Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Operationele Manager met HR achtergrond

Operationele Manager met HR achtergrond

Werkervaring interimmanager

-17 jaar operationele manager
-10 jaar divers HRM

6/2016 – heden Teammanager HR
Manager van het team pensioen- & uitkeringsspecialisten die het gehele klant – administratie verwerkingsproces van de pensioen, ZW eigen risico en Bovenwettelijke WW uitkeringstoekenningen verzorgen voor klanten. Verantwoordelijk voor uitvoering van het personeelsbeleid, productie-planning, contacten grote accounts, lean uitvoering en omzetrealisatie.

4/2015 – 6/2016 Teammanager Pensioen
Manager van 30 pensioenspecialisten (m.n. hbo-functies) die uitvoering geven 2e lijnsklantcontact en het gehele reken- en verwerkingsproces van de pensioen toekenningen. Verantwoordelijk voor uitvoering van het personeelsbeleid, aanname personeel, SLA realisatie, teambudgettering, klantcontacten, kwaliteits-management en ISAE.
Speciale taak: het leiden van workshops t.b.v. lean methodiek.

8/2006 – 3/2015​ Afdelingshoofd Gemeente
Manager van 25-30 medewerkers die de Participatie Wet uitvoeren. Verantwoordelijk voor uitvoering van het personeelsbeleid, personeels- en productieplanning, kwaliteitsbewaking, vereenvoudigen van werk-processen, de realisatie van de in- & uitstroom van klanten en inkoop van trajecten. Speciale taak: trainer voor lean workshops

6/2004 - 8/2006​ Operationeel Manager pensioenfonds
Manager van 4 teammanagers binnen de afdeling Werkgeversdiensten. Verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle operationele personele zaken, de klantcontacten met deelnemers en werkgevers, behalen SLA afspraken, rapportage aan klanten, financiële en ISAE verantwoording.

3/2001 - 6/2004​ Teammanager Pensioenen
Managen van een team dat de pensioenpremie berekening en werkgeverscontacten uitvoerden. Verantwoordelijk voor uitvoeren van operationeel HR-beleid, behalen SLA afspraken, teambudgettering, klantcontacten met werkgevers en ISAE verantwoording

2000 – 2001 Hoofd P&O a.i. Beveiliging (6 maanden)

1997 – 2000 Regio Personeelsmanager Beveiliging
HR business partner voor het managementteam en direct rapportage aan de HR-directeur. Het managen van de regio personeelsfunctionarissen, vertalen van de business strategie in plannen voor lokaal HR beleid. Participeren in verandertrajecten en uitvoering geven aan het ontwikkeling voor management, verzuimbeleid en gezondheidsmanagement. Het adviseren en ondersteunen van lijnmanagers in complexe HR situaties.

1996 – 1997 HR Business Partner
Directe rapportage aan de regiodirecteur Noord Holland. Verantwoordelijk voor de operationele aspecten van het HR vakgebied, adviseren en begeleiden van managers, rechtspositionele en organisatorische knelpunten.

1995 – 1996 Personeelsfunctionaris Kraamzorg
Verantwoordelijk voor de operationele aspecten van het HR beleid, ziekteverzuim, opleiding- en trainingstrajecten, werving & selectie, adviseren van het management bij de uitvoering van het personeelsbeleid.

Opleiding interimmanager

Sturen van Verandering de Baak (2014)
Lean Atos (2010)
Divers management cursussen en projectmanagement
HBO Personeel & Arbeid, Hogeschool van Amsterdam (1992-1995)
Havo (1980-1986)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik ben een manager die verbindt en plezier heeft om samen met mijn collega’s de verwachtingen van de klant na te komen en overtreffen. Daarin heb ik een faciliterende coördinerende rol. Ik geef leiding op een positieve inspirerende betrokken manier. Dat doe ik door anderen in te zetten op hun kwaliteiten, uit te dagen of een spiegel voor te houden. Mijn drive krijg ik in een werkomgeving waar een open, kritische, opbouwende werksfeer is waardoor er constructief gewerkt kan worden aan resultaten.

Talenkennis interimmanager

NL en Engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: