Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Locatiemanager / Opleidingsmanager

Locatiemanager / Opleidingsmanager

Werkervaring interimmanager

Juni 2015 – Heden – (Hoger Onderwijs – Avans Plus)
- Actief als (kern)docent, examinator en assessment psycholoog binnen de opleiding Verpleegkunde.
- Lid van de examencommissie afdeling verpleegkunde.

Juni 2015 – Augustus 2016 – (VG – Humanitas DMH)
- Interim locatiemanager woonvoorziening
- Oplossen van conflict tussen cliënten- en verwantenraad en management.
- Begeleiden verhuizingen bewoners en intern verbouwproces.
- Medewerkers begeleiden in veranderproces:
o Coaching richting zelfsturing.
o Vergroten mate van professionalisering en verbeteren beroepshouding.
o Ondersteunen bij het maken van omslag naar meer klantgericht handelen.

September 2014 – December 2014 – (VVT - Carint-Reggeland)
- Competentiesets defeniëren voor tweetal nieuwe managementfuncties.
- Assessments afnemen bij een dertigtal managers op mogelijke geschiktheid voor deze functies.

September 2013 – Januari 2014 – (VVT – De Breedonk)
- Coachen en trainen van een zorgteam en een aantal individuele medewerkers in onderlinge samenwerking.
- Ondersteunen bij het maken van omslag naar meer klantgericht handelen.

November 2012 – Juni 2013 – (VVT - Aafje)
Trainings- en procesbegeleidingstraject bij de afdeling Behandeling van een grote zorgaanbieder in de VVT. Ongeveer 120 medewerkers
- Coachings-, begeleidings-, en trainingstraject van 9 teams waarbij de volgende onderdelen expliciet aan bod kwamen:
o Positiebepaling van de afdeling Behandeling naar de markt. Uitbreiding van de activiteiten van de tweede naar de eerste lijn. Hiermee samenhangend: verbetering positie in de wijk, verbetering van de communicatie en samenwerking met huisartsen, kijken naar mogelijkheden om vanuit het verpleeg- of verzorgingshuis behandeling extramuraal te kunnen leveren.
o Imagoverbetering van de afdeling zowel intern als extern.
o Verbetering samenwerking met de uitvoerende zorg. Op veel locaties waren hierin knelpunten, gevoelens van onderlinge concurrentie en gebrek aan wederzijds inlevingsvermogen.
o Aanleren van ondernemingsvaardigheden ten behoeve van het opstarten van meer eerstelijnsactiviteiten.

September 2011 – December 2012 – (VG - SDW)
Slecht functionerend team dagbesteding t.g.v. ontbreken van leiderschap.
- Interim locatie manager centrum voor dagbesteding ouderen;
- Medewerkers begeleiden in veranderproces:
o Anders inrichten van dagbesteding in het kader van de nieuwe WMO.
o Cliëntgerichter werken binnen de dagbesteding.
o Werken binnen budget, dus keuzes maken, helder communiceren en verantwoorden.
- Projectleider voor financieel gezond exploiteren gebouw, coördineren interne verhuizing en invlechten met ander activiteiten.
- Communiceren met buurtbewoners en andere belanghebbenden.
- Aansturen medewerkers.

Slecht functionerend team woonlocatie t.g.v. ontbreken van leiderschap.
- Interim locatie manager woonvoorziening;
- Communicatie met familie van cliënten;
- Oplossen van diverse conflicten tussen medewerkers en familie van cliënten;
- Medewerkers begeleiden in veranderproces:
o Cliëntgerichter werken binnen de woonvoorziening.
o Werken binnen budget, dus keuzes maken, helder communiceren en verantwoorden.
- Aansturen medewerkers

April 2010 – December 2010 – (VVT – tanteLouise-Vivensis)
Slecht functionerend team t.g.v. ontbreken van leiderschap. Veel onderlinge wrijving en irritaties. Afdeling van weinig toegevoegde waarde voor de organisatie.
- Interim manager opleidingen
- Afdeling begeleiden in veranderproces
- Opzetten strategisch opleidingsbeleid
- Opzetten Academie
- Herstructureren budgetering
- Aansturen medewerkers
- Projectmanagement diverse complexe opleidingstrajecten
- Begeleiden teamleiders bij veranderingstrajecten

April 2009 – Maart 2010 – (VG – Nieuw Woelwijck).
Functiestructuur aangepast aan veranderende eisen gesteld vanuit de samenleving. Flexibeler systeem ontworpen, beter toepasbaar voor managers.
- Adviestraject herstructurering functiestructuur.
- Traject herziening FWG

November 2008 – Augustus 2009 – (VG – Twentse Zorgcentra).
Veel problemen in het team, weinig samenwerking. Geen duidelijke visie op toegevoegde waarde afdeling. Problemen met WVA administratie.
- Interim manager opleidingen
- Opzetten Academie
- Herstructureren WVA traject
- Afdeling begeleiden in veranderproces
- Opzetten strategisch opleidingsbeleid
- Aansturen medewerkers
- Begeleiden teamleiders bij veranderingstrajecten

April 2008 – September 2008 – (Gemeente - Gemeente Montferland).
Team HR werd intern door management niet gezien als partner. Problemen in de onderlinge samenwerking binnen het team.
- Interim hoofd P&O
- Afdeling begeleiden in veranderproces
- Intern dienstverleningsconcept en adviseursschap opzetten
- Aansturen medewerkers
- Begeleiden teamleiders bij veranderingstrajecten

Opleiding interimmanager

Relevante opleidingen:

1995 - 1998 WO Algemene cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit
1998 - 2007 WO Arbeids –en Organisatiepsychologie aan de Open Universiteit.

Relevante cursussen en trainingen:

2017 Certificering Basiskwalificatie Examinering (BKE)
2002 - 2004 RDA methodiek voor competentiemanagement. Gecertificeerd als professional.
2001 Visie op weg naar manifestatie – Visions Unlimited
Een training voor het faciliteren bij het bouwen van visies op het persoonlijke vlak en op organisatieniveau.
2001 Praktisch Projectmanagement – NIMO
2000 Rendement van opleidingen meten - OVP
1998 Handelingsgericht leren, trainers tools – Schouten & Nelissen
1997 / 1998 Management training - Krauthammer International.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

 Open, eerlijk en inlevend
 Sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 Analytisch denker
 Bruggenbouwer en bemiddelaar
 Doelgericht
 Kan anderen enthousiasmeren, motiveren en corrigeren
 Positieve basishouding
 Zelfstandig handelend
 Ondernemend (ziet kansen)Talenkennis interimmanager

Nederlands uitstekend, zowel in woord als in geschrift
Duits en Engels goed

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: