Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

manager

manager

Werkervaring interimmanager

2009- 1-1-2011 Afdelingsmanager Dagbesteding en Arbeid bij GGZinGeest
Taken: Leidinggeven aan 35 medewerkers van de afdeling Dagbesteding en Arbeid (afdelingen bewegen en activiteitenbegeleiding, project Vergezellen en het Trajectbureau. Opstellen van jaarplannen, realiseren van productie afspraken, beheer van budgetten en overleg met andere afdelingen over de te leveren productie, bedrijfsvoering, productontwikkeling, monitoring HKZ kwaliteitseisen, netwerkontwikkeling. Lid van het managementteam van circuit Dagbesteding en Arbeid.

2004-2008 Directeur en oprichter van Smart Moves.
Smart Moves is een reïntegratiebedrijf wat gespecialiseerd is in activerings- en werkgelegenheidsprojecten. Werkgebied regio Amsterdam.
Taken: acquisitie, externe contacten en netwerk ontwikkeling, dagelijkse aansturing van het bedrijf en personeel, methodiek ontwikkeling en bedrijfsvoering.
Naast deze taken werkte ik regelmatig als interim-manager binnen andere organisaties.

2007 Projectleider (interim) bij het Regio College (ROC) te Zaanstad.
Taken: het maken van een omgevingsanalyse en het opzetten van trajecten voor risicojongeren en vroegtijdig schooluitvallers. De werving en selectie van de uiteindelijke projectleider risicojongeren. Het voorbereiden van de uitvoering van inburgeringstrajecten.

2005-2006 Projectleider (interim) “Project de Vaart Erin” bij Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied gevestigd in Velsen-Noord.
Taken: acquisitie van banen bij bedrijven in het Noordzeekanaalgebied. Toetsen en verstrekken van scholingssubsidies voor bedrijven. In samenwerking met de Vacature Service Amsterdam het werven en selecteren van personeel voor vacatures van de bovengenoemde bedrijven. Het initiëren, coördineren en opzetten van een opleiding voor havenbedrijven. Resultaat: een VCH (veiligheid) opleiding (eind 2005) voor havenbedrijven en een BBL opleiding medewerker havenoperaties (augustus 2006). Dit is gebeurd in een samenwerking met het Havenbedrijfsleven en Nova College Maritieme Academie.

1999-2004 Directeur Alcides Dubbel Plus.
Taken: algehele leiding en eindverantwoordelijkheid van Dubbel Plus, het onderhouden van een netwerk aan externe contacten en het binnenhalen van nieuwe opdrachten. Verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van gesubsidieerde arbeid en de aansturing van 800 medewerkers binnen Alcides. Onder mijn leiding heeft het bedrijf een positieve ontwikkeling doorgemaakt. De volgende zaken zijn gerealiseerd: het implementeren van een nieuw personeels informatiesysteem, vernieuwde werkwijze PZ functionarissen, vernieuwde bedrijfsstructuur gebaseerd op HRM management principes, het werken met taakverantwoordelijke teams en taakverantwoordelijke medewerkers, het ombuigen van een negatief bedrijfsresultaat naar een positief bedrijfsresultaat. Als directeur van Dubbel Plus maakte ik deel uit van het MT van Alcides.

1994-1999 Projectmanager leer-/werkbedrijf De Loods in Lelystad.
Taken: het opstarten (met ESF subsidie) en daarna leiden van het leer-/ werkbedrijf, bedrijfsvoering, het ontwikkelen en implementeren van een begeleidingsmethodiek voor randgroepjongeren, acquisitie van opdrachten voor het leer-/werkbedrijf. De Loods heeft een capaciteit van 26 leer/-werkplekken.

1992-1994 Projectleider arbeidsmarkttoeleiding, Stichting BZO te Amsterdam.
Taken: het uitvoeren en bedenken van arbeidstoeleidende activiteiten en projecten. Het stroomlijnen van alle toeleidende activiteiten binnen BZO. Deelname aan project Honingraat een ITB project voor bewoners van de sloopflats Geinwijk en Gerenstein in Amsterdam Zuidoost.

1990-1992 Intercedent bij Uitzendbureau Start
Taken: het opzetten van de Banenpool voor Stichting Maatwerk Amsterdam, acquisitie van banenpoolplekken, het plaatsen en begeleiden van banenpoolers op banenpool plekken.

1984-1990 Groepswerker, Boddaert Centra Amsterdam.
Taken: Het opvoeden en begeleiden van kinderen met problematisch gedrag in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar.

1981-1984 Groepsleider, Prins Hendrik Internaat te Nieuwegein.
Taken: Opvoeden en begeleiden van schipperskinderen.

Opleiding interimmanager

2010 Cursus Psycho-pathologie en bejegening, interne cursus van GGZinGeest

1997-1998 Post HBO Bedrijfskundig Management, Hogeschool In Holland, Diemen. Diploma behaald.

1996 Training functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren.

1995 Training conflicthantering en omgaan met agressie.
Cursus Arbeidsrecht en Ontslagrecht, Sosa Utrecht.
Training werkgeversbenadering / acquisitie, IVIO Lelystad.

1993 Cursus individuele traject benadering, AMA Tilburg.

1991-1992 3e jaar MBO- AP/PB (arbeidsmarkt en personeelsbeleid), Sosa Amsterdam, geen diploma behaald.

1991 Training klantgericht handelen en denken, VTC opleidingen.
Training in het voeren van slecht nieuws gesprekken.

1987-1988 Cursus recreatie sportleider, diploma behaald.

1986 Cursus Goldstein Therapie.

1981-1984 MBO inrichtingswerk, Cicsa Amsterdam, diploma behaald.

1979-1980 HBO verkeerskunde en planologie, Verkeersacademie Tilburg, geen diploma behaald.

1979 HAVO diploma behaald.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Kernwoorden: mensgericht, betrouwbaar, efficient en bevlogen.
Specialisatie: Conflicthantering en veranderingsprocessen.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits, Frans (matig)

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: