Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim-directeur / verandermanager

interim-directeur / verandermanager

Werkervaring interimmanager

2011: Directeur ad interim op een openbare basisschool in Lelystad.
Opdracht: Kwaliteitsverbetering van de organisatie en van het onderwijs.

2010: Directeur ad interim op een oecumenische basisschool in Amsterdam.
Opdracht: Vervanging, ondersteuning en advisering van het zittende management.

2008-2010: Directeur ad interim op een openbare basisschool in Ilpendam (NH).
Opdracht: Dagelijkse leiding, interne conflictafhandeling en de onderwijsinnovatie.
Daarnaast belast met de voorbereiding voor de nieuwbouw van een brede school.

2008: Directeur ad interim op een openbare basisschool in Oosthuizen (NH).
Opdracht: Dagelijkse leiding, met aandacht voor het reïntegratie- en verzuimbeleid.

2004-2010: Trainer Beroepvaardigheden voor praktiserende Mediators.
Opdracht: Mediation arbeidsconflict bij een maatschappelijke organisatie in Almere.
Opdracht: Mediation managementconflict bij een onderwijsorganisatie in Amsterdam.

2007: Directeur ad interim op een openbare basisschool in Smilde (Dr).
Opdracht: Dagelijkse Leiding, met aandacht voor onderwijsverbetering, zorg en de personele bezetting.

2006: Directeur ad interim op een openbare basisschool in Amsterdam (Westerpark).
Opdracht: Dagelijkse leiding, met aandacht voor de organisatie van het zorgaanbod en de inkrimping van het personeelsbestand.

2004-2006: Directeur ad interim op een oecumenische basisschool in Hoorn (NH).
Opdracht: Uittredebegeleiding zittende directeur en overname dagelijkse leiding.

2002-2004:
Onderzoek in opdracht van het bestuur Openbaar Onderwijs in Amsterdam-Noord.
Onderzoek in opdracht van een stichting voor Bijzonder Onderwijs in Amsterdam.
Onderzoeksopdracht ten behoeve van het openbaar basisonderwijs in Alkmaar
Onderzoeksopdracht ten behoeve van het openbaar basisonderwijs in Amsterdam .

2001-2003: Directeur ad interim op een openbare basisschool in Alkmaar.
Opdracht: Waarneming directie en begeleiding van de verbouwingswerkzaamheden.

1994-2002:
Bedrijfs- en organisatieadviseur ten behoeve van een productiebedrijf in Almere.
Outplacement t.b.v. een instelling voor ontwikkelingssamenwerking in Utrecht
Projectmanager Groepsoutplacement en re-integratieprojecten i.s.m. IVIO Lelystad.
Projectmanager Arbeidstoeleiding- en scholingstrajecten i.s.m. IVIO Lelystad.

Opleiding interimmanager

2010 Masterexamen Wijsbegeerte. Vrije Universiteit, Amsterdam.
1987 Doctoraalexamen Psychologie. Vrije Universiteit, Amsterdam.
1978 Diploma Natuur- & Wiskunde (acte NW). NGOLTBO, Alkmaar.
1972 Diploma A als scheepswerktuigkundige. HZS, Utrecht.
1967 Diploma VD als scheepswerktuigkundige. MZS, Dordrecht.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Een (interim) manager, coach en organisator die zowel resultaat- als mensgericht is. Ruime ervaring in het voortgezet onderwijs en het primaire onderwijs in het bijzonder op zwakke en zeer zwakke scholen.
Kenmerkende kwaliteiten als leidinggevende: medewerkers enthousiasmeren, inspireren, motiveren, sturen en coachen. Communicatief ingesteld en integer naar alle betrokkenen.
Creëert rust en bouwt aan een stimulerend maar veilig klimaat binnen de organisatie.
Daarnaast geregistreerd als mediator bij het NMI en daardoor in staat bij interne conflicten de partijen te begeleiden bij het vinden van een gezamenlijke oplossing van de geschillen.
In de kern gericht op de mens in de organisatie, zowel individueel als in groepen. Streeft ernaar om medewerkers de mogelijkheden te bieden het beste in zichzelf naar boven te halen en zo zichzelf en de organisatie te verrijken.


Talenkennis interimmanager

Engels in woord en geschrift.
Duits in woord.

Overig

Langdurige (politieke) bestuurlijke ervaring.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: