeiend bedrijf met nu ruim 50 medewerkers. Eindverantwoordelijke positie. Opdracht is professionaliseren van HRM, samenstellen van team op gebied HRM/Facilitair, begeleiden Cultuurverandering, invoeren zelforganisatie, projectleiding verhuizing.MANAGER HRM– Ipse de Bruggen 2012 – 2017
Vaste positie
Zorginstelling (gehandicaptenzorg) met 6000 medewerkers. Vanaf april 2012 werkzaam als manager HRM. Verantwoordelijk voor het HRM beleid, organisatieontwikkeling, aansturing HR professionals, leiden van organisatiebrede (verander)projecten. Gesprekspartner RvB, directie, management, OR en vakbonden.
In 2014 het mobiliteitscentrum ontwikkeld als nieuw organisatieonderdeel, aansturing van het team Mobiliteitscoaches, verantwoordelijk voor de mobiliteitskandidaten , ontwikkeling en uitvoering sociaal plan, aanspreekpunt Adviescommissie en juridische trajecten.

In 2014 en 2016 twee grote reorganisaties begeleid als projectmanager reorganisatie. De eerste betrof een reorganisatie Services en Management. De reorganisatie in 2016 bestond uit een ombuigingsprogramma, invoering zelforganisatie, waarbij tevens een personele krimp plaatsvond binnen staf en ondersteuning.
Ontwikkeling van de HR adviseurs in hun rol als Businesspartner, coachend leidinggeven, opzetten en invoeren talentontwikkeling, participatiewet, flexibilisering van arbeid. (Mede) oprichten Wmo BV, verantwoordelijk voor ontvlechting personeel, onderzoek overgang van onderneming etc. Aansturing jobcoachorganisatie, netwerken, participatiewet.

PROCESMANAGER REORGANISATIE – Magentazorg 07/2016-12/2016
Interim positie
Sinds juli 2016, naast vaste positie, interim klus. Regie op de reorganisatie, ontwikkeling plannen, advies OR, gesprekspartner RvB en managent.

FREELANCE FOTOGRAAF – Eigenaar Roosinbeeld 2016-present
Fotograaf Rotterdam Bruist, Evenementen fotografie, Trouwfotografie, Portret fotografie

Overige posities:
SENIOR ADVISEUR P&O – Ministerie Ec. zaken 2011 – 2012
Interim positie
Begeleiden van interne reorganisatie, waarbij met name gekeken is naar de talenten/ontwikkelmogelijkheden van medewerkers en plaatsing op de meest passende functie. Onderdeel van het PAC (plaatsingsadviescommissie), gesprekken voeren kandidaten, juridisch advies m.b.t. de uitvoering van het proces, aanspreekpunt voor de bezwarencommissie, gesprekspartner directie en management.
Advieszaken op gebied van HR beleid, vormgeven en leiden MD traject managers.

BELEIDSADVISEUR – Centrum voor Jeugd en Gezin 2010-2011
Interim positie
Ontwikkeling eigen Cao, gesprekspartner vakbonden, management/rvb, HR beleidsadviezen opstellen, ontwikkeling en opzetten flexpool.

Hoofd P&O – Flanderijn Gerechtsdeurwaarders 2005-2010
Vaste Positie
Opzetten, ontwikkelen en aansturen afdeling P&O, overname/fusies, harmonisatie arbeidsvoorwaarden, cultuurtrajecten, organisatieontwikkeling, gesprekspartner OR, aandeelhouders/eigenaars. Verantwoordelijk voor HR.
(Senior) Adviseur P&O – Erasmus MC 1999-2005
Vaste positie
Adviseur directie, management op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Leidinggevende van adviesteam P&O, adviseren op gebied van organisatieontwikkeling.

Eerdere posities:
- Groepsbegeleiding en vervangend hoofd Kinderopvang (Voorburg)
- Kraamverzorgende

Opleiding interimmanager

Master Management & Innovation
Semco Style Change Maker
Post HBO Persoonlijk Leiderschap
Post HBO Management, Organisatie & Beleid
HBO Personeel & Arbeid

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ondernemend, Daadkrachtig, Creatief. Besluitvaardig. Organisatie- en omgevingsensititief, Communicatief sterk

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: