Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

project-/verander-manager

project-/verander-manager

Werkervaring interimmanager

Profiel
Energieke professional. Analytisch, creatief, oplossings- en resultaatgericht met aandacht voor ontwikkeling en het belang van de klant. Teamspeler met positieve grondhouding, gericht op het creëren van draagvlak en win-win resultaten.

Ervaring
Zelfstandig adviseur - september 2015-heden

Introductie en implementatie flexwerken bij verhuizing kantoormedewerkers Van Gogh Museum
Procesmanagement initiatieffase groepswonen voor gezinnen met meervoudige gehandicapte kinderen
Conceptontwikkeling en projectmanagement voor groepswonen ouderen in Scheveningen

COA - teamhoofd Vastgoedexploitatie a.i. (juni 2014-aug 2015)
Opzetten van en leidinggeven aan afdeling
Opstellen onderhoudsbeleidsplan
Versterken financiële jaarcyclus en bijbehorende processen
Implementatie Vastgoed Management Informatie Systeem en bijbehorende processen
Implementatie regiemodel – rolbepaling Vastgoedregisseurs en voorbereiding aanpassing beheercontracten met toeleveranciers

GGZ Rivierduinen - hoofd afdeling Huisvesting (2007-mei 2014)
MT lid Vastgoedbedrijf (tot 2012 MT lid Servicebedrijf)
Aansturing afdeling verantwoordelijk voor:
• Planmatig onderhoud en functiewijzigingen van gebouwen
• Storingsonderhoud en klein dagelijks onderhoud (front office)
• Nieuwbouw- en renovatieprojecten
• Beleidsadvisering t.a.v. o.a. gebouwveiligheid, toegankelijkheid, energiebeheer en gebouwkwaliteit
Programmamanagement herhuisvestingproject (17 (ver)bouw en sloopprojecten)
Jaarlijks opstellen afdelingsbegroting en periodieke rapportage middels planning- en controlcyclus
Implementatie beleidwijzingen en e-HRM t.a.v. o.a. (ziekte)verzuim, verlofregistratie (Harmony), verbetermanagement (ITask), factuurafhandeling en declaraties (proActive)
Inkopen en implementeren van nieuw Management Informatie Systeem
Het opstellen en implementeren van beleid t.a.v. o.a. legionella-, brand-, asbest-, en elektronische veiligheid en energiebeheer
Professionaliseren leveranciersbeheer o.a. door invoering van kritische prestatie-indicatoren en aansluitend aanbesteden van het preventief en planmatig onderhoud aan installaties 

Erasmus MC - senior adviseur huisvestingsbeleid (2006)
Opstellen diverse onderdelen Programma van Eisen (PvE) t.b.v. Sophia Kinderziekenhuis
 Beleidsontwikkeling ´het nieuwe werken´ voor staffuncties en medisch personeel
 Voorbereiding renovatie beddenhuis rekening houdende met doorlopende bedrijfsvoering
 Definitiefase nieuwbouw Moeder en Kind Centrum op Sophia Kinderziekenhuis incl operatie complex en intensive care voor neonatologie.

TU Delft directie Vastgoed - projectmanager (2000-2006)
Initiatieffase t/m realisatie herbestemming onderwijsgebouw tot kantoor voor onderzoeksinstituut OTB
Initiatieffase t/m realisatie uitbreiding van kantoren bij laboratorium Stevin II met 2 verdiepingen inclusief implementatie ´het nieuwe werken´
Definitiefase herhuisvesting laboratoria faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen
Plan- en contractvorming voor ontwikkelen huisvesting Dienst Technische Ondersteuning op basis van risicodragend projectmanagement
Programma van Eisen herhuisvesting faculteit Technische Natuurwetenschappen (48.000 m2 renovatie en 20.000 m2 nieuwbouw)
Beleidsontwikkeling
• Intern huurbeleid / ruimtenormering
• Demarcatie gebruiker / eigenaar
• (Europees) aanbesteden / contractvorming adviseurs en uitvoerende partijen
• Algemene inkoopvoorwaarden

Braaksma & Roos architekten/Restauratie Advies en Begeleidingsbureau - projectleider (1993-2000)
Acquisitie en offertevorming
Advisering van gemeentes bijv. t.a.v. het verlenen van monumentenvergunningen
Onderhoud en restauratie van diverse monumenten
(Haalbaarheidsstudies naar mogelijkheden tot) herbestemming en uitbreiding groot aantal monumentale objecten
Opstellen kwaliteitsplan conform ISO 9001

Nevenactiviteiten
Mei 2014- heden bestuurslid Bwandafonds
2009- heden kascommissie Stichting Bouwnetwerk
2007-2009 Penningmeester Stichting Bouwnetwerk
Musiceren en koken

Opleiding interimmanager

Relevante opleidingen
Euroforum, Leergang Vastgoedmanagement in de zorg (2012-2013)
AAG, bouwprocessen in de zorg (voorjaar 2010)
Bureau Zuidema, Cursus Inzicht in Invloed (voorjaar 2009)
Van Harte Lingsma, Cursus Persoonsgericht Projectleiden (najaar 2003)
Diverse vakinhoudelijke opleidingen
TU Delft Bouwkunde, differentiatie: ontwerpen van gebouwen en voorraadbeheer (diploma 1993)

Talenkennis interimmanager

NL
EN


 beschikbaar?

Interim managers zoeken: