Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Marketingcommunicatie manager / Evenementenorganisator

Marketingcommunicatie manager / Evenementenorganisator

Werkervaring interimmanager

Samenvatting:
- 4 jaar ervaring in event management.
- 6 jaar ervaring in marketingcommunicatie/campagnemanagement (500 K+).
- 4 jaar ervaring in opzetten en reorganiseren van ondernemingen.
- Jurylid Stichting Adverteerdersjury Nederland in 2006, 2007 en 2008.


Freelance werkzaam sinds medio oktober 2007 voor de volgende opdrachtgevers:

Producent van bordspellen
(mei – medio juni 2008)
• Organisatie van de introductiedag van het Lama’s bordspel bij een warenhuisketen.

Beroepsorganisatie (non-profit)
(januari 2008 – medio april 2008)
• Interne- en externe communicatie m.b.t. de verhuizing en de opening van het nieuwe pand: onderzoek onder de medewerkers, schrijven van berichten voor het intranet, persberichten, coördineren totstandkoming instructieboekjes m.b.t. de verhuizing (schrijven teksten, coördineren opmaak en drukwerkbegeleiding).
• Coördinatie van speciaal drukwerk t.b.v. de opening, van ontwerp tot uitvoering (flyers, verpakkingsmateriaal, uitnodigingen e.d.).

Media- en distributiebedrijf
(november 2007 – medio april 2008)
• Organisatie van congres en informatiemarkt, 1.200 bezoekers.

Design Management bureau
(diverse opdrachten in de periode oktober 2007 – heden)
• Advies m.b.t. marketingcommunicatie strategie B-to-B cliënt
• Organisatorische werkzaamheden voor diverse opdrachtgevers t.b.v. deelname aan beurzen

Media- en distributiebedrijf
(oktober / november 2007)
• Organisatie prijsuitreiking ‘Leidsterteam van het Jaar 2007’

Dienstverlenende organisatie op het gebied van compliance en legal support
(oktober 2007 – heden)
• Ontwikkeling huisstijl
• Coördinatie drukwerk
• PR advies
• Begeleiding ontwikkeling website


september 2004 – medio oktober 2007; vast dienstverband
Beroepsorganisatie
Afdeling Communicatie
Communicatie Manager Arbeidsmarktcommunicatie
• Leidinggevend aan 2 medewerkers.
• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid ten aanzien van de voorlichting over het accountantsberoep en de opleidingen richting scholieren, studenten (primair) en docenten, decanen, ouders (secundair). Hiermee een substantiële bijdrage leverend aan de verbetering van het imago van de beroepsgroep.
• Budgetverantwoordelijk.
• Aansturen reclamebureau, interactief bureau en standbouwbedrijf.
• Overlegsituaties creëren en onderhouden met stakeholders van de beroepsorganisatie: afdelingen recruitment van de grote en middelgrote accountantskantoren, opleidingsinstituten (hbo en wo niveau) en andere belanghebbende partijen: (semi-) overheid en commerciële partijen.
• Initiëren en organiseren van evenementen en hiervoor fondsen werven.
• Rapporterend aan het Management Team.


augustus 2002 – augustus 2004; vast dienstverband
Beroepsorganisatie
Afdelingshoofd Voortgezette Educatie, Congressen en Evenementen
• Leidinggevend aan 8 medewerkers.
• Verantwoordelijk voor het initiëren van en invulling geven aan de herstructurering van de bedrijfsvoering/het beleid op het gebied van cursusorganisatie (met name de logistiek, ontwikkeling en invulling van het cursus programma en de administratieve organisatie).
• Verantwoordelijk voor het marketingbeleid.
• Eindverantwoordelijk voor de organisatie van cursussen, congressen en evenementen.
• Veelvuldig contact met verschillende interne afdelingen en externe partijen zoals cursuslocaties, diverse partners en klanten.
• Rapporterend aan het Management Team.

1995 – juli 2002: free-lance werkzaam:
• Event Manager bij diverse opdrachtgevers op het gebied van incentive travel: organisatie van diverse nationale en internationale (medische) bijeenkomsten en incentive reizen in binnen- en buitenland.
• Communications Executive bij een IT bedrijf (organisatie en begeleiding van internationale meetings en seminars en voorbereiding van deelname aan en assistentie tijdens internationale beurzen en congressen).
• Office manager bij een voedingsmiddelen productiebedrijf

01/1993 – 12/1994: vast dienstverband
Voedingsmiddelen productiebedrijf, 15 medewerkers.
Als Chef de Bureau vanaf de start betrokken bij de opzet van het nieuwe bedrijf.
• ‘Sparring partner’ van de Algemeen Directeur op het gebied van marketing, communicatie en management beleid.
• Organisatie van deelname aan vakbeurzen, evenementen.
• Verantwoordelijk voor de opzet van de kantoororganisatie.
• Verantwoordelijk voor het ontwerp van de relationele database en de product administratie.
• Mede-verantwoordelijk voor het marketing- en salesbeleid.
• Liaison tussen productie/keukenpersoneel en kantoor-personeel.
• Verantwoordelijk voor het inhuren van tijdelijk (productie) personeel.

In de periode 1985 – 1992 voor diverse Nederlandse en Amerikaans bedrijven werkzaam geweest in vast dienstverband: reclamebureaus, licentiehoudermaatschappij, IT-consultants, importmaatschappij.


Nevenactiviteit:
Jurylid Stichting Adverteerdersjury Nederland (SAN) in 2006, 2007 en 2008.


Persoonlijk:

Geboren op 3 mei 1966.

Gevolgde opleiding/cursussen:
- VWO (1984)
- Schoevers (1985)
- SRM - NGPR/A (1987)
- Schouten & Nelissen – Projectmanagement (2004)
- SRM – Marketingcommunicatie B (2006)

In bezit van een VAR en ingeschreven bij de KvK te Amsterdam.


Opleiding interimmanager

- VWO (1984)
- Schoevers (1985)
- SRM - NGPR/A (1987)
- Schouten & Nelissen – Projectmanagement (2004)
- SRM – Marketingcommunicatie B (2006)Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Marketingcommunicatie advies
Evenementenorganisatie
Optimalisatie van eenvoudige bedrijfsprocessen

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

Overig

Competenties:
- Sterk in het leggen van nieuwe contacten en weet mensen aan me te binden.
- Kan snel een situatie doorzien, een beslissing nemen en tot actie overgaan.
- Presteer het beste onder druk.
- Sterk in het opzetten en reorganiseren van processen en afdelingen.
- Oplossingsgericht.
- Praktisch.
- Oog voor detail.
- Kan goed organiseren en improviseren.
- Creatief.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken: