Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Communicatieadviseur

Communicatieadviseur

Werkervaring interimmanager

Bedrijf Stichting Ipse de Bruggen (Ipse de Bruggen is een stichting voor mensen met een verstandelijke beperking. Er werken ongeveer 5000 mensen, 4300 klanten en 270 locaties verspreid over heel Zuid-Holland)
Periode Oktober 2008- juli 2009
Functie Communicatieadviseur
Dienstverband Detachering
Werkzaamheden Adviseren bij verschillende projecten met betrekking tot interne en externe communicatie, zoals het herinrichten van het internet en intranet en huisstijl na een fusie. Adviseren en produceren van verschillende communicatiemiddelen, zowel intern als extern. Werkzaamheden als webmaster van het internet. Het schrijven en plaatsen van teksten op internet en intranet. Het schrijven van persberichten en perscontacten onderhouden. Schrijven van teksten voor het personeelsblad. Verzorgen van beeldmateriaal voor het personeelsblad en internet/ intranet.

Bedrijf Gemeente Barendrecht
Periode Oktober 2007- April 2008
Functie Communicatieadviseur
Dienstverband Detachering
Werkzaamheden Adviseren bij projecten met betrekking tot interne en externe communicatie, zoals een wervingscampagne voor personeel. Het schrijven van persberichten. Het schrijven van speeches voor wethouders en de burgemeester. Het beantwoorden van persvragen. Het organiseren van bijeenkomsten. Schrijven en redigeren van teksten voor de regionale krant “ De Schakel” . Verzorgen van beeldmateriaal voor De Schakel en internet/ intranet. Het schrijven en plaatsen van teksten op internet en intranet.

Bedrijf Gemeente Leiden
Periode Juni 2006- Maart 2007
Functie Communicatiemedewerker
Dienstverband Detachering
Werkzaamheden Communicatieactiviteiten voor de Dienst Sociale Zaken. De activiteiten bestonden o.a. uit het produceren van een nieuwsbrief, zowel inhoudelijk als het drukwerkproces. Het produceren van verschillende communicatiemiddelen, zoals informatiebladen, folders voor bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Het organiseren van bijeenkomsten. Adviseren van de directie met betrekking tot interne communicatie. Het schrijven van persberichten. Schrijven en redigeren van teksten voor regionale kranten en het personeelsblad. Schrijven en uitvoeren van communicatieplannen.

Bedrijf Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Periode Oktober 2004- Oktober 2005
Functie Communicatie/projectmedewerker
Dienstverband Detachering
Werkzaamheden Voor het project DURP (Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen) de communicatie verzorgen. Coördineren van het opstellen en uitvoeren van het communicatieplan. Coördineren van de communicatiemiddelen (Brochures, rapporten, nieuwsbrieven, website). Aanspreekpunt van DURP voor alle betrokken partijen (overheden, RO- bureau’s, pers). Organiseren van bijeenkomsten en evenementen. Ondersteuning van het DURP-team.

Bedrijf Landelijke Stichting Zorgwijzers op Internet
Deze stichting heeft als doel een regionaal informatienetwerk op het internet op te zetten, gericht op zorg en welzijn. Het streven is een landelijk dekkend netwerk van regionale zorgwijzers.
Periode Maart 2002- Maart 2004
Functie Communicatie/projectmedewerker
Dienstverband vast

Werkzaamheden Verantwoordelijk voor de P.R. en communicatie van de Landelijke Stichting.
Ondersteunen en adviseren van het Landelijk Platform en het Bestuur. Aanspreekpunt van de Landelijke Stichting voor alle betrokken partijen. Werving en ondersteuning van nieuwe regio’s d.m.v mailings, presentaties, congressen, tijdschriftartikelen. Ondersteuning van de bestaande regio’s.

Bedrijf MCA Communicatie (Gespecialiseerd in communicatie richting allochtonen)
Periode Oktober 2000- Maart 2002
Functie Communicatiemedewerker
Dienstverband vast
Werkzaamheden Schrijven en uitvoeren van communicatieplannen.
Het produceren van reclame- en voorlichtingsmateriaal, begeleiden van drukwerkproces, distribueren van reclame-en voorlichtingsmateriaal, verzorgen van mailings, onderhouden van databestanden, het onderhouden van contacten met klanten, contacten met de pers, schrijven en redigeren van teksten, schrijven en uitgeven van persberichten, organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten

Bedrijf DSP-Communicatie-adviseurs b.v.
Periode December 1999-Juli 2000
Functie Projectmedewerker
Deinstverband vast
Werkzaamheden Onderzoek naar het internetgedrag van jongeren tussen de 12 en 25 jaar, met betrekking tot downloaden en kopen van muziek via het internet. Doel van het onderzoek is profileren van de doelgroep en hun internetgedrag, met in het bijzonder de motivatie voor dit gedrag. Dit is tevens onderwerp van mijn eindscriptie: “Internetbehaviour of the youth and their motivations”. De scriptie is in het Engels geschreven. Opzet van een focusgroep voor een nieuwe muzieksite teneinde ideeën te ontwikkelen voor het verbeteren van deze site.

Bedrijf Studentonline
Periode September 1998- Maart 1999
Functie Communicatiemedewerker
Werkzaamheden Het ontwikkelen van ideeën en het bijhouden en verzorgen van de content van een nieuwe site gericht op studenten

Bedrijf SNT
Periode April 1998- Februari 1999
Functie Communicator
Werkzaamheden Callcenter werkzaamheden voor de klantenservice van een verzekeringsmaatschappij


Opleiding interimmanager

1. Atheneum Dalton Scholengemeenschap 1990-1996

2. Communicatiewetenschap Universiteit van Amsterdam 1996-2000 Specialisatierichting: Publieksstudies


Talenkennis interimmanager

Nederlands Engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: