Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

HRM-adviseur, HRM-manager

HRM-adviseur, HRM-manager

Werkervaring interimmanager

sept/1971 – nov/1978 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
functie arbeidsmarktconsulent, beroepenadviseur

nov/1978 – febr/1987 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
functies personeel en organisatie adviseur, later sectorhoofd personeel
en organisatie

febr/1987 – jun/1990 Technische Universiteit Delft, functie hoofd
personeel en organisatie van het centraal bureau

jun/1990 – mei/1995 Ministerie van Defensie, functie hoofd personeel
en organisatie burgers bij directie Materieel van de Koninklijke Marine

mei/1995 tot 1 november 2005 Pensioen- en Uitkeringsraad, functie
hoofd HRM
Sedert 1 november de volgende interimopdrachten uitgevoerd:
- P&O adviseur thuiszorgorganisatie (4 maanden in 2006);
- beleidsmedewerker zelfstandig bestuursorgaan (4 maanden in 2006)
- Hoofd P&O welzijnsorganisatie (5 maanden in 2007)
- begeleider fusie twee welzijnsorganisaties (6 maanden in 2007)


Opleiding interimmanager

M.B.O. arbeidsmarktpolitiek/personeelsbeleid
H.B.O. arbeidsmarktpolitiek/personeelsbeleid
V.O. personeelsbeleid


Overig

Specifieke kennis : Bij de TU Delft ben ik, naast de reguliere taken van hoofd P&O,
verantwoordelijk geweest voor de decentralisatie van de p&o-functie
naar de faculteiten en heb ik een nieuwe afdeling P&O opgezet

Bij de Koninklijke Marine, was ik naast hoofd P&O, projectleider van de personeelsreductie van de Marine

Bij de Pensioen- en Uitkeringsraad, een zelfstandig bestuursorgaan met een eindigheidsperspectief, heb ik de afbouw voorbereid middels een sociaal plan en de mogelijkheden onderzocht voor samenwerking met andere organisaties.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken: