Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

management consultant

management consultant

Werkervaring interimmanager

Ervaring tot heden als zelfstandig adviseur (m.i.v. 1999):

Onderzoek naar de aansturingsrelatie tussen de gemeente Emmen en de voormalige locale welzijnsinstelling ten behoeve van de Commissie Rekenkamer van de gemeente Emmen.

Gastdocent posthbo operational auditing Haagse Hogeschool

Ministerie van LNV, audit verzelfstandiging Rijksdienst voor Vee en Vlees

Ministerie van Buitenlandse Zaken audit subsidiestromen directie mensenrechten en vredesopbouw

IJsselland Ziekenhuis Capelle, opzetten AO geintegreerd factureren van ziekenhuis en specialistenmaatschappen

Doorlichting bedrijfsvoering beleidsdirectie Groen Ruimte en Recreatie, Ministerie van LNV

Ministerie van Defensie: inrichting AO decentrale inkoopfunctie

1994-1999 beleidsmedewerker beleidszaken FEZ ministerie van financien: aandachtsgebieden bedrijfsvoering, planning & control, beleidsmatig-budgettaire vraagstukken, verzelfstandiging en ZBO's.

1992-1994 beleidsmedewerker AO FEZ ministerie van financien
(FEZ is de concerncontroller van het ministerie.)

Opleiding interimmanager

1999-2006 lid VRO (vereniging register operational auditors)
1999 postdoctorale opleiding operational auditing Universiteit van Amsterdam
afstudeerreferaat over operational auditing bij de Belastingdienst in een veranderende omgeving
1994 vakopleiding openbare financien (VOFHA)
1991 doctoraal bedrijfseconomie Erasmuns Universiteit Rotterdam, bedrijfseconomische variant

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

management ondersteunend adviseur planning & control administratieve organisatie en operational audit vanuit integraal management benadering


Talenkennis interimmanager

nederlands, engels, duits, frans

Overig

2001: publicatie van een artikel in Overheidsmanagement over de toekomst van de audit-functie bij het rijk i.s.m. de heer Molenkamp.

liefhebberijen: klassiek piano, beeldende kunsten

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: