Flex Manager

Privacy Statement


Flexmanager heeft zichzelf regels opgelegd om te garanderen dat Flexmanager zorgvuldig met uw gegevens zal omgaan.

1 Persoonlijke gegevens worden altijd specifiek gevraagd en slechts met uw toestemming vastgelegd.
2 Alle gegevens gemarkeerd met MET SLOTJE worden alleen intern in de administratie van Flexmanager vastgelegd en zijn niet openbaar via onze website.
3 Alle gegevens gemarkeerd met ZONDER SLOTJE worden op onze website gepubliceerd.
4 Alle gegevens gemarkeerd met MET SLOTJE worden alleen met uw toestemming aan derden overgedragen.
5 De aan Flexmanager toevertrouwde gegevens worden slechts gebruikt voor de uitvoering van de missie van Flexmanager, te weten:'on-line' matchen tussen opdrachtgevers en interim-managers'.
6 Indien u ons schriftelijk verzoekt al uw gegevens te verwijderen zal dit verzoek worden gehonoreerd.
7 Indien Flexmanager haar Privacy Statement wijzigt zal terstond alle relaties van Flexmanager worden geïnformeerd.
8 De persoonsregistratie van Flexmanager is aangemeld bij de Registratiekamer te 's-Gravenhage, bekend onder nummer P-0021839. De aanmelding is voor een ieder ter inzage na een verzoek daartoe per email persoonsregistratie@Flexmanager.nl

Interim managers zoeken: