Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim-management en advies

interim-management en advies

Werkervaring interimmanager

In mijn functie als directeur heb ik ervaring met het leiden van meer scholen op verschillende locaties. Ook heb ik een fusie tussen twee basisscholen succesvol af weten te ronden.

Naast mijn functie als directeur, heb ik ook enkele jaren de rol van coördinator mogen vervullen van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs afdeling 06-03, bestaande uit alle protestants-christelijke en openbare basisscholen in de gemeente Hellendoorn en Holten en de overige scholen van onze stichting. In deze rol heb ik vaak contacten met externe partijen zoals Schoolmaatschappelijk Werk, GGD e.d. Ook heb ik zitting gehad in allerlei gemeentelijke overlegorganen met voorschoolse instanties en scholen (speciaal) voortgezet onderwijs

Hoewel ik het grootste deel van mijn carrière in het basisonderwijs werkzaam ben geweest, heb ik ook gewerkt in het voortgezet en speciaal onderwijs en enkele jaren bij volwasseneneducatie.

Hieronder volgt een overzicht van mijn ervaring in het onderwijs:
leerkracht basisscholen gemeente Almelo (1979-1998)
leraar economische vakken Stichting Hout&Meubel (1990-1998)
directeur basisschool gemeente Twenterand(1998 -2004_
directeur basisschool gemeente Hellendoorn (2004-2005
meerscholendirecteur basisscholen Stichting ROOS (2005-2017)
interimdirecteur Stichting Bijeen Hoogeveen (mei 2017-aug 2017)
interimdirecteur Stichting Paraatscholen (sept 2017-dec 2017)

Opleiding interimmanager

VWO
Pabo
LO Handelskennis
Schoolleidersopleiding
Daltoncertificaat (inclusief Dalton en Management)
RDO geregistreerd
Lead and learn (management opleiding)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Energiek, Doelgericht, Teamspeler, Extravert, Bruggenbouwer, Humorvol, Doortastend

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

Overig

In mijn vrije tijd ben ik voorzitter van muziektheater Servus en zing en speel mee bij de musicalafdeling

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: