Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim verander manager

Interim verander manager

Werkervaring interimmanager

AFGERONDE OPDRACHTEN
- Waterschap Noorderzijlvest: Organisatieadviseur procesoptimalisatie (juli 2017-nov. 2017)
- Waterschap Zuiderzeeland, Vallei & Veluwe en GBLT: Projectleider Optimalisatie Discrepantie en heffing. (sept. 2016- juni 2017).
- Waterschap WDODelta en Zuiderzeeland: Procesbegeleider samenwerking ICT (sept.2016- juni 2017).
- Waterschap Zuiderzeeland: Interim manager Communicatie en dienstverlening (febr.2015- sept.2016).
- Gemeente Oldebroek: Interim manager Bedrijfsvoering (febr.2013- sept.2014).
- Gemeente Zeewolde: Organisatieadviseur (jan. 2012- juni 2012).
- Centric: Business consultant (sept. 2016- febr. 2015).

Opleiding interimmanager

2010-2012 MBA (Dissertation: Regievoering overheid).
- 1997-1999 Post HBO Bedrijfskunde.
- 1992-1994 Post HBO Organisatie Beleid en Management.
- 1984-1988 H.B.O.-V.
- 2014-heden Partner RealDrives
(gecertificeerd)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- Uitstekende kennis van bedrijfsvoering en bedrijfsvoeringsprocessen.
- In staat om complexe organisatie-vraagstukken snel te doorgronden en te vertalen naar een, voor iedereen, begrijpelijke veranderstrategie incl. stappen, doelstellingen, opdrachten en gewenste resultaten.
- Regievoering.
- Verbind drijfveren van medewerkers aan organisatiedoelen, waardoor mensen veranderen leuk gaan vinden. Breng energie terug in de organisatie.
- Maak continu verbinding tussen ‘bovenstroom’ (bedrijfsvoering) en ‘onderstroom’ (houding, gedrag, perceptie).


Talenkennis interimmanager

Nederlands, engels

Overig

MOTTO
Veranderen doe je samen, vanuit evenwaardigheid en partnerschap, waardoor ruimte ontstaat voor eigenheid, creativiteit, betrokkenheid en het benutten van denkkracht.

PROFIEL
Ervaren, enthousiaste en ambitieuze interim en verandermanager/procesbegeleider met een sterke focus op mens én resultaat.
Ik ontzorg directies- en management van (lokale) overheden door veranderingen daadwerkelijk te realiseren.

Gedreven om vanuit visie en integraliteit ‘voortuitgang te boeken’ en mensen daarbij in hun kracht te zetten. Daardoor resultaten en prestaties van organisaties te verbeteren en mensen in beweging te brengen. Veranderen is voor mij ook vooral durven en doen!


 beschikbaar?

Interim managers zoeken: