Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

CFO en COO

CFO en COO

Werkervaring interimmanager

Associated Partner Claassen, Moolenbeek & Partners (2017-heden)
Advies en Interim-management voor MKB bedrijven, gericht op het begeleiden van ondernemers in het maken van een volgende stap (recovery/restructuring, groei, bedrijfsoverdracht, e.d.). Ruime ervaring met het succesvol begeleiden van organisaties en MKB ondernemers (in onder meer sectoren Zakelijke Dienstverlening, Food, Agri, Retail, Transport/Logistiek, Grafisch, Zorg en Welzijn) naar een volgende stap/fase van het bedrijf.

Lid Raad van Toezicht en voorzitter Auditcommissie Portefeuille Financiën, Bedrijfsvoering en ICT (2013-heden)
Als Toezichthouder nadrukkelijk betrokken bij bepalen van de visie op de ontwikkelingen in de (thuis)zorg en de (her)positionering daarin van Zuidzorg op korte en langere termijn. Een specifieke rol hierin als voorzitter van de Auditcommissie.

Interim COO/CFO (2013-heden)
Diverse zware en complexe verander-opdrachten in statutaire directiefuncties bij diverse grote banken (COO/CFRO). Lid van Directie, Kredietcommissie, Financiële commissies, Auditcommissie, Balansrisico-commissie. Bij alle banken ook verantwoordelijk voor Intensief Beheer.
Vele ondernemers in diverse sectoren (waaronder Food, Agri, Retail, Bouw, Grafische industrie, Transport) begeleid van intensief beheer naar een gezonde continuïteitsstatus en groei.

Directeur Productmanagement Bedrijven Rabobank (2008-2013)
In portefeuille: Financieren, Treasury, Financiële Logistiek, Verzekeren, ICT en Risicomanagement/Compliance/Vastgoed. Team gemiddeld over de jaren tussen de 40 en 50 bedrijven professionals

Programmadirecteur Business/ICT Rabobank (2004-2008)
Van 2004-2006 eindverantwoordelijk voor Ontwerp, Realisatie en implementatie nieuw bedrijfsfinancieringensysteem (ICT). In programma ca. 100 medewerkers ingezet (Financieren, ICT, softwareleverancier Cognizant, USA/India).
Van 2006-2008 eindverantwoordelijk voor strategische ontwikkeling en onderhoud van het gehele ICT systemencomplex op het gebied van financieren (Bedrijven en Particulieren (w.o. Hypotheken), Retail en Corporate). Ca. 400 mensen hierop ingezet.

Directeur Accountantsdienst Rabobank (1998-2004)
Diverse directiefuncties gehad binnen de Accountantsdienst. Daarbij ook verantwoordelijk voor de partnerships met interne (directieleden, bestuursleden en toezichthouders) en externe (DNB, AFM, big four accountantsdiensten, suppliers) stakeholders en eindverantwoordelijk voor diverse jaarrekeningcontroles:
Directeur IT Audit (1998-2000)
Directeur Audit International & IT Audit (2000-2003)
Directeur Audit Support lokale banken & IT Audit (2003-2004)

Opleiding interimmanager

WO, Bedrijfseconomie Universiteit Tilburg 1987
PD Accountancy Universiteit Tilburg 1990
PD EDP Audit KPMG 1991
Mobilizing People IMD 2000
Diverse leergangen (incl Interim Management trainingen) en opleidingen/trainingen op het gebied van financiële dienstverlening Rabobank 1992-heden
Diverse cursussen m.b.t. ontwikkelingen in het zorglandschap en Toezicht in de Zorg NVTZ 2013 – heden

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik ben een enthousiast, besluitvaardig en ondernemend persoon, gedreven om mijn continu ambitieuze doelen te bereiken. Met de nodige passie en energie neem ik snel de lead, zet de koers uit en leid ik teams naar het beoogde resultaat. Dit alles in verbinding met en met de nodige scherpte naar elkaar, waarbij ik doe wat nodig is om de doelen te realiseren (korte termijn en duurzaam). Ik ben duidelijk, open/transparant, innovatief, resultaatgericht, analytisch en probleemoplossend en zoek de samenwerking in het netwerk op om ambities en doelen te realiseren. Mijn inzet is altijd om meer te realiseren dan wat mogelijk wordt geacht.

Ik prefereer kracht boven macht, overtuiging boven directieven. Daarbij schuw ik niet om die besluiten te nemen die nodig zijn om de beste (interne en externe) klantwaarde en medewerkerswaarde te kunnen leveren.

Ik heb ruime ervaring met zowel het besturen/managen op continuïteit in organisaties als met omgevingen waar sprake is van grote veranderingen en transities. Ik heb dit succesvol gedaan in de rol van COO/CFRO in omgevingen waarbij sprake is van hoge interne en externe (bestuurlijke) complexiteit. Daarnaast heb ik organisaties/entiteiten en ondernemers in diverse sectoren begeleid in een fase van transitie. Zowel op het gebied van strategische koersveranderingen, organisatie-inrichting/governance, riskmanagement en compliance, operationele processen, productmanagement en ICT. Daarbij helpt mijn sterk analytisch en conceptueel vermogen om complexe vraagstukken snel te doorgronden, oplossingen te zoeken en daadkrachtig verbeteringen te implementeren.

Talenkennis interimmanager

Nederlands: moedertaal
Engels: goed
Duits: redelijk
Frans: basis


 beschikbaar?

Interim managers zoeken: