Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim manager, project manager, coach, trainer, interim ma

Interim manager, project manager, coach, trainer, interim ma

Werkervaring interimmanager

Febr. 2010 - heden

Nov. 2007 - Jan. 2010 Teammanager Facilitaire Dienst
Als teammanager ben ik verantwoordelijk voor de facilitaire zaken binnen verpleeghuis Wooncentrum Heerewegen. Naast de dagelijkse aansturing van de restauratieve dienst, receptie, storings- en schoonmaakdienst, ben ik verantwoordelijk voor de BHV-organisatie en vervul ik de rol van preventiemedewerker. Daarnaast ben ik projectleider van diverse projecten zoals het werken met robot Zora en het implementeren van de digitale reserveringsmodule en als adviseur ben ik betrokken bij het project nieuwbouw.

HR-adviseur bij adviesorganisatie Pentascope
Als HR-adviseur ben ik sparringpartner en adviseur voor leidinggevenden en het management. Daarnaast ben ik coördinator en adviseur m.b.t. ziekteverzuim, mantelzorg en re-integratie trajecten. Ik begeleid en stuur de medewerkers van de HR-administratie aan in de rol van leidinggevende. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het afsluiten en beheren van diverse contracten (o.a. leasemaatschappij, arbodienst en zorgverzekeraar).

Nov. 2007 - Jan. 2010 Coach Pentascope
Als coach voer ik gesprekken met medewerkers o.a. naar aanleiding van de gedragsanalyse. Ik help ze inzicht te geven in hun gedrag en ze bewust te maken van hun talenten om van daaruit de juiste keuzes te maken; waar krijg je nu echt energie van en hoe kan je dit inzetten in je werk.

2001 - 2007


Managing Consultant Consultant bij adviesorganisatie Pentascope
Als consultant werk ik op diverse projecten en in diverse rollen zoals:

Interim Ketenmanager KPN (mei 2006 – dec. 2006), coachen medewerkers
Als Ketenmanager ontwikkel en optimaliseer ik processen, teneinde de afgesproken kwaliteit te realiseren. Daarnaast coach ik het team zodat er een betere samenwerking wordt gerealiseerd.


Trainer bij Achmea (jan. – maart 2006)
Met de introductie van de nieuwe zorgverzekering dient er anders gewerkt te gaan worden. Ik heb een training ontwikkeld en de medewerkers getraind. Met als resultaat dat de medewerkers van afdeling declaratie zijn opgeleid en bekend zijn met de regels van de nieuwe zorgverzekering.


Procesontwerper GSK (2005)
Als procesontwerper analyseer en optimaliseer ik diverse bestaande processen.
De afdeling New Product Introduction wordt hierdoor beter zichtbaar binnen de organisatie en meer betrokken bij belangrijke processen.

Implementatiecoördinator project SAP Procure-to-Pay ABN AMRO (2005)
Als coördinator ben ik betrokken bij de implementatie van SAP op de centrale crediteuren afdeling van de BU NL. Naast proces optimalisatie bereiden we de facilitair medewerkers voor op de nieuwe situatie door het implementeren van de nieuwe werkprocessen. Dienstenstromen zijn opgenomen in SAP waardoor de bank een goede prognose kan afgeven van de te verwachten maandelijkse kosten.

Teammanager Afdeling Verhuur Woonzorg Nederland (mei 2004 – jan. 2005)
Als teammanager ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het team. Er vindt een reorganisatie plaats waarbij een aantal afdelingen centraal gevestigd gaan worden op één locatie en waarbij de decentrale afdelingen worden opgeheven. Voor de afdeling Verhuur betekent dit dat de afdeling in ruim een half jaar tijd groeit van 4 naar 10 medewerkers. Een belangrijk ontwikkelpunt voor het team is het realiseren van een beter imago richting de interne klant.

Senior Consultant Facilitair Manager / Hoofd Management Support / Thuiszorgorganisatie Icare (jan. 2003 – april 2004)
Als facilitair manager ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de afdeling Inkoop, de Helpdesk Facilitaire Zaken en de Administratie. Gedurende de opdracht initieer en implementeer ik meerdere veranderingen, zoals o.a. het digitaliseren en implementeren van de vergaderservice. Daarnaast sluit ik meerdere inkoopcontracten opnieuw af met leveranciers waardoor een kostenbesparing wordt gerealiseerd.

Coach Facilitaire Dienst Thuiszorgorganisatie Icare (jan. 2003 - april 2004)
Ik begeleid en coach vijf toekomstige managers zodat zij binnen zes maanden zelfstandig hun eigen regio kunnen aansturen. Voorheen had elke functionaris zijn/haar eigen specialisme (gebouwenbeheer, catering, logistiek, receptie en schoonmaak). In de nieuwe situatie zijn deze specialismen samengevoegd tot één functie. Elke manager deelt zijn kennis zodat uiteindelijk het hele team allround is. Goede samenwerking in het team is noodzakelijk voor het slagen van het project.
Trainer Thuiszorgorganisatie Icare (sept. 2002 – jan. 2003)
Als trainer maak ik de training op maat voor de verschillende doelgroepen. Tevens geef ik deze training aan de betreffende doelgroepen. Het betreft een training om te leren werken met een nieuw personeelsregistratiesysteem.
Consultant Adviseur en proces ontwerper bij Wooncompagnie (aug. – sept. 2001)
Bij een woningcorporatie wordt een callcenter ingericht. Onderdeel van mijn rol is het interviewen van medewerkers van diverse afdelingen om informatie te krijgen over de meest gestelde vragen door huurders. Deze informatie is verwerkt in de database voor een 1e lijn callcenter.

Juli 2000 – juli 2001 Districtsmanager Facilitaire Dienstverlening ISS
Als districtmanager ben ik eindverantwoordelijk voor het district Friesland: het personeelsbeleid, efficiënte inkoop, het financieel beheer, de acquisitie en het relatiebeheer. Ik geef direct leiding aan zes managers en een administratieve medewerker.

Jan. 1997 – juni 2000 Rayonmanager Facilitaire Dienstverlening ISS
Als rayonmanager ben ik verantwoordelijk voor alle activiteiten binnen mijn eigen rayon. Ik draag o.a. zorg voor het relatiebeheer van ruim 60 opdrachtgevers en stuur ruim 100 parttime medewerkers aan. Door mijn mensgerichte manier van leidinggeven realiseer ik een stabiel rayon.

Opleiding interimmanager

Hanzehogeschool Groningen, Studie Facilitaire Dienstverlening (1992/1996)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Zie hier onder.

Talenkennis interimmanager

Zie hier onder.

Overig

Herma is een energiek en betrokken persoon. Een people manager met oog voor het individu. Ze is een generalist met een goed analytisch vermogen, klant- en resultaatgericht. Ze is helder en duidelijk in haar communicatie en weet met humor en betrokkenheid mensen te motiveren.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: