Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

manager, directeur

manager, directeur

Werkervaring interimmanager

Verandermanager MinVWS
Crisismanager Kinderopvangtoeslag, Belastingdienst
Implementatiemanager Openbaar Ministerie
Operationeel Directeur Trainingsbureau BYOU
Algemeen Directeur Adviesbureau
Begeleider ('coach') van diverse hooggeplaatste personen

Jeroen is sinds 2006 zelfstandig ondernemer en vanaf september 2008 samen met zijn compagnon DGA. BV richt zich met haar dienstverlening (“Veranderen met Bezieling”) op de grootzakelijke markt en centrale overheid. In 2009-2012 heeft de onderneming een groei van 2 naar 8 FTE geraliseerd, in 2013-2015 groeien we door naar 15FTE.

Algemeen Directeur

Algemene dagelijkse leiding van groeiend adviesbureau: ‘raadgevers & interim’. Leiderschap tegen de verdrukking in, ondanks crisis enorme groei en uitstekende liquide positie. Jeroen is verantwoordelijk voor sales en account management, werving & selectie van nieuwe medewerkers, strategische samenwerking met business partners en voor het financiële management. Hij coacht zijn medewerkers naar meer commercieel gedrag, klantvisie en bewustzijn.

mei 08 – mrt 10:Programma / Implementatie Manager GPS Openbaar Ministerie

Opdracht is het ontwikkelen van een aanpak voor de digitalisering van de parketten Zwolle/Lelystad, Roermond, Maastricht en Haarlem. Jeroen is verantwoordelijk voor de aansturing en begeleiding van het veranderingsproces om het strafproces te digitaliseren. Een essentieel onderdeel is de organisatorische en technische implementatie van een nieuw zaak-volgsysteem: Geïntegreerd Processysteem Strafrecht (GPS) binnen de gebruikers- organisatie. Dit leidt onder meer tot het ontwikkelen, inbedden van nieuwe processen en werkwijzen. Veel aandacht voor communicatie en cultuur-verandering. Taken die Jeroen uitvoert bestaan onder andere uit het inrichten van de projectorganisaties (stuurgroep, projectgroepen), het aansturen en coachen van projectleiders, contacten onderhouden op bestuurlijk niveau (binnen en buiten OM), organiseren van workshops en het van bewaken integrale projectvoortgang. Rapporterend aan landelijk programmadirecteur. Complexe bestuurlijke omgeving: de Justitieketen staat in de etalage.

dec 07 - apr 08: Operationeel Directeur, BYOU / Peoplemanagers, Amersfoort

BUPeoplemanagers is marktleider in trainingen, assessments & coaching voor verkooppersoneel in de mode en marktleider in Nederland. Belangrijkste vraag was het in control komen op het gebied van planning, cashflow en intern proces. Jeroen werd als operationeel directeur hiervoor verantwoordelijk, daarnaast verving hij de DGA die zich tijdelijk terugtrok om gezondheidsredenen.
Onder Jeroen’s leiding werd een programma van eisen opgesteld voor de planningsinformatie, wat snel leidde tot het inzicht dat met enkele eenvoudige hulpmiddelen (planbord) er heel veel verbeterd kon worden. Vervolgens kon er een begin gemaakt worden met het inzichtelijk krijgen van de order-to-cash keten, offertes werden systematisch verwerkt en er werd een sales-funnel ingesteld. Daarnaast werd er strakker gestuurd op debiteuren. Resultaat: betalingstermijnen drastisch teruggelopen, dubieuze debiteuren gereduceerd tot nul.

dec 06 - nov 07: Afdelingshoofd Kinderopvangtoeslag (KOT), Belastingdienst Toeslagen, Doetinchem/Utrecht

Manager van alle 200 medewerkers (135FTE) van het kantoor Doetinchem en verantwoordelijk voor hun producten en diensten. Dit kantoor houdt zich bezig met alle niet geautomatiseerde handelingen rondom KOT: uitval & uitworp, steekproeven, opsporing en fraudebestrijding, klachten- en bezwaarafhandeling, 2e lijns call center, ondersteunende diensten zoals facilitair, HRM etc.
In december 2006 is de productie nagenoeg tot stilstand gekomen: 35.000 gezinnen wachten op geld, 90.000 terugbelverzoeken staan open, het regent klachten, er worden wekelijks Kamervragen gesteld. De Staatssecretaris belooft in te grijpen en stelt crisismanagement in.
Jeroen vormt samen met de projectleider een koppel, dat 3 taken krijgt:
- In control komen
- Proces zodanig verbeteren dat het toekomstbestendig is
- Verhuizing regelen van Doetinchem naar Utrecht
Met enkele drastische maatregelen wordt een broos begin gemaakt: het systeem van toezicht gaat op de schop: waardoor enorme winst in doorlooptijden wordt behaald. Daarnaast worden alle terugbelverzoekers schriftelijk gevraagd opnieuw contact te zoeken als het probleem nog bestaat. Met deze twee maatregelen wordt een maand tijd gewonnen, en in die maand wordt een nieuw proces ontwikkeld. Dit proces blijkt veel sneller, flexibeler, betrouwbaarder en klantvriendelijker. Daarna wordt de focus verlegd naar borging en vervolgens de verhuizing van het proces naar Utrecht. Uiteindelijk gaan 50 medewerkers mee.
Belangrijkste succes: in control brengen en houden van het toeslagproces. In januari 2008 schrijft de Telegraaf: “KOT minst slechte Belastingdienstonderdeel”.

feb 06 - dec 06: Manager Verandering, Opleiding & Communicatie (VOC), Ministerie van VWS - Dienst Financieel & Personeel Beheer, Den Haag

Het Ministerie van VWS wil in 2006 haar Subsidieproces digitaliseren. Hiertoe wordt een softwarepakket ontwikkeld / gekocht, dat de registratie, verificatie, bevoorschotting en toekenning in een geautomatiseerde omgeving (werkstroombesturing) gaat regelen. De invoering van het systeem raakt de administratie, maar financiële afdelingen, beleidsmedewerkers, stafmedewerkers, directeuren en in uitzonderlijke gevallen de ambtelijke staf. In totaal raakt het systeem de werkzaamheden van bijna 400 medewerkers.
Jeroen wordt gevraagd om het Veranderingsproces te leiden, de Communicatie rondom het project op zich te nemen en de Opleidingen te vervaardigen en uit te voeren.
Om het veranderproces in gang te zetten wordt per beleidsdirectie (13) en stafdirectie (4) een impactanalyse gemaakt. Jeroen ontwikkelt de methodiek en geeft leiding aan de deelprojectleiders. De impact per directie is zeer uiteenlopend van aard en intensiteit. De directies die het meest worden geraakt krijgen intensieve begeleiding, bijvoorbeeld met voorlichting (raakvlak met communicatie), workshops, coaching van het management.
De opleidingen worden deels via een ontwikkelde e-learning module gegeven en deels klassikaal. Jeroen stuurt de projectleider Opleidingen aan en stelt samen met haar de strategie vast en ontwikkelt het Plan van Aanpak. Uiteindelijk volgen 350 medewerkers de opleiding, die verdeeld is over zo’n 10-tal modules.
Om de –interne- communicatie te stroomlijnen wordt een intranetsite ingericht. Er verschijnen nieuwsbrieven, gadgets en Jeroen verzorgt in 3 maanden tijd zo’n 80 voorlichtingspresentaties, en bereikt op die manier zo’n 1500 medewerkers: van administratie tot Directeuren-Generaal.

Opleiding interimmanager

2008: Hoger Management Programma, met diploma. Business School Nederland
2005: Teammanagement vs Management & Teams. Kweekel
2003: Strategisch Account Management by Miller-Heiman. Coach & Commitments
2002: Explorerend Communiceren. Ordina Academy
2001: Salesmanagement. SARV
2000: Basiscursus Adviesstijlen. Ordina Academy
1999: Klantgericht management. Ordina Academy
1999: Workshop persoonlijke groei. Ordina Academy
1998: Vakopleiding Ontwerpen Onder Architectuur. Ordina Academy
1993 - 1994: The Quantime Suite (SPSS inc.). Quantime
1990 - 1993: Politicologie, geen diploma. Vrije Universiteit, Amsterdam
1990 - 1993: Spaanse Taal & Filologie, geen diploma. Universiteit van Amsterdam

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Management, Leiderschap, Creativiteit, Empowerment, Sales, Coaching

Talenkennis interimmanager

NL / ENG / ESP / IT / D

Overig

Lid Landelijke Ledenraad Amnesty International
Voorzitter Amnesty International Leidsche Rijn
Voorzitter MR Bassischool de Zonnewereld, Vleuten

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: