Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim manager

interim manager

Werkervaring interimmanager

2002-heden: Advies (eigen bureau)

2015
Bestuurder bij Regionaal Werkbedrijf Foodvalley
Werkzaamheden; zitting in het bestuur van RWB bestaande uit gemeenten, VNO, UWV en SW bedrijven en vakorganisaties die gezamenlijk de participatiewetgeving uitvoeren in de regio

2014
Lean consultant bij UWV.
Werkzaamheden: Procesoptimalisatie processen Juridische Dienst.

2013-2014
Lean consultant bij werknemersorganisatie voor politie, defensie en marechaussee.
Werkzaamheden: Proces optimalisatietraject ten behoeve van de afdeling Communicatie.

2013
Projectleider bij werknemersorganisatie in de uiterlijke verzorging.
Werkzaamheden:
• opzetten van een Academy
• dienstverlening voor ZZP’ers ontwikkelen.

2010-2013 Diverse trainingen georganiseerd in academische ziekenhuis in Rotterdam en een perifeer ziekenhuis in Rotterdam op het gebied van samenwerking en geïnspireerd op het boek “Als Disney de baas was in uw ziekenhuis”.


2010-2013 Program director bij grote werknemersorganisatie in de private sector. In collegiaal verband leiding aan de totale organisatie en ondersteuning van het bestuur, in het bijzonder de portefeuillehouder. Waarbij er verantwoordelijkheid wordt gedragen voor het grote geheel en de te realiseren organisatorische en politieke doelstellingen.
Werkzaamheden o.a.
• Dagelijkse leiding over een Department van professionals o.a. researchers, campagneleiders en trainers;
• Opzetten en invulling geven aan de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van het programmabureau en uitbouwen tot huidige omvang (bij start 2 fte, bij vertrek 50 fte);
• Nieuwe werkwijze en concept , in samenwerking met internationale partners vertalen naar Nederlands model, duurzaam verankeren in de organisatie, de methodiek verder ontwikkeld;
• Een planning- en controlecyclus inrichten voor het programmabureau;
• Advisering van directie en hoofdbestuur;
• Rapporteren over voortgang en de resultaten van het programma door zelf ontwikkelde rapportagesystemen;
• Nieuwe methodiek beschrijven door procesmodellen waardoor een consistente uitvoering beter wordt gewaarborgd;
• In- door en uitstroom HRM beleid ontwikkelen en implementeren;


2009 Adviseur van een maatschap Chirurgie in perifeer ziekenhuis. Werkzaamheden o.a.
• Advisering rondom samenwerking
• Advisering over optimalisatie werkzaamheden polikliniek
• Opstellen teamstatuut op basis van tijdbesteding onderzoeken, patiënt tevredenheidonderzoeken en medewerkers tevredenheidonderzoeken

2008-2009 Projectleider van het project Procesoptimalisatie in een perifeer ziekenhuis in het oosten van het land. Werkzaamheden o.a.:
• Procesbeschrijvingen opstellen van een twaalftal poliklinieken en ondersteunende diensten en verandervoorstellen/ optimalisatievoorstellen doen
• Opstellen van een cyclisch rooster voor het personeel werkzaam op de poliklinieken
• Definiëren van verschillende afspraaksoorten om te komen tot voorspelbare zorgroutes

2008 Interim unit coach in een academisch ziekenhuis in Rotterdam op de afdeling Neurochirurgie ( poli en kliniek). Werkzaamheden o.a.:
• Optimaliseren van bedrijfsprocessen en logistieke patiëntenzorg processen
• Professionalisering van de medewerker
• Optimaliseren rol van de leidinggevende

2007-2008 Interim teammanager bij een perifeer ziekenhuis in Midden Nederland. Werkzaamheden o.a.:
• Het implementeren van het elektronisch patiëntendossier (EPD);
• Het analyseren en optimaliseren van de werkwijze op de polikliniek
• Advisering en aanzet geven tot veranderen van cultuur.

2007-2008 Verzorgen van intervisie voor management en verpleegkundigen

2007 Verzorgen van trainingen Waardenmanagement voor het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam

2007 Interim unit hoofd op de poliklinieken Dermatologie en Soa en projectleider Zorgpaden bij een academisch ziekenhuis in Rotterdam Werkzaamheden o.a.:
• Opstellen en implementeren van een ziekteverzuimbeleid binnen de unit poliklinieken;
• De competenties, benoemd in de competentieprofielen voor Polikliniekassistent, afdelingsassistent en verpleegkundige, operationaliseren. Tevens het jaargesprek “nieuwe stijl” implementeren binnen de unit Poliklinieken
• Maandelijkse verslag uitbrengen van de gerealiseerde productie en bijbehorende budgetten aan het afdelingsbestuur binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het MT;
• Input en bijdrage leveren aan de veranderingsprocesprojecten ‘herijking van werkzaamheden’ en ontwerpen van zorgpaden.
• Bijdrage leveren aan de totstandkoming van een samenhangend en geïntegreerd productieproces ten behoeve van de efficiency in het zorgproces binnen de afdeling Soa en dermatologie.

2003- 2006 Interim werkzaamheden voor (landelijk werkende) reintegratiebedrijven.
Werkzaamheden oa:
• Dagelijkse leiding over diverse vestigingen;
• In een verkokerde organisatie de samenwerking weer tot stand gebracht, de fusie geïmplementeerd tussen de drie afzonderlijke organisatieonderdelen, de financiële administratie gestructureerd en het ziekteverzuimpercentage omlaag gebracht . Teamgrootte van 28 mensen;
• Continuïteit van goed draaiende vestiging gewaarborgd, structureren van de werkzaamheden i.v.m. grote toevloed van opdrachten, coachen van medewerkers. Teamgrootte van 19 mensen;
• Reorganiseren van het onderdeel dmv motivatiegesprekken, functioneringsgesprekken, organisatiedoelstellingen naar individuele medewerkers vertalen, commitment aan de orde stellen, samenvoeging initiëren en begeleiden naar twee teams. Teamgrootte van ongeveer 35 mensen;
• Coaching van directieleden en managers.


2003 Interim projectleider voor WSW bedrijf
Werkzaamheden: aansturen van team van eigen personeel en freelancers om binnen drie maanden 1400 cliënten vanuit de WIW en ID regeling van intake te voorzien.

Opleiding interimmanager

2015 Master Organisatie, Cultuur en Organisatie, Universiteit Utrecht

2014 Patisserie, Baking Academy

2013 Lean Expert, Green Belt

2013 Management Drives, drijfveren in de praktijk

2010 Systemen in Organisaties, Yoep Choy en de Baak

2006 Opleiding tot partner Waardenmanagement

2005: SROI (Social Return On Investment)

2003 – 2004: The Lime Tree, all-round mediation

2001 –2003: Master of Business Management (bedrijfskunde)

2001: Krauthammer; Leiding geven voor hoger kader

1999: Essence en Source, persoonlijkheidstrainingen

1992 - 1995: HBO Personeelswerk en Arbeidsverhoudingen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Analytisch, strategisch, stimulerend

Talenkennis interimmanager

Ned, Eng

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: