Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Manager Internal Sales - Sales Support - Customer Service -

Manager Internal Sales - Sales Support - Customer Service -

Werkervaring interimmanager

mei 2010 – feb. 2015
Refresco Benelux (internationale producent van dranken):
Projecten:
→ Transformatie naar multidisciplinaire ‘high performing
focused account teams’
Verbeteren klantgerichtheid, vergroten slagvaardigheid en
optimaliseren interne communicatie/samenwerking door te
gaan werken volgens het ‘Reversed Butterfly’-model
waarbij meerdere disciplines, afdelingen en lagen direct
contact hebben met de klant i.p.v. enkel Sales
→ Stroomlijning Account Support (Retail, Industry & IC):
-Van ‘allround point of contact’ voor de klant naar Sales
Support door ondermeer het overdragen van Supply Chain
taken aan Customer Service en Demand Planning, het
verminderen van grijze gebieden en het verhelderen van
verantwoordelijkheden.
-Onderzoeken voor- en nadelen fysieke concentratie
functionele afdelingen
-Opstellen KPI’s Sales Support
→ Centralisatie/optimalisatie Packaging Coordination:
Verbeteren productiviteit en optimaliseren samenwerking
ondermeer door het verplaatsen van deze afdeling van
Sales naar Supply Chain.
→ Optimalisatie nazorg klanten:
Centralisatie klachtafhandeling bij Customer Service
→ Life Cycle Management:
Interne procesverbetering in- en uitloopbesturing
materialen en gereed product ondermeer door de inzet
van een Masterdata Cockpit (in aanvulling op SAP)
Interim-management:
→ Opzetten export naar Afrika, Midden-Oosten en Azië:
Ondersteuning Sr. Export Manager bij opzetten export
channel (introductie nieuwe eigen merken & copacking):
afstemmen interne organisatie op klantbehoeften en klant-
processen flexibiliseren (m.n. in overleg met Customer
Service, Demand Planning, QESH & Finance)
→ Algehele (klant)procesbegeleiding:
Afstemmen wensen key-accounts met diverse interne
afdelingen (Demand Planning, Customer Service, Master-
data, Verpakkingscoördinatie, Financial Accounting,
Controlling, Warehousing, QESH, SAP-support en Central IT)
→ Zelfstandig afhandelen ca. 20 ‘exit-klanten’
→ Afhandelen financiële settlements key-accounts
→ S&OP
Voorzitten of bijwonen pre-S&OP, S&OP en post-S&OP
→ Verpakkingscoördinatie:
Begeleiding product van ontwikkeling tot finaal product
→ Coördinatie externe ompakorders
→ Werving & selectie (Sales Support functies)
Advies:
Sparring partner MT-leden m.b.t. het verbeteren van de
interne processen (robuuster & flexibeler), interne samen-
werking, efficiency en klantgerichtheid.

2014 Advocatenkantoor te Oss:
→ Optimalisatie/verbeteren productiviteit interne
organisatie (analyse ‘as is’, ‘to be’ & ‘gap’, verbeter-
suggesties en plan van aanpak).

2010 – 2014 Accountantskantoor te Oss:
→ Advies bij & begeleiden van de evaluatiegesprekken
met medewerkers + opzetten beoordelingssystematiek
→ Communicatiecoaching 2 eigenaren (leidinggeven)
→ Advies bij disfunctioneren

2009-2013 Customer Interaction Center te Heesch:
→ Opstellen werkafspraken/KPI’s en diverse organisatie-
adviezen.

2011 Verzekeringskantoor te Tilburg:
→ Advies bij & begeleiden van de evaluatiegesprekken
met medewerkers + opzetten beoordelingssystematiek
→ Communicatiecoaching DGA (m.b.t. leidinggeven)

sept 2009- april 2010 Telecommunicatiebedrijf te Heesch:
→ Sales- en marketing:
Verkoopadvies en -ondersteuning New Business Director
en Sales Director, opzetten en coördinatie marketing-
communicatie en sparring partner DGA.
→ HR:
Werving & selectie, advies bij evaluatiegesprekken, op-
zetten nieuwe beoordelingssystematiek en opstellen
personeelsrichtlijnen
→ Office:
Reorganisatie

nov. 2007 – aug. 2009 : DDV HR Professionals BV te Oss
Functie: manager commerciële zaken & HR professional
Taken & verantwoordelijkheden:
→ Sales, marketingcommunicatie en organiseren workshops
→ Adviseren en praktische ondersteuning van managers en ondernemers op het gebied van personeel en organisatie zoals begeleiden evaluatiegesprekken, recruitment, dossieropbouw, veranderprocessen, opstellen personeelshandboeken en bijdragen aan HR-beleid en HR-instrumenten.

maart 2007 – okt. 2007 : Wit Design bv te Zaltbommel
Functie: manager operations (lid MT)
Taken & verantwoordelijkheden:
Eindverantwoordelijk voor een optimale bedrijfsvoering en
de financiële en organisatorische afhandeling van alle
projecten, leidinggeven aan financiële administratie,
project-support en project-managers (7,5 FTE), personeels-
zaken en marketingcommunicatie.

StandSite.com bv te Zaltbommel
Functie: operationeel & commercieel directeur
Taken & verantwoordelijkheden:
Op de markt zetten van een nieuw (huur)concept voor
designstands, eindverantwoordelijk voor een optimale
bedrijfsvoering en de financiële en organisatorische af-
handeling van alle projecten en verantwoordelijk voor alle
marketing- en verkoopactiviteiten.

(feb. 2006 – jan. 2007 : rondreis)

juni 2002 - jan. 2006 : Q-call BV te Oss (OrcaGroup)
Functie: contact center manager/algemeen directeur
Taken & verantwoordelijkheden:
Opzetten en uitbouwen van een facilitair contact center
(customer service, data-entry & B-to-B telemarketing):
verkoop, marketingcommunicatie, optimaliseren planning/
bezetting, opzetten en monitoren KPI’s/klantrapportages,
leidinggeven aan 15 FTE (14 agents & 1 floor manager),
personeelszaken en financiёle administratie.

(okt. 2001 – juni 2002: : Trans-Afrika expeditie)

juli 1997 – sept 2001 : ORCAvoice BV te Oss (OrcaGroup)
Functie: office-manager
Taken & verantwoordelijkheden:
Verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van de
ondersteunende functies binnen de organisatie:
verkoopondersteuning, personeelszaken, leidinggeven aan
de financiële administratie (2 FTE), directeur (on)gevraagd
adviseren en bijdragen aan het bedrijfsbeleid.

aug. 1995 – juli 1997 : Timing uitzendteam te ’s-Hertogenbosch
Functie: project-intercedente
Taken & verantwoordelijkheden:
Actief opbouwen en onderhouden van relatie met lokale
vestiging van landelijke key-accounts en vervangen office-
manager bij afwezigheid.

dec. 1993 – aug. 1995 : Pooltechnics B.V. te Waalwijk
Functie: office-manager
Taken & verantwoordelijkheden:
Ondersteuning DGA en bedrijfsleider in zeer brede zin:
verkoop, inkoop, planning, logistiek, voorraadbeheer,
financiёle administratie en personeelszaken.

Opleiding interimmanager

maart 2011 - jan. 2014 : Radboud Universiteit Nijmegen (Radboud Management Academy)/Faculteit der Managementwetenschappen
Studierichting: Msc Bedrijfskunde (avondopleiding
sociaal-organisatorische bedrijfskunde)
Masterthesis: genomineerd voor de NMA-scriptieprijs
ul behaald: 2014 (cum laude)

sept. 2007 - juni 2009 : Corael Opleidingen
Persoonlijke Ontwikkeling & Professionele Communicatie
(NLP-practitioner, enneagram, transactionele analyse)
Diploma behaald: 2009 (incl. NLP certificaat)

1993 - nov. 2000 : Katholieke Universiteit Brabant
Studierichting: Nederlands recht (deeltijd)
Propaedeutisch getuigschrift behaald: 1995

1989-1993 : Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer
Studierichting: management uitgaand toerisme en
reisorganisatie
Afstudeerscriptie bekroond met Joop Jansen Prijs
Diploma behaald: 1993

1988 - 1989 : TIO-college
Diploma behaald: 1989

1982 - 1988 : Atheneum A
Diploma behaald: 1988

CURSUSSEN & OVERIGE OPLEIDINGEN

2011 : Bierman advocaten, Tiel
Masterclasses arbeidsrecht

2011 : Global Edutainment,
Masterclass SmartReading: Mindmappen & snellezen

2000 : Sociocratisch centrum, Rotterdam
Sociocratische methode voor managers en adviseurs

1995 -1996 : Kenneth & Smit
Commerciёle vaardigheden I & II en telefonische acquisitie

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Analytisch, resultaatgericht, open en positieve mindset, oplossingsgericht, pragmatisch, flexibel, klantgericht, organisatiesensitief, sociaal & communicatief vaardig, proactief, energiek, daadkrachtig, openhartig en kritisch.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits, Frans (Spaans en Pools)

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: