Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Partner Adviseur Projectmanager HR

Partner Adviseur Projectmanager HR

Werkervaring interimmanager

2009 – heden Eigen bedrijf, Utrecht
Partner
• Opzet van nieuwe HR-dienstverlening met als doel professionalisering van de organisatie, HR- en het L&D-vakgebied door advies, projecten en interim management.
• Outsourcing van L&D-afdelingen.
• Programmamanagement Management & Talent Development en Learning Events.

2008- 2009 Fortis Bank Nederland, HR Shared Services, Utrecht
Manager Learning & Development
- Verantwoordelijk voor beleid, dienstverlening, aanbod, medewerkers en projecten van de afdeling Learning & Development.
- Separatie van Fortis België en Fortis Verzekeringen Nederland op het vlak van learning.
- Ontwikkeling en implementatie van diverse (corporate) programma’s, trainingen en workshops op het gebied van management & leiderschap, changemanagement en projectmanagement.
- Professionalisering van Talent Management in het algemeen en Learning & Development in het bijzonder. Lid Talent Steering. Lid LMS-Steering.

2006 - 2008 Human Capital Group, HR-adviesbureau, onderdeel van Conclusion, Utrecht
2008 Fortis Bank Nederland, Utrecht
Interim Manager Learning & Development Center NL
- Verantwoordelijk voor aanbod, dienstverlening, medewerkers en projecten op het gebied van Learning & Development in Nederland.
- Lid Fortis University Committee, met als doel het ontwikkelen en implementeren van een internationale Fortis University. Projectleider van inkooptraject ism met ABN ARMO. Lid internationale Steering Learning Management System.
- Project HR2ONE, bijdrage aan de integratie van de afdelingen Learning & Development van Fortis en ABN AMRO.
2007 - 2008 Fortis Bank Nederland, Utrecht
Projectleider LMS
- Verantwoordelijk voor de implementatie van het Learning Management System (LMS) van Fortis in Nederland.
2006-2007 Deloitte Nederland, Amsterdam
Projectleider project TOPtijd
- Adviesopdracht met o.a. een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de productiviteit van de medewerkers van Tax en Audit. Resultaat: een aanpak om de efficiency en kwaliteit van de bedrijfsvoering te verbeteren.
2006 Human Capital Group, Utrecht
Projectleider Professionalisering Projectmanagement
- Intern professionaliseringstraject op het gebied van projectmanagement door opzet van audits, trainingen en implementatie van de Prince2-methodiek.

2006-2007
ENECO & Conclusion, Delft & Capelle a/d IJssel
Projectleider ENECO Learning Center
• Verantwoordelijk voor de outsourcing van de opleidingsactiviteiten van ENECO Energie naar Conclusion.
• Management van het ENECO Learning Center, verantwoordelijk voor afdeling en dienstverlening zoals de inkoop van trainingen (makelaar), ontwikkeling en implementatie van een Learning Management System (LMS), professionalisering van opleidingsadvies en opleidingsorganisatie.
• Opzet van een nieuwe business unit Conclusion Learning Centers binnen Conclusion. Acquisitie nieuwe klanten & interne professionalisering van de dienstverlening.

1999 – 2006
Ordina Holding, Utrecht
2003 - 2006 Coördinator Ordina Academy
• Verantwoordelijk voor de Ordina Academy, ofwel beleid, projecten, medewerkers en activiteiten op het gebied van HR Development.
• (Mede)verantwoordelijk voor strategisch HR-beleid van Ordina en de afdeling HRM.
• Verantwoordelijk voor beleid en instrumentarium op het gebied van Competentiemanagement en Performancemanagement.
• Verantwoordelijk voor Management Development, introductieprogramma en het aanbod van trainingen, workshops en e-learning binnen Ordina.
• Verantwoordelijk voor medewerkertevredenheidsonderzoek.
• Geven van trainingen, workshops en presentaties.
2004 - 2005 Projectleider Human Benefits Management (HBM)
• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van een Ordinabrede beloningssystematiek met beleid en richtlijnen op het gebied van salarisontwikkeling, lease- & onkostenvergoedingen en variabele beloning.
2001 - 2003 Projectleider Management Development
• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een Management Development programma. Implementatie van o.a. development centers, ontwikkelprogramma’s en workshops voor management.
1999 - 2001 Projectleider Human Talent Management (HTM) & Human Performance Management (HPM)
• Ontwikkeling en implementatie van HTM- en HPM-beleid waardoor managers op competentie- en resultaatgerichte wijze medewerkers selecteren, inzetten, beoordelen en ontwikkelen.
• Ontwikkeling van het CompetentieCompas (functiehuis, competentieprofielen, doorstroommogelijkheden).
• Implementatie van diverse online HR-instrumenten (360 feedback, werving & selectietool, persoonlijkheidsinstrument).

1997 - 1999 ORMIT, Netwerkorganisatie voor Management Development, Utrecht
Managementtrainee bij vier organisaties
Traject 1: RDW Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie, Zoetermeer. Hoofd afdeling Kwaliteitszorg.
Traject 2: ORMIT BV, Utrecht. Diverse projecten en activiteiten op het gebied van business development, marketing en communicatie. Congres voor 300 personen.
Traject 3: Woonfonds Hypotheken, Den Bosch. Projectleider ontwikkeling nieuw hypotheekproduct voor senioren.
Traject 4: Ordina Finance, Amsterdam. Ontwikkeling beleid en aanpak op het gebied van competentiemanagement en performance management.


Opleiding interimmanager

Opleidingen
1995 - 1996 Intensief Doctoraal Programma Bedrijfskunde, Universiteit Nijenrode, Breukelen.
Richting General Management, specialisatie marketing. Afstudeeropdracht bij Sara Lee/DE, ontwikkeling van introductie- & marktbewerkingsstrategie voor Duyvis in Scandinavië.
1991 - 1995 Management Uitgaand Toerisme en Reisorganisatie, Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV), Breda. Afstudeerrichting Onderzoek & Marketing. Afstudeeropdracht bij Hotelplan Reisorganisatie, onderzoek naar nieuw reisprogramma voor oudere jongeren.
1984 - 1991 Atheneum, St. Bonifatiuscollege, Utrecht. Vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde A, Economie 1, Economie 2, Frans en Geschiedenis.


Trainingen
2009 Navigating Change, Projectmanagement in turbulente tijden (Fortis intern)
2008 Riding the waves (internationaal leiderschaps- & cultuurintegratieprogramma Fortis)
2008 Cultuurtraining België
2007 - 2008 HR Business Experience Programma, Lemniscaat School of Management
2006 Prince II Foundation, Conclusion Implemention
2005 Unleash the Power Within, 4-daags programma met Anthony Robbins in Londen
2002 Groepsdynamische processen, Schouten en Nelissen
2001 Effectief Leiderschap, Remco Claassen
2001 Meetbaar maken van HR-beleid, Price Waterhouse Coopers
2000 Internal Facilitator, Investors in People (keurmerk strategisch personeelsbeleid)
2000 Trends in Management Development, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
2000 Strategisch Human Resource Management, De Baak
1997 - 1999 Projectmanagement, Trends in IT, Groepsprocessen, Veranderingsmanagement,
Schriftelijke vaardigheden, Communicatie en Gesprekstechnieken, Commerciële
vaardigheden, Strategische inzet van IT, Persoonlijk Functioneren, Praktisch Leidinggeven,
Onderhandelen & Samenwerken, Inzicht in Invloed.Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Breed inzetbare interim manager, adviseur en projectmanager op het gebied van Human Resources. Expertise op o.a. de aandachtsgebieden Learning & Development, Talent Management, Competentie- & Performance management. Ruime ervaring in de opzet, de professionalisering, het management en het outsourcingsproces van opleidingsafdelingen en Corporate Universities. Resultaatgericht, optimistisch, pragmatisch en analytisch.

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

Overig

Overige activiteiten
• Verhuurbemiddeling voor kasteelappartementen in Frankrijk, Chateau des Gipieres in de Provence
• Beheerder Vredendaal Beheer BV


 beschikbaar?

Interim managers zoeken: