Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim manager

Interim manager

Werkervaring interimmanager

01/03 – 10/04 Co-manager / interim manager bureau Pro-actie & Preventie van een grote gemeente. Doel van de opdracht: tijdelijke begeleiding van zittende manager en reorganisatie van de afdeling.

08/01 – 12/02 Sabatical en studieverlof

11/00 – 07/01 Interim manager Projectontwikkeling Verkeer bij een business unit dat zich bezighoudt met de realisatie van grote projecten op het gebied van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties.
Doel van de opdracht was de afdeling te veranderen van een ambtelijke organisatie naar een commercieel denkend en handelende organisatie.

01/00 – 10/00 Hoofd afdeling Emissie bij een hoogheemraadschap. Het betreft een vervolgopdracht waarin verdere implementatie van het nieuwe resultaatgerichte besturingsconcept gerealiseerd moet worden en de werving van een leidinggevende voor deze functie ter hand genomen.

03/99 – 01/00 Hoofd van de afdelingen Rioleringszaken en Vergunningen bij een hoogheemraadschap. Opdracht: Reorganisatie van de afdeling en begeleiding van het hoofd van de hoofdafdeling. Doel van de opdracht was de slechte werksfeer en het hoge ziekteverzuim als gevolg van gebrek aan communicatie, organisatie en integraal management, om te buigen.

03/97 – 10/98 Hoofd P&O bij een groot Advocatenkantoor met vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Brussel.
Opdracht: het ontwikkelen van een HRM-beleid; het reorganiseren van de afdeling P&O met als doel de dienstverlening te verbeteren en voor te bereiden op de toekomstige eisen.

02/96 - 03/97 Kantoor directeur bij een groot Advocatenkantoor met vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Brussel.
Waarneming van alle algemeen management taken van de kantoordirecteur en advisering t.a.v. besturingsconcept

01/96 - 08/97 Projectmanager van een automatiseringsproject bij een openbaar vervoer bedrijf.
Opdracht: aansturing van het project dat tot doel had de volledig automatiseren van het planningsproces van busdiensten en roosters van de chauffeurs.


Opleiding interimmanager

HBO Bedrijfskunde en diverse cursussen op het gebied van algemeen en financieel management, waaronder Ondernemingsbesturing als concurrentiemiddel en kwaliteitsmanagement.
Bedrijfskunde doctoraal – Erasmus universiteit – Rotterdam op scriptie na afgerond


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Verandermanagement in complexe omgevingen, procesmanagement en -begeleiden; advieseur bedrijfsvoering, resultaatgericht met oog voor het proces; technisch inzicht; innovatief en creatief; analytisch; oog voor controversiële belangen; coach; ondernemer

Talenkennis interimmanager

Engels: native; spaans en duits: goed; frans: matig.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: