Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim - verander - projectmanager / persoonlijke- teamcoac

Interim - verander - projectmanager / persoonlijke- teamcoac

Werkervaring interimmanager

2014 – heden Provincie Zuid Holland, Den Haag
Teamcoach en trainer
Teamcoaching aan een team om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Individuele coaching tbv persoonlijke en professionele ontwikkeling.

2012-heden: Coach voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

2012 – 2013 Hogeschool Utrecht, Utrecht
Directeur Bedrijfsvoering
Augustus 2013 – december 2013: Faculteit Natuur & Techniek. Verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van ondersteunende dienstverlening t.b.v. het onderwijs. Verantwoordelijk voor de teams informatie en automatisering, onderwijslogistiek, mediatheek, huisvesting, facilitair en ICT en afstemming met centrale HU-diensten. Professionalisering teams en individuen, optimalisatie processen en integrale samenwerking. Projectleider renovatie faculteitsgebouw ten behoeve van herhuisvesting in de zomer 2015.

Manager Bedrijfsvoering, plaatsvervanger directeur Bedrijfsvoering
Februari 2012 - september 2013: Faculteit Maatschappij & Recht. Verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van ondersteunende dienstverlening t.b.v. het onderwijs. Verantwoordelijk voor de teams informatie en automatisering, onderwijslogistiek, mediatheek, huisvesting, facilitair en ICT en afstemming met centrale HU-diensten. Professionalisering teams en individuen, optimalisatie processen en integrale samenwerking. Projectleider tijdelijke huisvesting en verhuizing medio februari 2014.

2011 – 2012 Tata Steel, Velsen
Organisatieadviseur
Begeleiden van een managementteam en medewerkers in het proces van gedragsverandering naar Business Partner. Coaching van directeur en zijn managementteam in het vormgeven van de gedragsverandering en cultuuromslag. Coördineren en organiseren van diverse managementteam en teambijeenkomsten, ter ondersteuning in de bewustwording van gedragsverandering.

2010 - 2012, Universiteit Leiden, Leiden
Projectmanager LU-Card

2007 – 2011 Project 13, Delft
Manager / eigenaar
Opzetten en managen van adviesbureau, gericht op advies, onderzoek en inrichting van de diverse facetten van crisisbeheersingsorganisaties.

2007 Technische Universiteit Delft.
Projectmanager implementatie CRM, afdeling Marketing & Communicatie.

2006 – 2009: Shared Service Center facilitair, gemeente Rotterdam.
Projectmanager overheveling facilitaire dienstverlening naar SSC, inrichting servicemanagement bij gemeentelijke diensten.

2006 gemeente Rotterdam
Projectmanager facilitair – ICT Stadstoezicht.

2005 – heden , Delft
Organisatieadviseur / interimmanager
Faciliteren van de lerende organisatie, ontwikkelen en implementeren van werkmethodieken die aansluiten bij de veranderende organisatie en competentieontwikkeling van de medewerkers.
Begeleiding op individuele vraagstukken door middel van één op één gesprekken.

2003 - 2005 Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
Manager FrontService, Facilitair Bedrijf.

1999 – 2003 CMG Amstelveen, Utrecht, Hoofddorp
Interim-manager, diverse Telematicabedrijven, waaronder Telfort en Schiphol Telematics.

1997 – 1999 Global One Communications, Amstelveen
Manager Projectmanagement. Opzetten afdeling projectmanagement. Projectmanager voor nationale en internationale telecommunicatie projecten.

1992 – 1997 KPN Amsterdam
1996 - 1997 Projectmanager, Telecom – ICT
1992 - 1996 Manager Operations Services / Manager Operations Consumenten.

Opleiding interimmanager

2014: Transactionele Analyse, Phoenix
2011-2012: Elenchis, Bewustzijnscoaching
2010-2011: Sioo, In de Wind, Invloedrijk handelen in veranderprocessen
2008: Clingendael, Crisisbeheersing
2007: Lagant, Managing Succesful Programms
2000: CMG Academie, Introduction Prince2
2000: CMG Academie, Projectmanagement2
1996-1997: KPN, Professionalisering Projectmanagement
1983-1989: Academie Diedenoort Wageningen, Facility Management

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Een open en directe benadering verbind mensen en is voor mij de motor om met elkaar te kunnen samenwerken. Heldere en directe communicatie en aansluiting vind en op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Durven te benoemen wat er speelt en komen met praktische oplossingen.

Ingesleten patronen helpen doorbreken, complexiteit terugbrengen tot eenvoud. Dit vraagt om anders denken en anders doen. Eerlijke communicatie, korte lijnen en humor zijn de kernelementen om mee te werken. Kwaliteiten in mensen naar boven te halen en verder ontwikkelen, teams laten floreren, veranderingsprocessen in goede banen leiden en te verankeren. De mensen in de organisatie doen het zelf, mijn rol is de verbindende schakel te zijn tussen de verschillende processen en spelers.
Specialties:
Verander- en Interim management
Coaching en competentieontwikkeling
Projectmanagement


Talenkennis interimmanager

Nederlands: moedertaal
Engels: woord goed, schrift goed
Frans: woord goed, schrift matig
Duits: woord goed, schrift matig

Overig

2011 - heden: Stichting Stunt, bestuursvoorzitter
2009 - 2010: Nieuwe Academie, Delft, coach inrichting bestuur


 beschikbaar?

Interim managers zoeken: