Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Manager

Manager

Werkervaring interimmanager

Jan ’04 – Juli’04 Operations and Finance Manager (FMCG)
Het familie bedrijf waar ik werkzaam voor ben werkt in de FMCG. Binnen dit bedrijf met een omvang van ca 65 medewerkers ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse processen, de financiële monitoring en de management rapportage die daaruit voortvloeit. In deze functie geef ik direct leiding aan 7 medewerkers waaronder een financial controller.

Sinds mijn aanvang heb ik zorg gedragen voor een gedegen begroting, een commerciële financiële analyse en heb de operationele pijn punten blootgelegd. Aandacht ging vooral uit naar het opzetten en beheersen van de financiële en operationele processen van de organisatie

Jan ‘03 – Jan ‘04 Adjunct Directeur / Vice President Operations (Kipp & Zonen BV)
Na benaderd te zijn voor deze functie heb ik na een periode van 4 maanden als Interim Manager de functie aanvaard van adjunct directeur / Vice President Operations. Vanwege veelvuldige afwezigheid van de directeur nam ik zijn taken waar ten tijde van zijn afwezigheid.

Taken:
Gezien de situatie waarin het bedrijf verkeert, lag er de opdracht de cashflow van het bedrijf te verbeteren en het bedrijf te helpen om de juiste strategische koers te laten lopen. Aandacht ging hierbij uit naar kosten reductie, omzet verhoging en het “re-shapen” van de organisatie. Gezamenlijk met de directeur werd de nieuwe strategische koers bepaald waarbij ikzelf een (pro-)actieve rol heb vervuld.
Gezien de veelvuldige afwezigheid van de Directeur / President beperkte mijn blikveld zich niet alleen tot de financiën en operatie, maar werd tevens mijn kennis van commercie en marketing aangewend om de marketing / sales afdeling te voorzien van advies en begeleiding. Doel was om van een naar binnen gekeerde organisatie een klantgerichte organisatie te maken.

Resultaat:
- Organisatie teruggebracht van 49 personen naar 42 personen.
- Financiële afdeling geherstructureerd.
- Herstructurering financiën
- Veranderen van logistiek concept (built to forecast naar built to order)
- Outsourcen van Debiteuren beheer
- Management rapportage opgezet
- Begeleiden van Verkoop afdeling bij het opzetten van Marketing plan
- Begeleiden van verkoop bij het klant gericht werken (Customer focus)


Juli'00 – Dec ’02 Business Process (re)Engineer (Lucent Technologies Nederland BV)
Met ervaring als Account Manager en Logistiek Manager werd ik in staat gesteld om op een abstract niveau complexe processen te (re)designen in een multinationale omgeving. Uitdagend was hierbij om middels informele leiderschapsstijlen mensen te motiveren en te stimuleren om in een team integraal nieuwe en bestaande processen te verbeteren en/of te implementeren.

Taken:
Als ex.pat in Zweden gestationeerd was mijn taak lokaal, regionaal klantgerichte processen op te zetten, klant gerichte processen uit te denken en te implementeren en zorg te dragen voor een adequate en correcte aansluiting met de backoffice waarbij rekening diende te worden gehouden met de binnen Lucent geldende regels.
Binnen deze rol heb ik direct (pro-)actief met klanten gecommuniceerd om op zoek te gaan naar de beste oplossingen voor beide partijen. Ik heb hierbij leiding gegeven aan een locale medewerker.
Parallel aan deze taak was ik actief bezig met het adviseren, schrijven, definiëren van klantgerichte processen welke uiteindelijk in het contract werden opgenomen.

Resultaat:
- Lokale logistieke processen opgezet met een 'third-party';
- Uitbesteden warehouse activiteiten naar een lokaal Zweeds bedrijf;
- Ontwikkelen van logistieke concepten. 'Built to forecast' i.p.v. 'Built to order;
- Voorraadverlaging en verhogen leverperformance door verschuiving Klant order ontkoppelpunt;
- Nieuw forecasting model en metingen ontwikkelt met klant.


Overige werkervaring
Aug.'95 –Jun.‘00: Account Manager (Neways Leeuwarden BV)
Taken:
Binnen meerdere werkmaatschappijen bekleedde ik de functie van Account Manager. Als Account Manager was ik verantwoordelijk voor accounts met een omzet van ca. 20mln Dfl. Analyses van nacalculaties speelden hierbij een belangrijke rol. Acquisitie bij bestaande klanten, het waarborgen van omzet en het signaleren van nieuwe prospects was voor mij een belangrijke taak. Om de projecten te realiseren gaf ik als Account Manager sturing aan een aantal teamleden. Het team bestond uit de disciplines Engineering, Inkoop en planning.
Voorafgaand aan de verantwoordelijkheid voor een aantal grote nationale- en internationale Accounts heb ik ervaring opgedaan als MT-Lid in de functie van Manager Productie. Ten tijde van Manager Produktie heb ik indirect leiding gegeven aan 100 medewerkers. Het eerste half jaar heb ik de verantwoordelijkheid gehad over de Warehouse activiteiten.

Resultaten:
- Uitbouw bestaande producten pakket door bieden van meer 'added value'
- Verbetering leverperformance.
- Acquisitie nieuwe klanten;
- Outsourcen producten pakket naar dochter vestiging in Slowakije;
- Reductie Magazijn bezetting van 15 naar 9 medewerkers.


Opleiding interimmanager

Jan’02 – April’04 :MBA
Diploma: Master of Business Administration, University of Phoenix, Rotterdam
Aug.'91 -Feb.'95: HTS
Diploma: Technische Bedrijfskunde, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Aug.'90 -Feb.'91: HTS
Afdeling: Werktuigbouwkunde, Rijks Hogeschool Groningen

Aug'87 -May'90: MTS
Diploma Werktuigbouwkunde, AA college Groningen


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- Sterk Analytisch
- Flexibel
- Besluitvaardig
- Communicatief sterk naar Directie als wel naar operationeel niveau
- Gedreven

Talenkennis interimmanager

Nederlands (Moedertaal)
Engels (zeer goed in woord en geschrift)
Duits (Verstaanbaar in woord, slecht in geschrift)


Overig

- Werkzaam geweest met Oracle, SAP en BAAN

- Rijbewijs B

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: