Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Directeur PO Projectmanager

Directeur PO Projectmanager

Werkervaring interimmanager

Bij start van de opdracht was er een financieel ongezonde school. In 1 jaar tijd heb ik een besparing van ruim €200.000 tot stand gebracht door het sluiten van een dislocatie en het herverdelen van de personele gelden. Daarnaast is het team (16 personen) in beweging gezet om praktisch te komen tot een vernieuwend onderwijsconcept. Hierbij staat gepersonaliseerd leren met behulp van ICT en onderdeel uitmaken van een professionele leergemeenschap centraal. De management structuur is aangepast en de verantwoordelijkheid van het team (en daarbij het vertrouwen) is gegroeid.
Daarnaast ben ik bezig met het uitvoeren van een onderzoek in samenwerking met de universiteit Leiden, waarbij formatief toetsen en leerkrachtvaardigheden centraal staan op het gebied van technisch en begrijpend lezen.
In het bestuur ben ik extra betrokken bij de werkgroepen eindtoets, overlap en de ontwikkeling van het strategisch beleidsplan.
Voor de school is het doel om uiteindelijk gepersonaliseerd onderwijs in een kindcentrum van 0-18 te kunnen verzorgen.

De bouw van een Bredebuurtschool met twee besturen, kinderopvang, bibliotheek, peuterspeelzaal en kinderwerk heeft centraal gestaan. Hierin werd vernieuwend onderwijs gegeven met behulp van leertijdverlenging, zodat alle kinderen konden profiteren van rijk onderwijs. Daarnaast is een traject gestart gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, waardoor leerkrachten meer bewust zijn geworden van hun eigen handelen in de groep. Het team (30 personen) heeft een ontwikkeling doorgemaakt waarbij meer verantwoordelijkheden lager werden neergelegd, waardoor een een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid is ontstaan. Een uitdagende functie op het gebied van financiën en subsidies, jaarlijks ruim €500.000 euro aan subsidies binnenhalen en verantwoorden was een mooie uitdaging. Hierbij is warm contact onderhouden met de gemeente. Daarnaast hebben we ingezet op ambassadeurschap en profilering, waardoor er een enorme leerling groei was.
Met als locatie een achterstandswijk in Den Haag, heb ik heel veel te maken gehad met hulpverlening en gezinnen die extra ondersteuning nodig hadden. Door een eigen peuterspeelzaal te hebben, heb ik veel kennis van VVE en de doorlopende lijn naar het basisonderwijs.
Er is veel aandacht besteed aan het vergroten van ouderbetrokkenheid en hierin de samenwerking met MOOI, I-shop en wijkberaad.
Daarnaast ben ik betrokken geweest bij de ontwikkelingen rondom het schoolleidersregister PO.

Als onderwijskundige en ervaringsdeskundige ondersteun ik directies van PO en VO scholen bij de ontwikkeling naar een brede school. Hierbij ligt de nadruk op het maken van verbinding met het onderwijs en de omgeving zoals kinderopvang, jeugdwerk, sportverenigingen, etc. Hierbij stuur ik aan waar nodig en organiseer bijvoorbeeld studiedagen voor verschillende teams om te komen tot een gedeelde visie. Ook participeer ik in wijkteams van scholen, JGZ, vrijwilligers, gemeente, etc. met als doel te zorgen voor verbinding en samenhang.

Opleiding interimmanager

2015 NLP Practitioner
NTI NLP

2014- 2015 NLP training
Blikopener

2013 Korte training Beeldbegeleiding
Marijke Bouwhuis

2012 Flitsbezoeken
HCO/Bazalt

Interne management opleiding
Stichting de Zwerm

2009-2010 Directeur Primair Onderwijs
Penta Nova

Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs
Octaaf

2002-2005: Pedagogische wetenschappen
Universiteit Leiden
Propedeuse behaald in 2003
Bachelor of Science behaald in 2004; specialisatie onderwijskunde
Master of Science behaald in 2005; specialisatie onderwijskunde
Scriptie GIP, coöperatief werken en klassikaal onderwijs

Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: